Spektrum

Slovensko na chvoste v angličtine

Chcete žiť lepšie? Učte sa anglicky! Cena za neznalosť angličtiny je čoraz vyššia. Konštatuje to aj každoročný celosvetový prieskum znalosti angličtiny. Angličtina totiž otvára dvere k lepšej práci, ponúka nové možnosti osobného rozvoja a profesionálneho rastu a poskytuje prístup k informáciám z celého sveta. 

Prieskum nadnárodnej spoločnosti, ktorá celosvetovo zabezpečuje vzdelávanie, je čoraz viac citovaný ako referenčný zdroj novinárov, pedagógov, úradníkov a vedúcich podnikateľov. V poradí 8. vydanie prieskumu je založené na údajoch od viac ako 1 300 000 ľudí po celom svete, ktorí v roku 2017 test absolvovali.

V poradí už 8. ročníka testovania znalosti angličtiny sa zúčastnili respondenti z 88 krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky, ktorá sa umiestnila na 24. mieste so skóre 58,11.


Medzi V4 Slováci najhorší 

Susedná Česká republika dosiahla najlepší pokrok spomedzi všetkých krajín a zlepšila sa až o 2,12 bodov, pričom obsadila 20. miesto.

Stredná Európa sa stáva pre investorov čoraz atraktívnejším obchodným uzlom, a to aj vďaka vysokej úrovni znalosti angličtiny a relatívne nízkym nákladom.

Spomedzi krajín V4 sa Slovensko umiestnilo najhoršie, pričom najlepšie v testovaní obstálo Poľsko, a to na 13. mieste. Popredné miesta v rebríčku obsadili krajiny ako Švédsko, Holandsko, Singapur či Nórsko.

Prečo by sa mali deti učiť angličtinu 
„Angličtina podporuje globálne investície, zlepšuje podnikateľské prostredie a prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti. Doba, kedy sa znalosť angličtiny vyžadovala iba od topmanažérov, diplomatov alebo veľmi logicky prekladateľov, je nenávratne preč. Z týchto ako aj mnohých ďalších dôvodov investuje množstvo ľudí, ktorí chcú profesijne napredovať, či rodičia, ktorí majú záujem, aby ich dieťa hovorilo cudzím jazykom, do intenzívnej a kvalitnej výučby angličtiny, jazykových pobytov v zahraničí a online vzdelávacích programov“, hovorí Linda Pfefferová, manažérka spoločnosti pre Slovensko.

Počet nadnárodných spoločností na celom svete vzrástol medzi rokmi 2006 a 2016 o 25 %. Dnes je angličtina nielen jazykom biznisu, ale prenikla do všetkých oblastí nášho života. Personalisti potvrdzujú, že zamestnanci so slabou úrovňou angličtiny bývajú zriedkavejšie povyšovaní a zarábajú menej oproti kolegom, ktorí zvládajú angličtinu perfektne.


Čoraz častejšie je neznalosť angličtiny bariérou k novému a lepšiemu zamestnaniu. Na svete tak pribúdajú školské systémy, ktoré zahŕňajú výučbu angličtiny do povinných učebných osnov rovnako ako matematiku, či rodný jazyk a žiakov tak od útleho veku pripravujú na to, aby boli bez problémov schopní dorozumievať sa a pracovať v anglickom jazyku.

Angličtina vplýva na životnú úroveň 

Angličtina odstraňuje bariéry, podporuje medzinárodnú výmenu a spája celý svet. Prieskum potvrdzuje silnú závislosť medzi znalosťou angličtiny a radom sociálnych a ekonomických ukazovateľov.

Nie je žiadnym prekvapením, že exportne orientované ekonomiky majú vysokú úroveň angličtiny, keďže znalosť angličtiny dokázateľne zlepšuje inovatívnosť a priťahuje zahraničné investície. Existuje tiež priama korelácia medzi znalosťou angličtiny a kľúčovými rozvojovými ukazovateľmi vrátane úrovne príjmu, rovnosti a produktivity.

Ženy lepšie ako muži 

Ženy majú lepšiu znalosť anglického jazyka vo všetkých krajinách bez ohľadu na región, bohatstvo alebo celkovú znalosť angličtiny. Toto tvrdenie dokazuje všetkých osem indexov prieskumu.

Výskum ukázal, že ženy-študentky majú pri učení viac motivácie a sú ochotnejšie robiť chyby pri aktívnom využívaní jazyka.


„Ženy tvoria neodmysliteľnú súčasť kvalifikovanej pracovnej sily 21. storočia, v spoločnosti však žiaľ nevyužívajú ich potenciál naplno. V roku 2016 sa síce rozdiel medzi pohlaviami zmenšil, avšak v minulom roku opäť narástol. Rodové rozdiely v Európe sa zdvojnásobili, pričom skóre, ktoré v testovaní dosiahli ženy sa v porovnaní s minulým rokom zvýšilo o viac ako jeden bod, zatiaľ čo muži si mierne pohoršili. Rozdiel v anglických znalostiach medzi ženami a mužmi v Európe je dnes dvakrát väčší ako v Ázii a Latinskej Amerike,“ dodáva Linda Pfefferová, manažérka spoločnosti pre Slovensko.

Môže vás zaujať:

Východniar dokázal Američanom, už na strednej škole, že si tam zaslúži žiť

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *