Správy

Nielen také správy, ktorými by sa Slovensko a Česká republika mohli aj navzájom inšpirovať

Rozhodnuté, 35 vlkov na odstrel

Populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dopadu na jeho populáciu. Slovensko na tento účel využíva systém presne definovaných kvót, ktoré stanovujú max…