Stĺpčeky

Publicistický žáner so subjektívnym názorom autorov. Stĺpčeky odzrkadľujú výsostne subjektívny názor autora na akúkoľvek tému a autor za ne preberá plnú právnu zodpovednosť.

Nepohoda pred Pohodou

“Mám malý stan, mne na nohy táhne”… Na dodnes známy hit, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia naspievali Waldemar Matuška s Karlem Štědrým, som si spomenula za posledné tri dni minimálne 50 krát.…