Sporitelia dostávajú výpisy, tisíce z nich sa pre pasivitu pripravujú o výnosy

Dalito.sk/ilustračné foto: Pexels
PR -
  • Sporitelia v akciovom fonde si v roku 2021 výrazne polepšili, fond zhodnotil o vyše 21 %, za poslednú dekádu až o 117 %
  • Štvrť milióna sporiteľov je však stále zbytočne iba v garantovanom fonde, ktorý v uplynulom roku poklesol
  • Sporitelia mladší ako 45 rokov by prevažnú časť úspor mali presunúť do akcií

Na prelome januára a februára zaznamenávajú pracovníci infolinky Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) zvýšený počet telefonátov. Kontaktujú ju sporitelia, ktorí dostali do mailu či do poštovej schránky výpis zo svojho dôchodkového účtu, aby si overili informácie vo výpisoch či zmenili osobné a kontaktné údaje.

23 verzií výpisov

Allianz SDSS, ktorá spravuje 3,5 miliardy eur svojich sporiteľov, tento rok posiela až 23 rôznych verzií výpisov, podľa toho v akej fáze sporenia sa sporiteľ nachádza a v akých fondoch má svoje úspory. Výpis ponúka sporiteľovi prehľad o výške úspor, príspevkoch, zhodnotení fondov, nákladoch za správu, ale aj orientačnú prognózu budúceho dôchodku. „Prognóza sporiteľovi ukazuje, ako sa bude vyvíjať jeho dôchodok podľa pesimistického, základného a optimistického scenára. Nájde v ňom aj odporúčania, ako si zvýšiť budúci dôchodok rozložením úspor vo fondoch,“ vysvetľuje predseda predstavenstva ASDSS Miroslav Kotov.

Kto nebol pasívny a zariskoval, získal
Tento rok ostane množstvo sporiteľov pri čítaní svojich výpisov prekvapených, rozdiely vo výnosoch jednotlivých sporiteľov sú totiž výrazné.

„Garantovaný fond, v ktorom má zbytočne všetky svoje úspory takmer štvrť milióna sporiteľov, v dôsledku dlhodobo nulových či záporných úrokov, zaznamenal medziročný pokles o 0,8 %. Títo sporitelia by vzhľadom na ich vek, mali mať prevažnú časť úspor v akciovom negarantovanom fonde. Ten narástol až o 21,58 % a aspoň časť svojich úspor má v ňom 180-tisíc sporiteľov,“ bilancuje M. Kotov. Celkový rozdiel vo výkonnosti za poslednú dekádu je až 10-násobný. Kým úspory sporiteľov v garantovanom fonde za posledných 10 rokov zhodnotili o 11,9 %, úspory v akciovom negarantovanom fonde sa za rovnaké obdobie znásobili až o 117 %.

Zmena aj online
Stále tak platí, že pasivita sporiteľov, ktorí po zákonnom presune v roku 2013 ostali dodnes v garantovaných fondoch, ich pripravuje o potenciálne vyššie výnosy a lepší dôchodok pri odchode do penzie. „Sporitelia mladší ako 45 rokov, by mali mať väčšiu časť svojich úspor umiestnenú v rizikovejšom akciovom fonde,“ radí M. Kotov. Rozloženie svojich dôchodkových úspor si klienti, ktorí majú zriadenú dohodu o elektronickej komunikácii, môžu zmeniť online cez portál www.asdss.sk. Ak ju zriadenú nemajú, zmenu môžu urobiť prostredníctvom servisných centier Allianz alebo cez svojho finančného agenta.