Správy

Slovensko hľadá šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) dnes predstavilo zásadné kritériá pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Pre chod kľúčovej inštitúcie slovenského agrosektora je predovšetkým dôležitá jej stabilizácia vo vedení. Agrorezort preto hľadá odvážneho manažéra, ktorý pomôže vedeniu ministerstva priniesť zmenu a poriadok v krajine. Hlavným garantom transparentného výberu na tento post bude široká odborná komisia. Záujemca má na prihlásenie 4 týždne. 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Na čele tejto inštitúcie je generálny riaditeľ, ktorý dohliada na zásadné procesy pri prerozdeľovaní prostriedkov do viacerých odvetví slovenského pôdohospodárstva.

„S plnou vážnosťou a dlhší čas si uvedomujeme dianie okolo PPA. Agentúra je kľúčovým partnerom pre všetkých, ktorí pôsobia v agrosektore a preto do jej vedenia potrebujeme mimoriadne kvalitného manažéra. Je to veľká, ako i náročná výzva pre každého čestného aj odhodlaného profesionála, ktorému na našej lepšej krajine skutočne záleží,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO), ktorý spolu s hosťami dnes predstavil kritériá výberového rozhovoru na funkciu generálneho riaditeľa PPA.


Súčasťou požiadaviek bude aj predloženie dokumentu s názvom Projekt zabezpečenia transparentnosti, modernizácie, digitalizácie a zlepšenia reputácie PPA. „Našim cieľom je transparentne nájsť vhodnú uchádzačku alebo uchádzača na túto pozíciu. Preto za týmto účelom zriaďujeme širšiu výberovú komisiu, ktorá potom pánovi ministrovi odporučí najvhodnejšieho kandidáta,“ ozrejmil štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko, ktorý bude zároveň predsedom uvedenej výberovej komisie.

Od úspešného uchádzača sa očakáva predovšetkým vysoká odbornosť a osobná integrita. „Ministerstvo si uvedomuje dôležitosť, extrémnu náročnosť a spoločenskú zodpovednosť danej pozície a preto očakávame od uchádzačov mimoriadne manažérske schopnosti a viaceré odborné znalosti na výkon tejto funkcie,“ uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Vladimíra Fabriciusová. Výberový rozhovor bude mať jedno kolo a  spočíva vo verejnom rozhovore vedeným výberovou komisiou.

Pri tvorbe požiadaviek na nového šéfa PPA postupovalo ministerstvo na základe Metodiky vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov, ktorú vypracoval Martin Jakubek z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ktorý je jedným z členov tejto komisie.


Predloženie prihlášok do výberu generálneho riaditeľa PPA bude otvorené do 6. apríla 2021.Výberový rozhovor bude mať jedno kolo a uskutoční sa 19. apríla 2021 v priestoroch budovy MPRV SR. Prípadné zmeny termínu, miesta konania, alebo spôsobu realizácie výberového rozhovoru (fyzicky/online) sa prispôsobia vývoju mimoriadnej situácie v súvislosti s aktuálnymi pandemickými opatreniami.

Ak bude výberový rozhovor úspešný a minister sa stotožní s odporúčaním výberovej komisie, meno nového šéfa PPA by sa verejnosť mala dozvedieť do 3 dní od jeho uskutočnenia.Vymenovanie ministrom MPRV SR sa predpokladá na máj – jún 2021.

MPRV SR vytvorilo aj špeciálny kontakt (vrgrppa@land.gov.sk; +421 2 59 266 249), na ktorý sa môžu obrátiť všetci záujemcovia o pozíciu v prípade akýchkoľvek otázok.


Všetky kritériá na uchádzačov spolu aj s termínmi nájdete na webovom sídle, v sekcii Výberové konanie: https://bit.ly/2MNc8qw.

Zoznam členov výberovej komisie (predseda + 14 členov):

Predseda:


Ing. Martin Fecko, MPRV SR, štátny tajomník

Členovia:

Ing. Fabriciusová Vladimíra, PhD., MPRV SR, Generálna tajomníčka služobného úradu

Prof. Ing. Fabrika Marek, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen, Dekan

Ing. Hudec Matej, MPRV SR, Sekcia politiky a zahraničnej spolupráce

Ing. Jakab Július, Vedúci Úradu vlády SR

PhDr. Jakubek Martin, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra psychológie    

Ing. Jančík Ľuboš, PhD., Ministerstvo financií SR, štátny tajomník

Mgr. Kremský Peter, poslanec NR SR, Predseda výboru pre hospodárstvo a podnikanie

Doc. Ing. Lančarič Drahoslav, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Prorektor                         

Ing. Marušáková Ľudmila, PhD., MPRV SR, generálna riaditeľka Kancelárie ministra

Vanda Tuchyňová, Občianske združenie Proti korupcii, predsedníčka občianskeho združenia        

Ing. Belina Peter, PhD, MPH, Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry Zvolen

Mgr. Zubriczká Marcela, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia financovania fondov, generálna riaditeľka

Ing. Lukáš Sojka, Finančná správa SR SR, Sekcia informatiky, generálny riaditeľ

PhDr.Peter Goliaš, Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky INEKO, riaditeľ                     

Náhradní členovia:

Mgr. Peškovičová Dana, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Odbor manažmentu projektov a vonkajších vzťahov, riaditeľka

Ing. Martin Kováč, Spoločná hospodárska správa, riaditeľ

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *