Stĺpčeky

Publicistický žáner so subjektívnym názorom autorov. Stĺpčeky odzrkadľujú výsostne subjektívny názor autora na akúkoľvek tému a autor za ne preberá plnú právnu zodpovednosť.

Svet podľa Lucie

Manžel sa mi často dobrácky smeje, že chcem svet podľa Lucie. Vlastne sa mi nesmeje, len sa mi snaží vysvetliť, že tak, ako rozmýšľam ja, jednoducho väčšina nerozmýšľa a tak nemôžem očakávať, že to bu…