Zdravie

Slováci stále viac vyhľadávajú české nemocnice, ako to funguje

Slováci pravidelne využívajú zdravotné služby českých poskytovateľov. Napríklad, keďže na Slovensku nevieme transplantovať pľúca, zdravotné poisťovne posielajú svojich klientov do Prahy. Iní pacienti, zasa aj bez súhlasu poisťovne radšej vycestujú do českej nemocnice a potom si peniaze pýtajú späť.

Iba vo Fakultnej nemocnici Brno v roku 2018 a 2019 ošetrili viac ako 2 200 slovenských pacientov. Údaje za posledný rok hovorkyňa nemocnice Beatrix Křížová zatiaľ nevie Dalito.sk poskytnúť pre sezónu COVID-19 a aj kybernetickému útoku, ktorý tohto roku ochromil nie jednu českú nemocnicu.

Podľa hovorkyne brnianskej nemocnice, ktorá patrí medzi špičkové pracoviská nielen v rámci Českej republiky a robí aj unikátne výkony v rámci Európy, väčšina pacientov zo Slovenska vyhľadá ich služby pre akútne stavy, ako je úraz, kolaps, havárie kolapsy, havárie a podobne.


„Po predložení platného európskeho preukazu ZP v tomto prípade pacient u nás hradí iba poplatky, akoby bol občanom Českej republiky. Pokiaľ ide o vyžiadanú starostlivosť (operácie, liečba…), potrebujem k tomu dopredu súhlas slovenskej ZP s potvrdením, že mu náklady s liečbou uhradí. V prípade nesúhlasu poisťovne, tieto výkony robíme na náklady pacienta,“ uviedla pre Dalito.sk Beatrix Křížová, hovorkyňa FN Brno.

Oslovili sme všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) na Slovensku.

Stále viac

Zvyšujúci sa trend ošetrení v zahraničí registruje aj najväčšia, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Jej hovorca VšZP Matej Neumann spresnil, že v roku 2018 schválili takých žiadostí 781, štyri odmietli. O rok neskôr to už bolo 872, siedmi povolenie za hranice nedostali. V (covid) roku 2020 zatiaľ evidujú 507 schválených žiadostí na liečbu v ČR, jednu odmietli.  

„Zo zákrokov a vyšetrení v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne evidujeme v ČR najčastejšie výkony asistovanej reprodukcie. Z iných vyšetrení a zákrokov, na ktoré sa nevyžaduje súhlas poisťovne sú to zubné ošetrenia, operácie šedého zákalu, pôrody a detská ortopédia,“ uviedol hovorca VšZP.

Rastúci trend ošetrení za hranicami eviduje aj UNION ZP.


2018142 poistencov
2019 158 poistencov
2020 199 poistencov

„Z výkonov, ktoré sa realizujú aj na Slovensku , ale pacienti chcú byť ošetrení v ČR sú to najčastejšie pôrody, IVF,  ortopedické operácie, zubné ošetrenie, očné operácie. Dôvody sú napr. čakacie doby, väčšia spokojnosť s dostupnosťou vyšetrenia a dôvera v personál. Z výkonov, ktoré sa nerealizujú aj na Slovensku, alebo nerealizujú v celom rozsahu a ich liečba je vopred v poisťovni schvaľovaná sú to najčastejšie neurochirurgické operácie, Prothon Therapy Center Praha, IVF, stereotaktická rádioterapia, (Cyberknife, Gamanôž – pre  Onkologické ochorenia),“ prezradila hovorkyňa UNION Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že ročne UNION zamietne v priemere päť žiadosti o liečbu v cudzine.

„Najčastejší dôvod zamietnutia je, že výkony sa robia na Slovensku alebo najčastejším dôvodom na prerušenie S2 formuláru je nesprávne alebo nedostatočne vyplnené dôležité údaje potrebné k rozhodnutiu žiadosti,“ povedala hovorkyňa UNION.

Súhlas liečby  zdravotnou poisťovňou je potrebný pri schvaľovaní  plánovanej liečby v cudzine –  formuláru S2 a pri  výkonoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti určenej  Vyhláškou 341/2013 MZ SR. V ostatných prípadoch súhlas poisťovne nie je potrebný.

ZP Dôvera podľa jej hovorcu Mateja Štepianskeho v rokoch 2018, 2019 a 2020 chválila zdravotnú starostlivosť v Českej republike 665 poistencom. Najčastejšie išlo o umelé oplodnenie a očné operácie. Dôvera nevyhovela 22 žiadostiam, 84 žiadostí neschválila, pretože neboli kompletné.

A ako to funguje?

Za výkonmi zdravotnej starostlivosti, na ktoré sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na účely ich preplatenia, môže poistenec vycestovať v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, za takúto liečbu bude platiť v hotovosti a následne požiada svoju zdravotnú poisťovňu o preplatenie vyplnením tlačiva žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

„K žiadosti je potrebné priložiť originály faktúr, dokladov o zaplatení a zdravotnú dokumentáciu. Požiadať o preplatenie môžu poistenci do 6 mesiacov od poskytnutia zdravotnej starostlivosti,“ uviedol hovorca VšZP.


UNION upozorňuje, že ak klient chce byť z nejakého dôvodu vyšetrený/ošetrený v členskom štáte EU, návštevu u lekára si dohodne sám, v zahraničí uhradí. Následne pošle do poisťovne príslušnú žiadosť a na základe príjmového dokladu a doloženej lekárskej správy je potom platba refundovaná do  výšky úhrad  ako poskytovateľom na Slovensku.

Cezhraničná ZS nemusí byť  vopred schvaľovaná okrem zdravotných výkonov, ktoré sú uvedené vo Vyhláške 341 MZ SR z roku 2013. V cudzine hradíme zdravotné výkony  a zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, pri ambulantnom ošetrení podľa Katalógu výkonov, alebo pri hospitalizácii pacienta podľa DRG pravidiel.

Plánovaná, schvaľovaná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť,   ktorú nie je možné realizovať v SR (nevykonáva sa, ale pokiaľ by sa vykonávala bola by hradená z VZP), v takom prípade sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s liečbou, a to na základe odporučenia navrhujúceho lekára špecialistu a klinického pracoviska v príslušnom odbore (zoznam klinických pracovísk je určený vyhláškou).

Z krajín, v ktorých poistenci žiadali o súhlas s liečbou,  ktorá sa Slovensku nevykonáva, najviac žiadostí eviduje UNION v Česku,  Rakúsku a Nemecku.

Neplánovaná a akútna ZS

Neplánovaná, akútna ZS je hradená na základe predloženia  Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP)  a náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyfakturuje zahraničný poskytovateľ prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch krajinách slovenskej  poisťovni.


„V niektorých prípadoch sa však môže stať, že bude od klienta  požadovaná platba v hotovosti. Stáva sa to najmä v prípadoch ambulantného ošetrenia, ak pacient nepredloží lekárovi EPZP , alebo ju tento lekár neakceptuje, prípadne navštívi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva,“ upozorňuje hovorkyňa UNION Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Dopĺňa, že v takomto  prípade, ak  poskytnutú zdravotnú starostlivosť pacient uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v zahraničí v hotovosti, môže si po návrate požadovať ich refundáciu na základe  originálnych  dokladov o úhrade a doložených lekárskych správ, ktoré si  je preto potrebné uschovať.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *