Správy

Slovenky robia dva mesiace zadarmo

Európsky deň rovnosti odmeňovania: Slovensko sa nezlepšilo. Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

„Na Slovensku sa za posledné roky rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podstatne neznížil, stále patrí k jedným z najväčších z EÚ. Muži a ženy sú si pritom v Európskej únii rovnocenní, nie je preto fér, ak ženy zarábajú menej a nemajú rovnaké  príležitosti. Od rovnosti šancí a toho, ako ju budeme podporovať, bude závisieť aj naša konkurencieschopnosť.“ uviedol v tejto súvislosti  vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Celkový rozdiel v odmeňovaní predstavuje rozdiel medzi priemerným ročným príjmom žien a mužov. Zohľadňujú sa pritom tri druhy nevýhod, ktorým čelia ženy:


X nižšia hodinová mzda;
X menej odpracovaných hodín v platenej práci;
X nižšia miera zamestnanosti (napríklad z dôvodu prerušenia kariéry s cieľom starať sa o deti alebo príbuzných).

Celkový rozdiel v odmeňovaní na Slovensku predstavuje 37,3 %. Celkový rozdiel v odmeňovaní v EÚ predstavuje priemerne 39,6 %.

Medzi faktory, ktoré prispievajú k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, patria:

Riadiace a dozorné funkcie vykonávajú predovšetkým muži.
V rámci každého odvetvia sú muži povýšení oveľa častejšie ako ženy, v dôsledku čoho sú aj lepšie platení. Tento trend vrcholí na vedúcich pozíciách, kde ženy vykonávajúce riaditeľské funkcie tvoria menej ako 6 %.

Ženy preberajú zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy, ako napríklad domáce práce a starostlivosť o deti alebo príbuzných,v oveľa väčšej miere ako muži. Pracujúci muži strávia priemerne 9 hodín týždenne poskytovaním neplatenej starostlivosti a vykonávaním činností týkajúcich sa domácnosti, zatiaľ čo pracujúce ženy týmto úlohám venujú 22 hodín, t. j. každý deň takmer štyri hodiny. Na trhu práce sa to odzrkadľuje v skutočnosti, že viac ako 1
z 3 žien zníži počet svojich platených hodín na úroveň čiastočného úväzku, zatiaľ čo spomedzi mužov k tomu pristúpi len 1 z 10.

Ženy majú sklon tráviť viac času mimo trhu práce ako muži. Tieto prestávky v kariére majú vplyv nie len na hodinovú mzdu, ale aj na budúce príjmy a dôchodky.

Segregácia v oblasti vzdelávania a na trhu práce – to znamená, že v niektorých odvetviach a zamestnaniach zvyknú byť ženy nadmerne zastúpené, zatiaľ čo v iných odvetviach majú nadmerné zastúpenie muži. V niektorých krajinách sa v povolaniach prevažne
vykonávaných ženami, ako napríklad vyučovanie alebo predaj, vypláca nižšia mzda ako v povolaniach prevažne vykonávaných mužmi, aj keď sa v obidvoch prípadoch vyžadujú skúsenosti a vzdelanie na rovnakej úrovni.


Diskriminácia v odmeňovaní, hoci je protizákonná, aj naďalej prispieva k prehlbovaniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Kroky Európskej komisie v tejto oblasti:

·         už v priebehu niekoľkých týždňov EK predloží akčný plán na riešenie platovej nerovnosti, zintenzívni tak prebiehajúce opatrenia a predstaví nové kroky.

·         v novembri EK usporiada kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch“. Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní.

·         EK v apríli predložila legislatívne návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy alebo sa vrátia do zamestnania.

·         záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast.

 

Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava


 

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na SlovenskuKomentáre (1)
 1. Anton píše:

  Ten nadpis je hrozne zavádzajúci… to už ste tam mohli dať niečo typu :
  -Slováci pracujú o 5 rokov dlhšie.
  -Slováci preferujú dôležité platené práce.
  -Slováci majú sklon tráviť viac času na trhu práce
  -Slovenky žiadajú o povýšenie 2 krát za život
  -Slováci žiadajú o povýšenie 8 krát za život
  -Slováci nemajú nárok na nenávratnú pôžičku na podnikanie
  -Slováci preferujú pracovať vo výhodne platených odvetviach
  -Slovenky si dobrovoľne vyberajú menej platenú prácu a dúfajú že sa to zmení
  -Slováci sú diskriminovaný v odmeňovaní aj keď je to protizákonné

  Problém čo je, podla môjho názoru, že ženy si radšej vyberú ľahšiu cestu a potom sa sťažujú, než aby išli na obory, ktoré sú dlhodobo lepšie platené…
  V mojom obore vidím situáciu presne opačnú než tu popísané…

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *