Šport

25 ročné úspechy slovenského športu

Rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred 25. rokmi sa zásadným spôsobom podpísalo na športovom dianí v oboch nových štátoch. Nešlo len o spoločnú koncepciu fungovania telovýchovy, al…