Správy

SAV stojí na prahu zmeny, kým mladé vedkyne ohromili verejnosť

Spoznali sme víťazky prestížnej ceny Preveda. Ocenenie si odniesli dve mladé vedkyne Katarína Bérešová a Lucia Baďurová. Udelenie ceny a vyhlásenie víťazných prác bolo vyvrcholením XII. ročníka interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov, ktorú pravidelne organizuje OZ Preveda.

Tohtoročné podujatie poznačila pandémia koronavírusu. Vyhlásenie cien bolo výnimočné tým, že organizátori ich vyhlásili v rámci vedeckého webináru.

Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva školstva.


V úvode sa divákom prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre vedu a výskum Ľudovít Paulis.

„Páči sa mi tento formát, lebo ukazuje, že je pripravený aj na niečo také, ako sme zažívali počas pandémie. Rovnako predbehol dobu aj v otázke otvorenej vedy a interakcie, keďže každý môže komentovať a hodnotiť prácu. Som rád, že takéto niečo už máme aj na Slovensku,“ ocenil štátny tajomník.

Organizátori podujatia získali možnosť bilancovať. Podľa nich uplynulé ročníky nastavili latku pomerne vysoko.

Prihlásené vedecké práce dosahovali vysokú úroveň, pozitívne sa vníma aj formovanie mladých vedeckých osobností. „Chcem zaželať tejto konferencii nech funguje aj do budúcna. Aby tam bolo čo najviac kvalitných príspevkov,“ priblížil Paulis.

Katarína Bérešová, jedna z víťaziek, ocenila konferenciu najmä preto, lebo dáva priestor na rozšírenie obzorov vedeckého výskumu na Slovensku.

Katarína Bérešová, jedna z víťaziek, ocenila konferenciu najmä preto, lebo dáva priestor na rozšírenie obzorov vedeckého výskumu na Slovensku/foto: MŠVVŠ SR

„Takéto konferencie rovnako ukazujú, že aj my máme vedcov, ktorí dokážu prispieť k rozvoju vedy a spoločnosti nielen v našej krajine, ale aj na nadnárodnej úrovni,“ vyzdvihla mladá vedkyňa, ktorá sa zaoberá viacerými problematikami spojenými s negatívnymi účinkami ionizujúceho aj neionizujúceho žiarenia.


Ďalšia ocenená, Lucia Baďurová, považuje vzdelanie a vedu za najvýznamnejšie atribúty spoločnosti, ktoré Slovensko posúvajú vpred.

„Preto som veľmi rada, že aj vďaka konferencii Preveda je výskumu venovaná náležitá podpora. Je pre mňa mimoriadnou cťou, že som dostala v rámci konferencie Preveda možnosť odprezentovať výsledky nášho projektu,“ ozrejmila Baďurová, patriaca do výskumnej skupiny, ktorá sa venuje štúdiu prototypového arenavírusu.

Lucia Baďurová, považuje vzdelanie a vedu za najvýznamnejšie atribúty spoločnosti, ktoré Slovensko posúvajú vpred. /foto: MŠVVŠ SR

Projekt mladej vedkyne ohromil aj verejnosť, ktorá mohla prostredníctvom živého vysielania sledovať aj priebeh dnešného webinára. Počas neho mohli diváci hlasovať za najlepšiu prácu a rozhodnúť o Diváckej cene. Jej držiteľkou sa stala opäť Lucia Baďurová.

Osobitnú cenu udelila pracovná skupina Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti Barbare Szeiffovej Bačovej za prácu, v ktorej sa zaoberala anti-arytmickým účinkom omega-3 polynenasýtených mastných kyselín.

Samotnému vyhodnoteniu prác predchádzala interaktívna Konferencia mladých vedcov, na ktorej sa zúčastňovali mladí vedci SAV a univerzít, doktorandi a študenti vysokých škôl v dňoch od 5. mája 2020 – 10. júna 2020 prostredníctvom online odbornej vzdelávacej platformy. Celkovo bolo registrovaných 178 príspevkov.

Katarína Bérešová je momentálne v prvom ročníku doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a svoju dizertačnú prácu vypracováva na oddelení rádiobiológie Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pod vedením doc. Ing. Igora Belyaeva, DrSc. sa na oddelení zaoberajú viacerými problematikami spojenými s negatívnymi účinkami ionizujúceho aj neionizujúceho žiarenia. Jednou z nich je analýza molekulárnych mechanizmov vzniku detskej akútnej lymfoblastovej leukémie, pričom práve tejto téme sa primárne venuje v rámci svojho štúdia.

Lucia Baďurová je čerstvou absolventkou magisterského štúdia na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prezentované výsledky, s ktorými sa zúčastnila na Konferencii Mladých Vedcov Preveda, boli súčasťou experimentálneho projektu jej diplomovej práce, ktorú vypracovávala na Oddelení ekológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Lucia Baďurová je súčasťou výskumnej skupiny vedenej Ing. Janou Tomáškovou, PhD., ktorá sa venuje štúdiu prototypového arenavírusu, vírusu lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV). Skúmajú základné aspekty infekcie LCMV a venujú sa taktiež štúdiu molekulárnych a bunkových interakcií LCMV so svojimi hostiteľskými bunkami, ktorých odhaľovanie by mohlo napomôcť identifikácii nových stratégií na boj s patogénnymi arenavírusmi.


SAV stojí na prahu zmeny

Slovenská akadémia vied (SAV) stojí na prahu zmeny. Vo svojom príhovore pri príležitosti udeľovania cien špičkovým slovenským vedcom to zdôraznil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu a výskum Ľudovít Paulis.

Vo veľkolepých priestoroch Smolenického zámku sa pod jednou strechou dnes popoludní zišli desiatky špičkových slovenských vedcov. Niektorí z nich si domov odniesli cenu za svoje publikácie. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnil aj štátny tajomník pre vedu a výskum Ľudovít Paulis.

Zástupca rezortu školstva, ktorý je sám vedcom, priznal, že dosahovanie nových mét vo vede, je finančne i časovo náročný proces.

„Často ho komplikuje aj nezmyselná byrokracia. Dostal som od ľudí mandát a najbližšie štyri roky chcem rozumnými intervenciami vedcom aj výskumníkom zlepšovať život,“ opísal svoj cieľ v prvej línii Paulis.

Oceneným zablahoželal k víťazným prácam a rovnako poďakoval všetkým, ktorí dali šancu vede a trpezlivo v nej pokračujú napriek neľahkým podmienkam. „Verím však, že tie sa v dohľadnej dobe zlepšia,“  priblížil Paulis.

Zvýšenie kvality by sa tak mohlo premietnuť aj do fungovania samotnej SAV. Zástupcovia akadémie sa totiž v pondelok stretli práve so štátnym tajomníkom, aby diskutovali o pripravovanej transformácii akadémie na verejnú výskumnú inštitúciu. „Slovenská akadémia vied má potenciál a je potrebné, aby sa transformovala. Pomôže to chrániť jej duševné vlastníctvo,“ vyzdvihol potreby zmeny štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.


Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov a udeľujú sa každoročne. Okrem vedcov akadémia oceňuje aj špičkové publikácie.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *