Stĺpčeky

Publicistický žáner so subjektívnym názorom autorov. Stĺpčeky odzrkadľujú výsostne subjektívny názor autora na akúkoľvek tému a autor za ne preberá plnú právnu zodpovednosť.

Životný zlom: hrdosť ako priorita

Mnohí dobrovoľne, alebo aj prinútení, prehodnocujú svoj život po štyridsiatke. Mnohí si práve po tomto veku uvedomia, že vlastne doteraz nežili. Jedného dňa zistia, že sú hercom vo svojom vlastnom živ…