Stĺpčeky

Publicistický žáner so subjektívnym názorom autorov. Stĺpčeky odzrkadľujú výsostne subjektívny názor autora na akúkoľvek tému a autor za ne preberá plnú právnu zodpovednosť.

Všetci sme Jules Verne

Pamätám si na to, akoby to bolo iba včera. Tri dievčatká cestou zo školy rozmýšľajú, aké to bude v roku 2000. To číslo znie magicky, tajomne a veľmi, ale naozaj veľmi vzdialene. Sú 70. roky 20. storoč…