Správy

Nielen také správy, ktorými by sa Slovensko a Česká republika mohli aj navzájom inšpirovať

Z Česka bude krajina rybníkov

Rybáři chtějí budovat nové rybníky a sádky. Ministr Jurečka proto zvýšil původně plánovanou podporu 283,5 milionu o 69 milionů korun.  Celkem přišlo v 11. výzvě Operačního programu Rybářství 168 žádos…

Násilie na ženách sa týka všetkých

Predposledný novembrový týždeň takmer 60 policajných preventistov  na celom Slovensku informuje verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách. Polícia pri príležitosti Medzinárodného dňa boja p…

Ľudia vymenia firmu aj pre desiatky eur

Neustále sa prehlbujúci nedostatok pracovnej sily na trhu výrazne zjednodušuje ľuďom zmenu zamestnania. Rastie tak tlak na firmy, aby si udržali svojich zamestnancov. Podľa renomovanej personálno-pora…