Slováci si učiteľov vážia, ale plat by im nezvýšili 

Dalito.sk/foto: MV SR
REDAKCIA/TASR -

V rebríčku povolaní sa učitelia ocitli medzi rešpektovanými povolaniami spolu s hasičmi, lekármi a vedcami. Prípadné nadbytočné financie by však rodičia investovali do školských pomôcok, a nie do učiteľských platov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky o postavení učiteľov na Slovensku pod vedením Komenského inštitútu a neziskovej organizácie Živica.

V rámci prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska organizátori zmapovali ich postavenie v spoločnosti.

“Kedysi mal učiteľ obrovskú prestíž a úctu. Sme presvedčení, že tú si zaslúžia učitelia aj dnes, lebo sa často stretávajú s dešpektom, a to nielen na strane školákov či študentov, ale, žiaľ, aj ich rodičov,” povedal Juraj Hipš, riaditeľ Komenského inštitútu.

Z výsledkov prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 1.005 respondentov, vyplynulo, že 80 percent opýtaných si učiteľské povolanie váži.

Naopak, medzi najmenej vážené povolania podľa prieskumu patrí poslanec parlamentu, manažér alebo sudca. Napriek tomu, že si Slováci učiteľov vážia, viac ako tretina rodičov by nepodporila svoje dieťa v kariére učiteľa.

“Povolanie učiteľa má síce v spoločnosti nadpriemernú váženosť, ale na druhej strane nie je pre mladých ľudí vysnívanou profesiou,” vysvetlil Martin Slosiarik z agentúry Focus. Dôvodom môže byť nízke platové ohodnotenie, pričom povolanie si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, psychickej odolnosti, osobného nadšenia a motivácie.

Prieskum medzi rodičmi však ukázal, že spoločnosť je v otázke výšky platov polarizovaná. Ak by boli k dispozícii dodatočné finančné zdroje pre školu, až dve tretiny opýtaných by preferovali, aby boli použité na učebné pomôcky a infraštruktúru školy. Len štvrtina rodičov by tieto prostriedky investovala do vyšších platov učiteľov.

“Pomôcky a podnetné prostredie sú síce dôležité, ale ani tá najmodernejšia interaktívna tabuľa nedá dieťaťu to, čo mu dokáže dať učiteľ,” zhodnotil Hipš. Dodal, že kvalitní učitelia nepotrebujú interaktívne tabule a tablety.

Súťaž Učiteľ Slovenska hľadá najlepších pedagógov, ktorí by svojimi výsledkami, prístupom a osobným príbehom dokázali, že učitelia si zaslúžia úctu spoločnosti.

Na prihlášky alebo nominácie čakajú organizátori do konca júna. Víťaz sa zúčastní na finále Global Teacher Prize 2019 v Dubaji.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová víta výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sa viedli minulé týždne a ktoré znamenajú výrazné zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy (vrátane pedagogických, nepedagogických, odborných pracovníkov a vedcov).

Teší ju, že tieto výsledky kolektívneho vyjednávania boli dnes aj „spečatené“ podpisom vyhlásenia k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Zvyšovanie platov v rezorte považuje za veľmi dôležitý aspekt, ktorý je aj v súlade so schváleným Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania. Dalito.sk o tom informovalo jej tlačové oddelenie.

„Ako ministerku školstva ma veľmi teší, že sa nám podarilo spolu s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy navýšiť platy učiteľov od 1.1.2019 o 10 % a od 1.1.2020 opäť o 10 %, čo pokladám za veľký úspech a výrazné zvýšenie platov a teší ma, že sa to týka nie len učiteľov, teda pedagogických pracovníkov, ale všetkých pracovníkov rezortu, to znamená aj nepedagogických, aj vedcov aj odborných pracovníkov. Zároveň ešte pracujeme na tom, aby sa vedci, odborní pracovníci, výskumní pracovníci dostali do vyššej mzdovej tabuľky, aby boli dorovnaní na úroveň vysokoškolských pedagógov a tiež sa zasadzujeme o to, aby bola platovo zohľadňovaná aj prax po 32 rokoch, to znamená, aby sa až do 44 rokov praxe stále tieto roky prejavovali na zvýšení platu, čo je v súvise s tým, že ľudia budú dlhšie pracovať, pretože sa posúva dôchodkový vek,“ uviedla v tejto súvislosti ministerka školstva M. Lubyová.

Môže vás zaujať:

Európsky učiteľ fyziky z Martina učí deti na “čundroch”