Zdravie

Transplantujú 24 hodín po novom

Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vznikla nová klinika – Klinika transplantačnej chirurgie SZU.  Jej vznikom sa zefektívni chirurgický servis pre pacientov zaradených do transplantačného progra…