Stĺpčeky

Publicistický žáner so subjektívnym názorom autorov. Stĺpčeky odzrkadľujú výsostne subjektívny názor autora na akúkoľvek tému a autor za ne preberá plnú právnu zodpovednosť.

Nikomu do hlavy nevidíme

Neskôr sa mi potvrdilo, že nikto nevidí druhému do hlavy, hoci je o tom presvedčený. Lenže tých, ktorí si to namýšľajú, sú zástupy.  Keď som bola v puberte, myslela som si, že existujú ľudia, ktorí ve…

Úspech je v našej hlave

Sú všade okolo nás. Je ich plný internet. Aj tento portál. Teraz myslím úspešných, šťastných, motivovaných. Tých, ktorých obdivujeme, alebo im skôr závidíme. Počkať! Závidíme? Všimli ste si, ako sa to…