Stĺpčeky

Publicistický žáner so subjektívnym názorom autorov. Stĺpčeky odzrkadľujú výsostne subjektívny názor autora na akúkoľvek tému.

Médiá a ich diktafóni

Autor fejtónu: Tony Železník Pozornému čitateľovi iste neunikla črtajúca sa chybička hneď v titulku, no musím napriek pochvale za postreh uviesť veci na pravú mieru. Nemám totiž na mysli prístroj…