Súťaže

Ako vychovávate deti vy?

Najčítanejším článkom minulého týždňa na DALITO.SK bol stĺpček Adriany Hosťoveckej o vychovaných, či skôr nevychovaných deťoch. (stĺpček je publicistický žáner so subjektívnym názorom autora) Adriana …