Slovenskí vedci testujú ekologické kúrenie rúškami

Dalito.sk/Ekologicky spracovaný odpad z rúšok na energetické pelety/foto: UNIZA
DALITO -

Pandémia COVID-19 má katastrofálny dopad na životné prostredie. Výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline sa snažia prísť na to, ako zlikvidovať jednorazové rúška a respirátory, ktoré by potom použili ako prímes do drevných peliet. Cieľom výskumu je znížiť množstvo produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prispieť k ekologickému riešeniu.

Svetová výzva

Množstvo ochranných rúšok, masiek a respirátorov ako tuhého komunálneho odpadu dramaticky rastie. Zdravotnícky odpad v meste Wu-chan vzrástol zo 40 ton/deň na približne 240 ton/deň a spotrebované ochranné materiály sa dostávajú aj do morí a oceánov. Na základe odhadu spoločnosti OceansAsia v roku 2020 sa v oceáne ocitlo až 1,56 miliárd masiek. Globálny nárast výroby a taktiež spotreby jednorazových rúšok a respirátorov predstavuje veľkú výzvu v oblasti ich zneškodňovania vzhľadom na ochranu životného prostredia.

Originalita výskumu Energetické zhodnocovanie produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 spočíva vo využití odpadu z rúšok a respirátorov ako prídavného materiálu na výrobu peliet na peletovacom lise, pričom hlavný vstupný materiál budú tvoriť drevené piliny. Do nich sa bude primiešavať práve dezintegrovaný odpad z rúšok a respirátorov. Vyrobené pelety musia ešte otestovať, či spĺňajú normované požiadavky, aby mohli byť použiteľné v praxi na vykurovanie.

„Snažíme sa spracovať odpadné rúška a respirátory do použiteľnej formy na výrobu peliet,“ povedala Nikola Čajová Kantová  z Výskumného centra UNIZA.

Slovensko najhoršie

Väčšina členských krajín sa hromadiace smeti snaží z roka na rok odstrániť. Slovensko je však v tomto iné. Opäť prvé, ale v opačnom zmysle. Z Európskych krajín sme najhorší. Upozornil na to denník Pravda. Len za posledné desaťročie sme vyprodukovali o tretinu viac odpadu ako kedysi. To sa nepodarilo ani jednej z európskych krajín. A hoci spomedzi európskych štátov nepatríme v množstve smetí na hlavu k tým najhorším, čísla za recykláciu vyzerajú žalostne. Viac ako polovica odpadu končí na skládkach.

Ak doteraz Slovensko ročne vyprodukovalo 13,5 milióna ton odpadu, iba počas celoplošného testovania Spoločná zodpovednosť vyprodukovalo 300 ton iba biologického odpadu

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)