Správy

Slováci počas pandémie míňajú najviac v EÚ. Už zaťahujú spiatočku

Tržby vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu v novembri 2020 medziročne klesli. V maloobchode sa tržby dostali do záporných čísel po štyroch mesiacoch rastu. Tržby ubytovateľov nedosiahli ani tretinu objemu z novembra 2019, medziročne zaostávali aj tržby reštaurácií aj predajcov áut. Najnovšie čísla zverejnil Štatistický úrad SR.

Po štyroch mesiacoch rastu sa tržby v maloobchode v novembri 2020 opäť medziročne znížili, pokles bol však mierny o 0,4 %. V medziročnom poklese bolo päť z deviatich sledovaných činností maloobchodu. Výraznejšiemu prepadu celkových tržieb zabránil rast v najvýznamnejšej zložke maloobchodu, v predaji v nešpecializovaných predajniach (hypermarkety a supermarkety).

Pokračoval pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel, v novembri sa medziročne znížili o 14,3 %. Po piatich mesiacoch rastu sa v novembri do mierneho poklesu dostali aj tržby vo veľkoobchode.


Vývoj v novembri 2020 v porovnaní s októbrom 2020 1)

„Vývoj tržieb bol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom menej priaznivý vo všetkých činnostiach obchodu. Najviac si pohoršili prevádzkovatelia reštaurácií a pohostinstiev, ktorých tržby medzimesačne klesli o 15,8 %. Tržby v ubytovaní sa znížili o 5,2 %, vo veľkoobchode o 3,6 %, maloobchode o 2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %,“ uviedlo tlačové oddelenie ŠÚ SR.

Vývoj v novembri 2020 v porovnaní s novembrom 2019

Tržby v maloobchode sa v novembri medziročne znížili o 0,4 %. Celkový pokles sa prejavil v piatich z deviatich sledovaných činností maloobchodu. Výraznejšiemu poklesu maloobchodu zabránil rast v podielovo najvýznamnejšej zložke – v predaji nešpecializovaných predajní (hypermarkety a supermarkety). Táto zložka vykazuje medziročný rast desiaty mesiac po sebe, v novembri o 2,1 %. Nárast bol však v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi najnižší.

Celkový pokles tržieb maloobchodu ovplyvnil najmä medziročný pokles v špecializovaných  predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom, kde boli tržby medziročne nižšie už deviaty mesiac po sebe, novembrový prepad o 17,8 % bol v roku 2020 najvyšší.

„Významne sa znížili aj tržby predajcov v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom o 2,8 %, kde o. i. patria predajne odevov, obuvi, drogérie, lekárne, ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach atď. Pokles zaznamenali po trojmesačnom raste, a optimistickom vyššom októbrovom raste. Nižšie v porovnaní s novembrom 2019 boli aj tržby v špecializovaných predajniach s pohonnými látkami o 5,5 %,  čo ovplyvňujú dlhodobo nižšie jednotkové ceny pohonných hmôt,“ spresnilo tlačové ŠÚ SR.


Celkovú bilanciu maloobchodu ovplyvnil tiež nárast tržieb mimo predajní, stánkov a trhov, ktorý zahŕňa o. i. aj zásielkový a internetový predaj, medziročne o 9,3 %. Tento segment maloobchodu rástol už piaty mesiac po sebe. Zvýšili sa tiež tržby predajcov s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 8,4 %, do ktorého patrí o. i. aj predaj kníh, audio a video nahrávok, športových potrieb a hračiek. Táto položka je však objemovo menej významná.

Z dôvodu zvýšeného záujmu o informácie v súvislosti s koronakrízou ŠÚ SR poskytuje rozšírené informácie aj o vybraných podrobnejších činnostiach maloobchodu 2). V rámci nich boli medziročne nižšie tržby v predajniach s obuvou a koženými výrobkami o 7,9 % a v predajniach s odevmi o 6 %. Pokles sa oproti októbru výrazne zmiernil v obidvoch činnostiach. Medziročne sa znížili aj tržby maloobchodných predajní mäsa a mäsových výrobkov o 10,4 %, ako aj tabakových výrobkov o 13 %.

Pokračoval pokles v predaji a oprave motorových vozidiel, v novembri sa tržby v týchto činnostiach vnútorného obchodu medziročne znížili o 14,3 %, pričom pokles pretrváva od začiatku roka 2020. Nižšie sú najmä tržby v predaji motorových vozidiel o 17,6 % a výraznejší pokles sa prejavil aj v tržbách za predaj náhradných dielov a príslušenstva. Medziročne pozitívnu bilanciu si však udržali tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel, v novembri boli medziročne vyššie o 10,6 %.

Po piatich mesiacoch rastu sa znížili tržby vo veľkoobchode, novembrový pokles o 2,3 % bol však miernejší ako v jarných mesiacoch..

Pokles tržieb v ubytovaní sa po zmiernení poklesu počas letných mesiacov, druhý mesiac po sebe znova prehlboval, tržby v novembri nedosiahli ani tretinu objemu tržieb z novembra 2019, medziročne boli nižšie o 68,2 %. Prehĺbil sa aj pokles tržieb reštaurácií a pohostinstiev na 27 %.

Vývoj za jedenásť mesiacov 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa za jedenásť mesiacov roku 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížili o 17,5 %. Nárast sa udržal len vo veľkoobchode, aj to len mierny o 0,6 %. Tržby v maloobchode od začiatku roka medziročne klesli o 1,2 %.


Tržby v ubytovaní sa za jedenásť mesiacov prepadli o 42,9 % a tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,3 %.

Tabuľky


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *