Zdravie

Deti na slnko, ale s rozumom! 

Aj deti potrebujú pobyt na slnku, treba to však robiť s rozumom. „Malé deti v kočíku by vôbec nemali byť cielene vystavené slnku a ultrafialovému (UV) žiareniu, je lepšie sa s nimi zdržiavať v t…

Veľké zmeny v očkovaní detí

Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR poznajú závery a odporúčania formulované Pracovnou skupinou pre imunizáciu v súvislosti s výsledkami Imunologického prehľadu na …