Správy

Seniorov vážne ohrozuje nielen depresia a demencia

Duševné zdravie seniora je v mnohom závislé od jeho doterajšieho života (telesného, psychického, rodinného, sociálneho), cez to, či je zodpovedaná otázka zmyslu života až po včasný kontakt a rešpekt k starostlivosti a usmerneniam medicínskych špecialistov, vrátane psychiatrov, ktorých sa netreba báť navštíviť. 

Upozorňuje na to primárka I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice Mgr. MUDr. Iveta Potočňáková, MBA, ktorá chodí priamo za seniormi aj mimo nemocnice. Nielen seniorov upozorňuje na základné psychiatrické ochoreniach ohrozujúce seniorov, na depresiu, demenciu, ale aj závislosti vo vyššom veku.

„Depresia má, čo do výskytu, svoj druhý vrchol práve v období odchodu do dôchodku – v čase výrazných zmien v živote človeka. Po tzv. prázdnom hniezde, keď deti odídu z domu,  je to strata zamestnania, strata sociálnej role a hodnoty, strácanie známych a priateľov, pokles finančnej kondície, nárast chorobnosti a  potreby užívania liekov, slabnutie zraku, sluchu, pohybovej výkonnosti… Psychologická pomoc býva nízka, často vôbec žiadna. Nebýva ani ponúkaná, ani hľadaná, ani užívaná, čo je veľká škoda, pretože by vedela značne pomôcť. Ani v populárne náučnej literatúre, ani v povedomí spoločnosti nie je prítomné adekvátne spracovanie náročnosti a úskalí starnutia. Nemálo seniorov na to, žiaľ, doplatí,“ upozorňuje primárka I. psychiatrickej kliniky UNLP KošiceIveta Potočňáková.


Pokiaľ túto skupinu môžeme označiť ako s adaptáciou zviazanú depresiu, tak jestvuje ešte iná, rovnako významná skupina depresií seniorov.

„Je ňou tzv.  medicínska depresia typu duševnej choroby ako takej. Treťou podskupinou depresívnych stavov bývajú chorobami alebo liekmi (aj voľno predajnými) spôsobované depresívne stavy. Pre všetky typy depresií vo vyššom veku platí, že sú podceňované a poddiagnostikované, často sa pripisujú na vrub „normálneho“ starnutia. Žiaľ, ich neliečenie nielenže podrýva kvalitu života seniora, a tým pádom aj ich rodiny, ale býva spájané s vyššou telesnou chorobnosťou, vyššou úmrtnosťou v dôsledku telesných ochorení a aj so zvýšenou samovražednosťou,“ doplnila rešpektovaná primárka.

Seniorov z MČ KVP o psychiatrických diagnózach, ktoré ohrozujú seniorov informovala primárka I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice Mgr. MUDr. Iveta Potočňáková, MBA/foto: UNLP Košice

Závislosť

Tlak početných a významných životných zmien a nedostatočná príprava na ne u niektorých seniorov vedie k nadužívaniu alkoholu a/alebo liekov. A to aj u tých, ktorí počas celého svojho doterajšieho života nemali s týmto nešťastným spôsobom „riešenia problémov“ skúsenosti alebo doposiaľ nevykazovali žiadne sklony k závislosti. Vyšší vek je obdobím, kedy vzniká akási druhá vlna „popíjačov“- tá prvá vzniká okolo 20 roku života.

Vzhľadom na zmeny v organizme seniora sa aj popíjanie môže ľahko a prekvapivo rýchlo stať zdravotným problémom, neraz vážnym. Podobné je to pri nekončiacom sa užívaní liekov na spanie, na uvoľnenie a od bolesti. Ak toto užívanie liekov dôsledne nevedie lekár či odborník, môže sa vyvinúť psychická alebo telesná závislosť so všetkými dôsledkami.

Demencia


Problematiku demencií je potrebné odlíšiť od zábudlivosti ako takej, ktorá sa dotýka každého jedného človeka. Je známe, že s vekom  zábudlivosť narastá, neznamená to však automaticky, že človek trpí demenciou. Môže to byť fyziologický prejav, prejav aktuálne indispozície, prejav nepoznanej depresie, dôsledok závislosti na alkohole či liekoch alebo prejav iného telesného či psychického ochorenia.

„Jedinou serióznou prevenciou je dostatok fyzickej práce a zdá sa, že aj všeobecne známe rady ohľadom zdravého životného štýlu majú vplyv na prevenciu demencie. Pod zdravým životným štýlom rozumieme dostatočný spánok, vhodný pomer medzi prácou a oddychom, intelektuálnou a fyzickou aktivitou, pestrý jedálniček s dostatkom surovej stravy, vyhýbanie sa tabaku, alkoholu, neordinovaným liekom a tiež vyvážený pomer medzi „dať a brať“. Vždy je lepšia zbytočná návšteva, než konštatovanie, že ste „prišli neskoro“. Rozpaky ohľadom starostlivosti o svoje zdravie treba raz a navždy odložiť,“ skonštatovala primárka Potočňáková.

Primárka chodí medzi seniorov osobne, za nimi. Seniori sú na jej prednáškach veľmi aktívni a pýtajú sa vlastne na všetko. Stretnutia sú mimoriadne dôležité aj pre starostu MČ KVP, Mgr. Ladislav Lörinc: „Spustiť sériu odborných prednášok pre našich seniorov  sme sa rozhodli aj preto, aby sme im priniesli informácie z rôznych lekárskych tém, ktoré majú vplyv na ich každodenný život. Veľmi si vážime, že UNLP Košice prijala ponuku na spoluprácu a jej odborníci chodia do nášho denného centra s nadšením prednášať o svojich radách a skúsenostiach. Vysoko oceňujeme profesionálny ako i ľudský prístup a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

6 rád, ako vybrať mobil pre seniora

 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *