Správy

Slovenský policajt vymyslel unikátnu metódu identifikácie

Na oddelení metódy pachovej identifikácie Odboru kynológie a hipológie Prezídia
Policajného zboru v Slovenských Ďarmotách sa v súčasnosti realizuje prevratný pilotný projekt, ktorý má potenciál celosvetového dosahu. Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie MV SR.

Hlavný prínos oddelenia spočíva v porovnávaní pachových stôp odobratých z miesta činu
s pachovými stopami potenciálnych kriminálnikov, ktorí mohli daný skutok spáchať.

Porovnávanie vykonávajú služobné psi. Pilotný projekt ešte viac zvýrazní výsledky ich práce.
„V rámci novej metódy VAMA (názov odvodených od jej tvorcov) nasadzujeme
služobným psom na ich hlavy špeciálne čiapky s elektródami, ktoré sú prepojené so zariadením umiestneným na ich telách. Pomocou wifi signálu sa mozgové elektrické impulzy psa prenášajú do počítača, kde môžeme vidieť ako pes reaguje na jednotlivé pachy pri ich porovnávaní,“ opísal vedúci oddelenia metódy pachovej identifikácie Ján Varga.


Vedúci odd. metódy pachovej identifikácie Ján Varga/ foto: Prezídium PZ SR

Počítačom zhromaždené a vyhodnotené výsledky tak jednoznačne preukážu
hodnovernosť označenia pachovej stopy služobným psom.

Vyhľadávanie a spárovanie pachových stôp sa pre služobného psa začína očuchaním vybranej pachovej stopy a následne prejdením okolo niekoľkých konzerv s pachovými stopami na porovnanie. Ak pri niektorej pesdá signál psovodovi, tak dôjde k úspešnému spárovaniu a identifikácii páchateľa, ktorý na mieste činu zanechal pachovú stopu.

Vedúci odd. metódy pachovej identifikácie Ján Varga/ foto: Prezídium PZ SR

Z celosvetového hľadiska ide o prvé použitie elektroencefalografie (EEG) v metóde
pachovej identifikácie. Na jej vývoji spolupracuje Aladár Maďari, špecialista na neurológiu a správanie zvierat z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prvé výsledky poukazujú na vysokú objektivitu pri vyhodnocovaní kriminalistických
pachových stôp. Vďaka potenciálu novej metódy majú závery pachovej identifikácie šancu stať sa plnohodnotným dôkazom v trestnom dokazovaní.

Orgány činné v trestnom konaní budú mať k dispozícii nielen písomný záznam o výsledku porovnávania, ale aj počítačom vygenerovanýdôkaz o mozgovej aktivite psa, kde budú viditeľné rozdiely medzi jeho reakciami na pachy, ktoré sa nezhodujú a ktoré sa s pachovou stopou vytypovaného páchateľa zhodujú.

Oddelenie komunikácie a prevencie


Prezídia Policajného zboru

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
oddelenie komunikácie a prevencie
Račianska 45, 812 72 Bratislava


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *