Poradňa

Športovci pozor! Čaká vás veľká zmena

Aké zmeny čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020? Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávatelia (športové kluby) budú od 1. januára 2020 prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorili zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako „dohodárov“.

„Na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO) zamestnávatelia v kolónke zamestnanec – typ uvedú príslušný kód dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o zamestnanca, ktorý je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku,“ uviedol Peter  Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.
Na uvedené fyzické osoby sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktoré sa týkajú „dohodárov“, napr. uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie.


Všetko pre Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *