Správy

Špičkový svetový výskum na Slovensku

Vo februári 2021 oznámila výskumná spoločnosť a Žilinská univerzita v Žiline ďalší významný míľnik – v rámci spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a Centrom Funglass, Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne, sa im po prvýkrát podarilo vyrobiť neodýmom dopovaný YAG (Nd:YAG).

Tento typ materiálov má široké aplikačné spektrum v optoelektronike a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie materiály, ktoré sú využívané ako aktívne laserové médium pre vysokovýkonné diódou čerpané tuholátkové lasery (Diode Pumped Solid State laser – DPSS laser).

Kvalitu a vlastnosti unikátneho materiálu skúmali okrem slovenských vedcov aj vedci z Ruska, Číny, USA a Talianska. Správu o tom uverejnil v decembri 2020 na titulnej strane aj prestížny časopis Crystal Reserach & Technology.


V roku 2019 bol v spolupráci so súkromnou spoločnosťou a Žilinskej univerzity v Žiline úspešne dokončený vývoj novej generácie originálnej technológie pre výrobu veľkorozmerných monokryštálov ytrito hlinitých granátov (YAG), ktorá využíva metódu horizontálne usmernenej kryštalizácie. S touto technológiou sa v roku 2020 podarilo na Slovensku vyrobiť prvý vysoko kvalitný veľkorozmerný yterbiom dopovaný YAG (Yb:YAG).

Budúcnosť

Schopnosť vyrobiť veľkorozmerné kryštály podmieňuje ďalší vývoj vysokovýkonných laserov – takých, kde je potrebné použiť veľkorozmerný aktívny prvok pre dosiahnutie vysokého výkonu. Vysokovýkonné lasery sú veľmi významné aj pre priemysel 4.0., modernú vedu a výskum.  Jedna z veľmi dôležitých aplikácií vysokovýkonných laserov je napríklad v laserovom fúznom reaktore, ktorý predstavuje obnoviteľný zdroj výroby elektrickej energie budúcnosti, ako riešenie jedného z najzávažnejších celosvetových ekologických problémov.


Výnimočné pracovisko

Vzhľadom na vysokú technologickú náročnosť výroby optických kryštálov a špeciálne dopovaných YAG je vo svete len niekoľko pracovísk, ktoré vývoj technológií využívajúcich horizontálne usmernenú kryštalizáciu pre výrobu YAG úspešne zvládli. Slovensko sa tak vo výskume zaradilo medzi svetových lídrov, akými sú: Rusko, Čína či USA.

Významné úspechy dosiahnuté vo výskume podnietili prípravu vytvorenia Národného znalostného a inovačného konzorcia pre oblasť laserových materiálov, ktoré by malo podporiť komercionalizáciu výsledkov domáceho výskumu a širšie zapojenie národných výskumných kapacít do európskeho výskumného priestoru.


(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *