Správy

Služby za „rýchlu a spoľahlivú likvidáciu firmy“ sú už nezákonné. Aj „biele kone“

Špekulatívne zlučovanie firiem je od dnes nezákonné.Od dnes je účinná časť novely Obchodného zákonníka, ktorá sa zameriava na špekulatívne fúzie firiem. Tento spôsob zbavovania sa dlhov stavia mimo zákon. Služby firiem, ktoré ponúkajú „rýchlu a spoľahlivú likvidáciu všetkých druhov spoločností“, sú tak po dnešku na Slovensku nelegálne.

Väčšina zmien z novely Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť 1.januára 2018. Avšak časť týkajúca sa nekalých fúzií je účinná dňom publikovania novely v Zbierke zákonov SR, čo je práve dnes. Tento posun účinnosti presadili poslanci pozmeňujúcim návrhom v parlamente. Rýchlejšie tak zabránime špekulatívnemu zlučovaniu firiem, ktorým sa obchádzajú štandardné procesy likvidácie a konkurzov, čo je v konečnom dôsledku  na úkor veriteľov. Nakoniec sú to totiž práve veritelia týchto firiem, ktorí sa nedostanú k svojim peniazom.

foto: MS SR

„Toto považujem za veľmi dôležitú zmenu v Obchodnom zákonníku a som rada, že aj poslanci si tému osvojili. Dokonca natoľko, že presadili, aby novela Obchodného zákonníka v časti, ktorá sa týka fúzií, bola účinná už dňom vyhlásenia v Zbierke a nečakali sme až do 1. januára 2018“, zhodnotila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.


V zmysle schváleného návrhu nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Rovnako sa v novele zakazuje, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor. Rovnako bude účinná aj trestnosť prevodu obchodných podielov na tzv. „biele kone“.

Ak bol však návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v tomto prípade platí právna úprava účinná do včera (teda do 7.11.2017).

Po 1. januári 2018 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny z novely Obchodného zákonníka, z ktorých možno spomenúť opatrenia proti vymenovaniu tzv. „bielych koní“ do funkcie štatutára, vyššiu mieru zodpovednosti štatutárov, ale aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Viac TU.

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné nám. 13

813 11 Bratislava
Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *