Česká republika

SR+ČR: všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme. Vzhľadom na množstvo informácii, rozdelili sme informácie na SR a ČR samostatne.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

12. marca 2020 Česká republika vyhlásila núdzový stav


18,00 hod Ďalší priamy prenos MZ ČR v ČT. Vláda objednáva ďalšie respirátory a umelé ventilácie. Pripravujú rýchlotesty na koronavírus, 6 hodín sa im vidí dlho. Česká republika vyhlásila núdzový stav.

11. března 2020 // 11. 3. 2020

ČR 18,30 hod Česká vláda oznámila viac ako 75 prípadov nakazených koronavírusom, dvaja pacienti sú vo vážnom stave. Prekvapivo, jeden má 40 rokov a druhá pacientka sa narodila v roku 1936. Seniorka sa nakazila od dcéry, ktorá bola na dovolenke v Taliansku. O dcére zatiaľ nič nevedia. Za 24 hodín pribudlo v krajine 14 nakazených.

Ako uviedla ČT, pacient v strednom veku už raz hospitalizovaný bol pre koronavírus, potom ho prepustili a náhle sa mu zdravotný stav zhoršil.

SR 18,34 Zvukovú nahrávku a videospot je k dispozícii na tomto odkaze:

https://wetransfer.com/downloads/285d30387476afc43d097ada837990ae20200311171901/a18c3257250caa6969829123fb64973120200311171901/512106

Tu je textový prepis spotu:


Čo treba vedieť o koronavíruse:

Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu.

Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Ako sa vyhnúť nákaze?

Často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní.

Dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú.

Ak sa vraciate z krajiny, kde sa objavil koronavírus, alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, kontaktujte vášho všeobecného lekára alebo volajte  0800 221 234.


Viac sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.

Uvedomujeme si, že povinnosť zverejniť tieto spoty majú predovšetkým verejnoprávne médiá, vzhľadom na vývoj situácie prosíme aj Vás, aby ste tieto užitočné informácie sprostredkovali svojim čitateľom resp. divákom.

Ďakujeme. S pozdravom Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR

SR Hokej skončil

Tipsportligové kluby sa dohodli na ukončení sezóny

SR 17,41 hod UK a STU úplne uzatvárajú vysokoškolské internáty

Bratislava 11. marca 2020: Rektori UK a STU rozhodli úplne uzatvoriť vysokoškolské internáty od piatka 13. 3. 2020 od 10.00 hod. pre slovenských študentov.


V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým študentom, ktorí rešpektovali našu výzvu a už cez víkend opustili internáty. Naši študenti svojim zodpovedným prístupom výrazne znížili riziko nekontrolovateľného šírenia nákazy. V tejto chvíli už na internátoch ostalo len zhruba 10 % študentov, v prevažnej väčšine zahraničných.

Pre internáty je však čoraz ťažšie zabezpečiť bezpečnú prevádzku: na trhu nie sú k dispozícii dezinfekčné a ochranné prostriedky a stúpa počet zamestnancov, ktorí museli ostať doma z dôvodu uzatvorenia základných a materských škôl alebo sú v dobrovoľnej karanténe. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia študentov.

Preto sme na základe analýzy aktuálnych informácií a po konzultácii s relevantnými expertnými autoritami rozhodli o úplnom uzatvorení internátov. Žiadame všetkých slovenských študentov, aby do piatka 13. 3. 2020 do 10.00 hod. opustili ubytovacie zariadenia. Na internátoch môžu ostať len zahraniční študenti. Slovenskí študenti v prípadoch hodných osobitného zreteľa môžu individuálne kontaktovať riaditeľa internátu a požiadať o mimoriadnu výnimku.

Akékoľvek návštevy sú naďalej prísne zakázané.

SR 17,30 Stanovisko MZVEZ SR ku kontajneru Jaroslava Pašku

Rezort diplomacie je serióznou inštitúciou, ktorá v minulosti, v nevyhnutných prípadoch vždy vecne reagovala na statusy odchádzajúceho poslanca SNS Jaroslava Pašku.

V pondelok 9. marca však bolo MZVEZ SR nútené opäť reagovať na otázky médií, ktoré sa dožadovali potvrdenia/vyvrátenia informácií poslanca J. Pašku. MZVEZ SR reagovalo len preto, lebo je súčasťou procesov súvisiacich so zamedzením  šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v našej krajine, pričom všetky informácie ohľadom tejto choroby verejnosť z pochopiteľných dôvodov úzkostlivo sleduje.

Vzhľadom na uvedené preto príslušné zložky rezortu okamžite kontaktovali Správu štátnych hmotných rezerv SR, aby získali bližšie informácie ohľadom zadržiavania kontajneru s medicínskymi potrebami. Príslušný úrad potvrdil, že niektoré veci boli osloveným dodávateľom zadržané v Nemecku. V tejto súvislosti rezort diplomacie okamžite kontaktoval nemecké orgány, ktoré informáciu spresnili a to tak, že kontajnery s takýmto tovarom sú zadržiavané, pretože vývoz niektorých vecí bol zakázaný.

O zhabaní nebola nikdy reč. Po identifikácii kontajnera, režimu v akom sa nachádza, bude nemecká strana  hľadať možnosti ako situáciu vyriešiť. Nemecko si je plne vedomé, že rozhodnutie tamojšieho krízového štábu zo 4. marca zastavilo dodávky do okolitých krajín. Aj slovenským orgánom však uviedlo, že jedným z riešení je zmena/zmäkčenie spomenutého rozhodnutia.  Po tomto kroku MZVEZ SR informovalo médiá.

Medzitým však Správa štátnych hmotných rezerv rezort diplomacie informovala, že medicínsky materiál získala cez iných dodávateľov. Už v pondelok sme pána Pašku prostredníctvom médií vyzvali, aby sa táto skutočnosť nezneužívala na strašenie a vyvolávanie paniky, šírenie protieurópskych a protinemeckých nálad, čo neprospieva nikomu. Je možné, že nejaký iný kontajner mohol byť v Nemecku dočasne zadržaný. A preto dnes ešte stále poslanca

Pašku dôrazne žiadame, aby v prípade, že vie o zadržiavanom kontajneri viac, konkrétne jeho špecifikáciu, dodávateľa a príjmateľa, bezodkladne   kontaktoval rezort diplomacie, aby mohol intervenovať. Ak túto informáciu nemá, tak od neho žiadame, aby prestal s difamačnou kampaňou a prečítal si v Trestom zákone skutkovú podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy. Aj rezort zdravotníctva už upozornil, že koronavírus je riziko, ale šírenie poplašnej správy sa považuje za trestný čin.

Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

EÚ 16,54 Intenzívnejšie opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19

Po včerajšej videokonferencii s vedúcimi predstaviteľmi členských krajín, dnes predsedníčka EK Ursula von der Leyenová predstavila niekoľko nových opatrení na zintenzívnenie reakcie EÚ na šírenie ochorenia COVID-19. „Kríza, ktorej čelíme v dôsledku koronavírusu, má veľmi významný ľudský rozmer a potenciálne veľký hospodársky dopad. Preto je nevyhnutné, aby sme konali rozhodne a kolektívne, aby sme zabránili šíreniu vírusu a pomáhali pacientom a aby sme čelili hospodárskemu prepadu,“ uviedla.

Na úrovni EÚ Komisia zmobilizovala 140 miliónov EUR z verejného a súkromného financovania na výskum vakcín, diagnostiky a liečby. Komisia tiež posilní svoju koordinačnú úlohu a bude každý deň v kontakte s národnými ministrami zdravotníctva a vnútra, aby prerokovali potrebné opatrenia. Súčasťou opatrení je posúdenie dostupnosti ochranného vybavenia a dýchacích prístrojov, ako aj ich výrobnej a distribučnej kapacity. Pokiaľ ide o hospodárstvo, Komisia zriadi investičnú iniciatívu, ktorej cieľom je nasmerovať investície v hodnote 25 miliárd EUR na priamu podporu vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, trhov práce a ďalších zraniteľných častí hospodárstva EÚ.

Použije 7,5 miliárd EUR z nevyčerpaných štrukturálnych fondov a uvoľní ďalších 17,5 – 18 miliárd EUR z ďalšieho štrukturálneho financovania.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus

Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej

SR 16,54 Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina a po konzultácii s regionálnym hygienikom od štvrtku 12. marca uzatvorí mesto Žilina materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Toto preventívne opatrenie bude v platnosti predbežne do piatku 13. marca vrátane.

„Opatrenie uzavrieť školy  prijímame z dôvodu ich štandardného a pokojného fungovania. V žiadnom prípade nechceme, aby sa tlak na zatvorenie škôl, ktorý dnes ovláda sociálne siete, sústredil na deti, učiteľov a najmä riaditeľov škôl. Všetci sa v tejto situácii musíme správať maximálne zodpovedne a počúvať rady odborníkov a ľudí, ktorí sú kompetentní. Mesto Žilina bude preto rešpektovať odporúčania centrálneho krízového štábu, hlavného hygienika a kompetentných expertov v oblasti epidemiológie. Na ich základe a podľa aktuálneho vývoja situácie sa rozhodne, či budú materské a základné školy v Žiline uzatvorené aj po termíne 13. marca,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Vzhľadom na platnú legislatívu má mesto v kompetencii prostredníctvom štatutárov školských zariadení udeliť voľno na školách v trvaní maximálne 5 dní počas celého školského roka. „V tejto súvislosti preto očakávame skoré rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu pri riešení tejto situácie,“ uviedol primátor.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl a 26 materských škôl, ktorých šesť je pri základných školách. V základných školách sa učí celkom 6 174 žiakov, 2 304 detí navštevuje materské školy. Spolu v nich pracuje 1 011 pedagogických a 447 nepedagogických zamestnancov.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina

SR 15,16 hod Mesto Žilina kvôli prevencii proti šíreniu koronavírusu zatvára materské a základné školy

na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina a po konzultácii s regionálnym hygienikom od štvrtku 12. marca uzatvorí mesto Žilina materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Toto preventívne opatrenie bude v platnosti predbežne do piatku 13. marca vrátane.

„Opatrenie uzavrieť školy  prijímame z dôvodu ich štandardného a pokojného fungovania. V žiadnom prípade nechceme, aby sa tlak na zatvorenie škôl, ktorý dnes ovláda sociálne siete, sústredil na deti, učiteľov a najmä riaditeľov škôl. Všetci sa v tejto situácii musíme správať maximálne zodpovedne a počúvať rady odborníkov a ľudí, ktorí sú kompetentní. Mesto Žilina bude preto rešpektovať odporúčania centrálneho krízového štábu, hlavného hygienika a kompetentných expertov v oblasti epidemiológie. Na ich základe a podľa aktuálneho vývoja situácie sa rozhodne, či budú materské a základné školy v Žiline uzatvorené aj po termíne 13. marca,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Vzhľadom na platnú legislatívu má mesto v kompetencii prostredníctvom štatutárov školských zariadení udeliť voľno na školách v trvaní maximálne 5 dní počas celého školského roka. „V tejto súvislosti preto očakávame skoré rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu pri riešení tejto situácie,“ uviedol primátor.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl a 26 materských škôl, ktorých šesť je pri základných školách. V základných školách sa učí celkom 6 174 žiakov, 2 304 detí navštevuje materské školy. Spolu v nich pracuje 1 011 pedagogických a 447 nepedagogických zamestnancov.

Vladimír Miškovčík

hovorca mesta

SR 14,34 hod MIMORIADNE OPATRENIA V OLO a. s. V SÚVISLOSTI S COVID-19

V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území hlavného mesta naša spoločnosť prijala nasledovné opatrenia s cieľom spolupracovať s ostatnými inštitúciami a zabrániť tak šíreniu vírusu.

 • Zberný dvor spoločnosti OLO a. s. na Starej Ivanskej ceste 2 bude zatvorený

od 12. 3. 2020 až do odvolania.

 • Zákaznícke centrum na Ivanskej ceste 22 bude od 11. 3. 2020 až do odvolania v prevádzke iba v telefonickom a online režime.
 • V Spaľovni Bratislava nebude odpad od nezazmluvnených zákazníkov odoberaný od 12. 3. 2020 až do odvolania. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že odpad neodoberáme celoplošne z dôvodu technologickej odstávky Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) – Spaľovne Bratislava od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

OLO a. s. zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu podľa platného harmonogramu – bez zmien.

O zmenách Vás budeme pravidelne informovať na www.olo.sk.

ČR 14,05 Mnohé turistické cíle na Východní Moravě uzavřeny, některé navštívit můžete.

VÝCHODNÍ MORAVA – Mimořádná opatření, která v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě přijala vláda, zasáhla i do fungování většiny turistických cílů. Přinášíme aktuální informaci o tom, které hojně navštěvované objekty jsou uzavřeny, současně i výběr těch, které lze (byť s malými omezeními) nadále navštívit.

Provoz řady turistických cílů na Východní Moravě zcela nebo částečně omezen. Týká se to všech objektů, které jsou ve správě Národního kulturního ústavu, resp. Ministerstva kultury. Ty jsou až do odvolání uzavřeny a zahájení letní návštěvnické sezony je odloženo na neurčito. Na Východní Moravě se to týká hradu Buchlova, zámků v Buchlovicích a Vizovicích, ale také Květné zahrady v Kroměříži či všech areálů Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Obec Horní Lideč přerušila provoz Česko-slovenského mechanického betlému včetně turistického informačního centra.

Uzavřen je Akvapark Uherské Hradiště, Akvapark Delfín v Uherském Brodě se rozhodl pro regulaci návštěvnosti tak, aby byl dodržen limit návštěvnosti do100 osob. Uzavřen je Krytý bazén ve Valašském Meziříčí a také Městské lázně ve Zlíně.

Kromě Městských lázní město Zlín uzavřelo Městské divadlo, Památník Tomáše Bati a kulturní institut Alternativa. Naopak pro návštěvníky zůstává nadále otevřen areál Zoo Zlín.  „V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady města Zlína bude pro veřejnost uzavřena tropická hala Yucatan a expozice Zátoka rejnoků, zajistíme častější úklid a dezinfekci návštěvnicky exponovaných míst. V provozu zůstávají všechny restaurace v areálu zoo“, uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Podzámecká zahrada v Kroměříži, která je nyní ve správě Arcibiskupství olomouckého, zůstává pro veřejnost také otevřena. Arcibiskupský zámek zahájí sezonu v souladu s opatřeními vlády, v případě nutnosti odloží realizaci plánovaných akcí.  

V provozu zůstává také KOVOZOO ve Starém Městě, areál Živá voda v Modré u Velehradu a pro objednané skupiny i Archeoskanzen Modrá. „Charakter expozice Živá voda nevytváří předpoklad toho, že by se zde koncentrovaly velké skupiny lidí. Archeoskanzen je v tuto dobu otevřen pouze pro objednané skupiny, zde si jejich velikost ohlídáme. Ale rušíme veškeré společenské a kulturní akce v obci“, říká Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.

V provozu zůstávají expozice muzejí, která jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, tj. Muzeum regionu Valašsko, Muzeum jihovýchodní Moravy, Slovácké muzeum a Muzeum Kroměřížska.

Dá se očekávat, že provozovatelé objektů, v nichž je předpoklad koncentrace většího počtu osob, budu zvažovat další opatření zaměřená k ochraně obyvatel před epidemií koronaviru, proto doporučujeme ověřovat si informace přímo u provozovatelů. Totéž se týká plánovaných akcí.  

SR 13,57 Vyhlásenie ANS, 11.3.2020

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nemá záujem prispievať k šíreniu nepokoja medzi pacientmi a zdravotníkmi a preto sme neverejne upozorňovali MZ SR na rôzne opatrenia, ktoré je podľa nás nutné urobiť. Žiaľ, situácia si v súčasnej chvíli podľa nášho názoru vyžaduje aj verejné prehlásenie s nádejou, že to kompetentných konečne rozhýbe a to smerom od vyhlásení za mikrofónom k reálnym činom.

Prvé vyjadrenia pána ministra zdravotníctva 27.1.2020, že sme na boj s koronavírusom pripravení a máme aj poľnú nemocnicu síce vzbudila určité pochybnosti kvôli tomu, že netušíme, kto by v poľnej nemocnici pracoval, keď sektor sa zmieta v hlbokej personálnej kríze a je problém zabezpečiť akúkoľvek zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako bola napríklad pred 10 rokmi – či už nemocničnú, ambulantnú, pohotovostné služby apod.. To sme ešte netušili, že tie horšie správy o našej „pripravenosti“ prídu. ANS už pred takmer dvoma týždňami teda ešte v čase, keď nebol známy ani jeden prípad v SR oficiálne listom požiadala MZ SR o pomoc pri zabezpečení dodania osobných ochranných pomôcok zo Štátnych hmotných rezerv, aby naši členovia – zdôrazňujeme, že ide o 75 nemocníc a 26 700 zdravotníckych pracovníkov (!) – vedeli s čím môžu rátať. ANS zároveň zrealizovalo prieskum u svojich členov za účelom dodania údajov pre MZ SR o aktuálnom stave zásob ochranných pomôcok.

Informácie potvrdzujú ich nedostatok a problém s ich zabezpečením u členov ANS. Tieto kroky sme urobili preto, pretože každému občanovi (zdá sa že s výnimkou politikov) muselo byť jasné, že hodina H sa blíži. Oficiálnu odpoveď sme doteraz nedostali, neoficiálne je nám jasné, že stav pripravenosti a úprimnosť vyhlásení je na úrovni KSČ a Černobyľu. Hneď aj vysvetlíme prečo. V minulom týždni krízové riadenie v Banskobystrickom kraji zaslalo nemocniciam v regióne záväzné usmernenie, že v nemocniciach, kde nie sú infektológie je potrebné zriadiť množstvo infektologických lôžok na hospitalizáciu podozrivého pacienta na ochorenie koronavírusom. Samozrejme, v čase krízy sme pripravení aj na takéto kroky, avšak zdôvodnenie bolo šokujúce.

Dôvodom mal byť nedostatok ochranných pomôcok pre personál v nemocnici v Banskej Bystrici a Lučenci … Tá prvá menovaná z nich je pritom vlajková loď štátneho zdravotníctva riadená MZ SR na strednom Slovensku. Po našich intervenciách a dotazoch sa stav síce zmenil a usmernenie bolo stiahnuté, ale naše pochybnosti a zlý pocit vzrástol. Ten sa umocnil po vyhláseniach pána ministra, že nech sa súkromné zariadenia starajú o seba a my sa postaráme o štátne. Toto je už podľa nás úplne za hranou.

Takto nemôže uvažovať niekto, komu záleží na zdraví občanov a jeho ochrane. Neexistuje predsa štátny pacient a iný a ten iný nás nezaujíma. Táto situácia by nemala byť o zriaďovateľovi, ale o verejnom záujme. Veď to, aby napríklad súkromné ambulancie mali dostatok ochranných pomôcok (len pre úplnosť – nie sú našimi členmi), a ktorých je na Slovensku drvivá väčšina by malo byť predsa aj povinnosťou štátu a MZ SR. Hlavne v situácii, keď je týchto prostriedkov všeobecný nedostatok. Veď v týchto ambulanciách sa denne vystriedajú desiatky pacientov.

Kde je záujem o zdravotníkov, ktorí si voľno nemôžu zobrať a napriek oprávneným obavám pracujú v záujme všetkých občanov? Vďaka im za to. Kto sa postará o pacientov, keď sa primárne nepostaráme o bezpečnosť a zdravie zdravotníckych pracovníkov ? Robíme pre to maximum, ale minister nemôže strkať hlavu do piesku ale situáciu riešiť. Už dávno malo byť zabezpečené to o čom počúvame už niekoľko týždňov, že máme. Zdá sa, že nemáme a hlavne sme sa nepripravili. N

iektorí naši členovia nám avizujú, že majú už zásoby iba na niekoľko týždňov a nové sa im darí zohnať len s veľkými obtiažami. Zdravotníci potrebujú ochranné prostriedky proti vírusom a nie propagačné voľnočasové rúška z väzníc. Áno, aj tie sú potrebné, ak niekoho nechcete okašľať, ale nechránia pred vírusom. Máme však silný pocit, že nás zdravotníkov a občanov okašľal niekto iný …

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov.)

SR 13,29 hod TTSK: Autobusy prímestskej dopravy budú jazdiť v prázdninovom režime

V súvislosti s prijatými preventívnymi opatreniami pred šírením ochorenia COVID-19 (koronovavírusu), a následným prerušením vyučovania v stredných školách, trnavská župa pristupuje od 12. marca 2020 (vrátane) k  zavedeniu prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy.

„Pristupujeme k obmedzeniu verejnej dopravy, a to z dôvodu prerušenia vyučovania na všetkých úrovniach. Od štvrtka 12. marca budú naše prímestské autobusy jazdiť ako počas školských prázdnin. Toto opatrenie platí až do odvolania,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Prázdninový režim bol zavedený ako dôsledok dočasne zatvorených stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ako aj škôlok, základných škôl, univerzít a vysokých škôl na území kraja. Doprava žiakov do a z niektorých základných škôl, v ktorých nie je prerušené vyučovanie, bude naďalej zabezpečená.

Jozef Viskupič, trnavský župan

SR 13,22 hod BBSK vyzýva hlavného hygienika a vládu k razantnejším riešeniam, prijaté opatrenia podľa skúseností zo zahraničia nestačia

Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že jedinou cestou, ako spomaliť šírenie nového koronavírusu, je obmedzenie sociálnych kontaktov. BBSK preto od zajtra pristupuje k prerušeniu vyučovania na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a verejne vyzýva hlavného hygienika SR, vládu i obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a nepodceňovali ich.

BANSKÁ BYSTRICA. Opatrenia, ktoré doposiaľ nariadili štátne orgány ako prevenciu pred šírením nového koronavírusu, sú podľa skúseností zo zahraničia nedostatočné. Vyplýva to z najnovšie zverejnených štatistík, ktoré hovoria, že keď sa vírus rozšíri nad určitú kritickú hranicu počtu infikovaných, jeho ďalší rast je exponenciálny a paralyzuje systém verejného zdravotníctva.

„Krajiny ako Nemecko, Španielsko či Francúzsko idú v epidemiologickom vývoji presne v stopách Talianska. V susednej Českej republike stúpol počet nakazených za jeden deň o 50 percent a množstvo študentov sa odtiaľ vracia späť na Slovensko. Ukazuje sa, že krajiny musia nakoniec aj tak pristúpiť k celoplošnej karanténe. Nečakajme, kým počet chorých drasticky stúpne aj na Slovensku a kapacity zdravotníckych zariadení prestanú postačovať,“ povedal na dnešnom tlačovom brífingu, ktorý mal z preventívnych dôvodov obmedzenú kapacitu, župan Ján Lunter.

Riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK dostali pokyn, aby počnúc štvrtkom 12. marca vyhlásili riaditeľské voľno s maximálnou možnou dĺžkou, ktorá je päť pracovných dní (t.j. do stredy 18. marca vrátane).

„Vyzývame hlavného hygienika SR, v ktorého kompetencii je prerušiť vyučovanie vo všetkých základných i stredných školách v krajine až do odvolania, aby k takémuto kroku neodkladne pristúpil. Rovnako apelujeme na Ústrednú maturitnú komisiu, aby posunula termín konania písomných maturít, ktorý bol určený v termíne od 17. do 20. marca. Ak k takémuto kroku komisia nepristúpi, budú musieť prísť žiaci maturitných ročníkov a určení zamestnanci stredných škôl napriek riaditeľskému voľnu do škôl a maturitnú skúšku vykonať,“ doplnil Ján Lunter.

Opatrenia štátu nekopírujú skúsenosti zo zahraničia

Banskobystrický samosprávny kraj sa vo verejnej výzve obracia tiež na vládu, aby po zákaze organizovania športových a kultúrnych podujatí obmedzila tiež prevádzku nákupných centier. Rovnako vyzýva k zodpovednosti aj obyvateľov a študentov, aby tieto dni nevyužívali na zhromažďovanie sa v týchto prevádzkach.

„Uzavreté a klimatizované priestory, v ktorých sa združuje veľké množstvo ľudí, vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie vírusov. Prevencia je jediná možnosť, ako krivku počtu nakazených spomaliť. Naozaj nejde o šírenie paniky, ale o zodpovedné a logické kroky. Poučme sa zo skúseností zo zahraničia a využime, že máme pred nimi niekoľkodňový náskok,“ povedal vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.

Ten sa včera stretol s riaditeľmi nemocníc v kraji, ktorí poukázali aj na ďalšie problémy na strane štátnych orgánov. „Je nevyhnutné, aby Regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečovali prevoz vzoriek do jediného laboratória v Bratislave, ktoré ich dnes vyhodnocuje, nepretržite. To sa dnes nedeje a je nepredstaviteľné, aby pacienti s podozrením na COVID-19 čakali na výsledky od piatku až do pondelka,“ povedal Martin Caudt.

Toto vytvára podľa jeho slov napríklad neúmerné nároky na ochranné pomôcky, ktoré musí zdravotnícky personál, ale aj napríklad zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, pri kontakte s takýmto pacientom používať.

Výzva k zamestnávateľom, starostom a primátorom

Predseda BBSK zároveň povzbudil starostov a primátorov miest a obcí, pod ktoré spadajú základné a materské školy, aby k preventívnym opatreniam pristupovali rovnako zodpovedne a sami zvážili ich dočasné uzavretie.

„Už včera sme sa obrátili na zamestnávateľov v kraji a požiadali ich o zhovievavosť v prípade, ak bude nevyhnutné zatvoriť školy a rodičia tak budú musieť zostať s deťmi doma. Dnes k tomu pripájame aj výzvu, aby pre svojich zamestnancov zvážili možnosť práce z domu tam, kde je to možné. Rovnako k situácii pristúpime aj na Úrade BBSK,“ povedal Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK.

Ten informoval aj o tom, že Banskobystrický samosprávny kraj v týchto chvíľach zabezpečuje ochranné rúška pre zariadenia sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie už v pondelok dostali pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti.

SR 13,14 hod Kancelária prezidenta SR

Radi by sme touto cestou požiadali zástupcov médií, ktorí majú symptomatické prejavy chrípkového ochorenia, ako horúčka, kýchanie, kašeľ, dýchavičnosť či bolesť kĺbov, alebo pricestovali z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu, aby sa nezúčastňovali na mediálnych podujatiach v Kancelárii prezidenta SR.

Ďakujeme za porozumenie. Martina Goffová | Riaditeľka odboru komunikácie, Kancelária prezidenta SR

ČR 12,33 hod Rezort financí poskytne zabavený líh k dezinfekčním účelům


 
Z rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové poskytne Celní správa Ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů lihu. Jedná se o líh, který celníci zadrželi při jeho nelegálním převozu či distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti. Látka bude využita k výrobě dezinfekčních přípravků určených k ochraně veřejného zdraví podle aktuálních potřeb identifikovaných Ministerstvem zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je aktuální vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování.

 „Je to logický krok, protože líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs. Tento krok pomůže našemu zdravotnictví překlenout aktuální mimořádnou situaci,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Dezinfekční prostředek bude vyroben skupinou Aroco – Aroma na základě povolení Ministerstva zdravotnictví,
a to v kvalitě, která splňuje veškeré nezbytné hygienické normy. Kromě Celní správou dodaného etanolu půjde o mix peroxidu vodíku dodaného Ministerstvem zdravotnictví a zvlhčovací látky glycerol.

 „Dezinfekce bude primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. Jakékoliv zásoby navíc jsou aktuálně vítány a mohou pomoci stabilizovat i situaci na běžném maloobchodním trhu,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 „Líh, který je v současnosti v majetku státu, Celní správa neprodleně předá v několika desítkách kontejnerů. Podle informací akreditovaného výrobce bude dezinfekce připravena k distribuci nejpozději do konce tohoto týdne,“ dodává generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček.

SR 11,32 hod TLAČOVÁ SPRÁVA FNsP ŽILINA

Návštevu lekára v týchto dňoch zvážte

Žilina 11. marec 2020 – V súvislosti s nariadením verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze hromadných podujatí odporúča Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina pacientom obmedziť návštevu zdravotníckeho zariadenia na nevyhnutné prípady. Vzhľadom na aktuálne preventívne opatrenia je vhodné nezdržiavať sa v miestach s vyšším počtom ľudí, medzi ktoré patria aj čakárne ambulancií nemocníc.

Medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik pacientom radí, aby v týchto dňoch rozumne zvážili potrebu návštevy svojho lekára, vyšetrenia či výkonu, pokiaľ nejde o urgentný stav, ktorý neznesie odklad. „Ak ide o preventívne vyšetrenie alebo výkon, ktorého oddialenie neohrozí váš zdravotný stav, odporúčame vziať do úvahy momentálnu situácia a vyhnúť sa priestorom, kde je vyššia koncentrácia ľudí, ako je i areál nemocnice,“ informoval medicínsky riaditeľ.

Podľa jeho slov je prevencia prioritou a najdôležitejšie je uvedomiť si zodpovednosť za svoje správanie. „Pacienti, ktorí nie sú zdravotne v poriadku a vykazujú respiračné príznaky by ani v štandardnom chrípkovom období nemali navštevovať verejné priestory. Chcem preto apelovať na všetkých, aby okrem nevyhnutných prípadov chorí primárne nevstupovali do čakární alebo ambulancií, ale najskôr lekára kontaktovali telefonicky. Je absolútne neprijateľné vedome šíriť akékoľvek nákazlivé ochorenie a ohrozovať tak ostatných naokolo, vrátane ošetrujúceho personálu,“ zdôraznil I. Bízik s tým, že v ordináciách sa bežne stretávajú s viditeľne chorými pacientmi, ktorí o svojich príznakoch klamú a naďalej navštevujú rehabilitácie, preventívne vyšetrenia alebo iných špecialistov. „Všetci musíme akceptovať základné zásady prevencie, opatrenia sú v záujme každého z nás, tak občanov, ako aj zdravotníkov,“ dodal medicínsky riaditeľ FNsP Žilina.

Žilinská nemocnica rovnako vyzýva pacientov, aby na predpisovanie liekov využili e-recepty. „Ak túto možnosť lekár poskytuje, určite odporúčame osloviť ambulanciu telefonicky. Pokiaľ je to možné, vyzdvihnúť lieky v lekárni by mala výhradne zdravá osoba,“ uviedol I. Bízik. Medicínsky riaditeľ tiež pripomenul, že od 29. februára do odvolania je stále v platnosti plošný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach FNsP Žilina z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a personálu. V ostatných oblastiach funguje nemocnica štandardne.

V súvislosti s aktuálnym výskytom koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie COVID-19 zverejnila nemocnica aj na jej webstránke www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne všetky dôležité kontakty, informačné materiály, zásady a odporúčania. Informácie o vývoji situácie, aktuálnych opatreniach sú pravidelne aktualizované na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.

SR 6,41 MZ SR odkazuje na stránku www.health.gov.sk, ktorá však stále nefunguje.

ČR 6,36 hod Česi zvýšili číslo o ďalší prípad, ženy s väzbou na Taliansko. Spolu majú zatiaľ 64 osôb nakazených koronavírusom.

10. března 2020 // 10. 3. 2020

ČR: 23,42 hod Počet pacientů s koronavirem vzrostl o 25 nových případů, celkem je nakažených 63 osob.

Během dnešního dne bylo laboratorně potvrzeno dalších 25 nových případů nákazy koronavirem v ČR. Jedná se o 3 první případy z Olomouckého kraje, 1 první případ z Vysočiny a 1 první případ z Pardubického kraje. Dalších 6 případů je ze Středočeského kraje, 11 případů z hlavního města Prahy, další 2 případy z Královehradeckého kraje a 1 případ z Ústeckého kraje.

V Olomouckém kraji se jedná o japonského občana, který přicestoval do ČR z Bavorska, jde o muže ročník 1965. Další dva případy jsou muž a žena, oba Češi a oba ročník 1959, kteří se vrátili z Itálie. Tyto případy byly zjištěny díky trasování hygieniků, jelikož byla potvrzena jejich vazba na 12. případ v ČR, muže, který byl rovněž v Itálii v oblasti Val Gardena. Všechny tři případy jsou prvními případy v tomto kraji. První případ nákazy byl potvrzen i na Vysočině. Jde o muže české národnosti, ročník 1964, který se vrátil z dovolené v Lombardii. V Pardubickém kraji byl dnes také potvrzen vůbec první případ, a sice muže české národnosti, ročník 1950, který se vrátil z rakouského Bad Gasteinu.

Ústecký kraj zaznamenal další případ nákazy koronavirem v kraji.Jde o ženu české národnosti, která sevrátila do ČR z oblasti italského Trentino-Alto Adige.

Ve Středočeském kraji bylo od včerejšího dne do dnešního večera zaznamenáno 6 nových případů nákazy koronavirem. Pět občanů z kraje tvořilo skupinu, která byla na dovolené v italské oblasti Trentino. Laboratorní testy na koronavirus si skupina hradila ze svého a potvrdilo se, že byli všichni nakaženi od 10. potvrzeného případu v ČR, muže české národnosti, který se také vracel z Trentina. Dalším případem ze Středočeského kraje je žena, ročník 1959, která byla v kontaktu s 6. nakaženým v ČR z Ústeckého kraje, který se vrátil z italského Veneta. Jedná se o další případ bez cestovatelské anamnézy.

V Praze bylo do dnešního večera potvrzeno 11 případů nákazy koronavirem. Celkem 8 případů bylo bez cestovatelské anamnézy a 3 s cestovatelskou anamnézou. Mezi ty, kteří nemají cestovatelskou anamnézu, patří dva občané americké národnosti, ročník 1986 a 1985, kteří se nakazili v hlavním městě, neboť byli dle šetření hygieniků v kontaktu se 7. nakaženým v ČR z Ústeckého kraje, což byla žena, která se vrátila z Itálie. S touto ženou byli v kontaktu také další tři dnešní potvrzení z Prahy. Jedná se o muže a ženu české národnosti, oba ročník 1992, a muže české národnosti roč. 1991, také z Prahy. Bez cestovatelské anamnézy je také žena, roč. 1959, která se nakazila v Praze, stejně tak i další dvě ženy z Prahy. Cestovatelskou anamnézu má muž české národnosti ročník 1960, který byl rovněž v Itálii. Dále muž narozen 2008, který se vrátil z Lombardie, a žena roč. 1958, která se vrátila z italského Trentina.  

Další 2 potvrzené případy se objevily v Královehradeckém kraji. Jde o dvě ženy, které se vrátily z italské Val Gardeny, a zároveň jde o poslední dva případy dnes potvrzené.

Nejvíce nakažených má v současné chvíli Praha s počtem 34 případů, dále Ústecký kraj s počtem 12 případů a Středočeský kraj s 8 nakaženými.

Česká republika má k úternímu večeru 10. března celkem 63 pacientů s koronavirem. Celkový počet laboratorních vyšetření na koronavirus za dnešní den najdete zítra ráno na webu Ministerstva zdravotnictví.

MgA. Renata POVOLNÁ, vedoucí tiskového oddělení

ČT 19,19 hod Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (nom. ANO) v priamom prenose ČT oznámil, že počet prípadov prenosu je už 61, už aj lyžiari z Rakúska.

Webová stránka MZ SR nefunguje, na FB oznámili 18,28:

AKTUÁLNA SPRÁVA: Národné referenčné centrum v súvislosti s koronavírusom dnes NEZAZNAMENALO pozitívny prípad NÁKAZY. ✅

Aktuálne je teda stále 7️⃣ pozitívnych prípadov koronavírusu a negatívnych je 5️⃣8️⃣3️⃣. Oficiálnu TS zverejnilo MZ SR naposledy o 14,50 hod.

18,32 Česká republika hlási 58 nakazených koronavírusom. Paniku zatiaľ v krajine nepociťujú a ľudia sa správajú racionálne. Nákupy sa zvýšili iba o 10%. Zaznelo v ČT24.

ČR 18,07 Cizinci, kteří překročí hranice ČR, budou kontrolováni na příznaky infekčního onemocnění

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření ze dne 7. března 2020 o povinné karanténě, po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Současně se nařizuje všem lidem, u kterých byly zjištěny příznaky, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům. 

Cizinci, kteří v posledních 14 dnech před příjezdem do České republiky pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz, a kteří projevují příznaky onemocnění COVID-19 se provede odběr biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Pokud onemocnění není zjištěno, je cizinec oprávněn pokračovat ve své cestě, avšak v případě zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, nařídí místně příslušná krajská hygienická stanice karanténu v délce 14 dnů.

„Doposud se mimořádné opatření vztahovalo pouze na osoby s trvalým pobytem v ČR či přechodným nad 90 dnů včetně cizinců u nás pracujících, kterým bylo možné udělit karanténu. Nově pokud budou zjištěny u běžného turisty na hranicích zdravotní příznaky, bude mu udělán odběr a v případě pozitivity mu nařídí Krajská hygienická stanice karanténu,“ vysvětlil ministr Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření je vydáváno vzhledem k výskytu čtyř desítek případů tohoto onemocnění na území České republiky. Na základě postupného šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko nebo Chorvatsko, lze očekávat, že se toto onemocnění bude dále významně na území České republiky šířit.

Ing. DAVID ŠÍMA, tiskové oddělení MZ ČR

SR 18,02 BSK: Župa zabezpečí lekárom rúška

Nákup rúšok a dezinfekcie, upravené cestovné poriadky, prerušenie prevádzky v župných zariadeniach sociálnych služieb. To je len časť ďalších preventívnych opatrení, ktoré prijal krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja v záujme ochrany zdravia a života obyvateľov. Cieľom je predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

„Na dnešnom zasadnutí Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja sme sa rozhodli, že všeobecným lekárom v kraji zabezpečíme ochranné rúška. Už tento týždeň rozdistribuujeme prvých 500 rúšok. Tie sú primárne určené pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre pediatrov. Pristupujeme aj k úprave cestovných poriadkov prímestských liniek a sprísňujeme ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Školské vyučovanie je na župných stredných školách prerušené zatiaľ do piatku,“ zhrnul závery dnešného zasadnutia krízového štábu BSK župan Juraj Droba.

Lekári

Župa apeluje na lekárov, aby aj naďalej boli prvým oporným bodom pre pacientov. Lekári sa však v týchto dňoch stretávajú s nedostatkom ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov. Preto sa Bratislavský samosprávny kraj na svojom dnešnom zasadnutí Krízového štábu BSK rozhodol pomôcť lekárom a zdravotným sestrám v ambulanciách a zabezpečí 20 000 rúšok a dezinfekčné prostriedky. Prvých 500 rúšok rozdistribuuje župa už v priebehu tohto týždňa.

Zariadenia sociálnych služieb

Krízový štáb BSK rozhodol aj o prerušení prevádzky zariadení, ktoré poskytujú ambulantnú a týždennú pobytovú formu sociálnej služby. V prípade poskytovania celoročnej sociálnej služby naďalej platí opatrenie z minulého týždňa týkajúce sa zákazu návštev. Rodičia alebo opatrovníci klientov môžu využiť zjednodušené postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa ako reakciu na aktuálne riziká šírenia nákazy koronavírusu.

Opatrenia sa týkajú Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino, Centrum sociálnych služieb Sibírka, DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Gaudeamus – Zariadenie komunitnej rehabilitácie, DSS pre deti a dospelých Integra, Zariadenia sociálnych služieb Rosa, DSS pre deti a dospelých na Javorinskej, DSS Rozsutec a DSS a Zariadenie pre seniorov Pezinok (DSS Hestia).

Doprava

Bratislavská župa upravuje od zajtra aj cestovné poriadky prímestských liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Tie budú jazdiť v prázdninovom režime. To znamená, že premávať budú len spoje, ktoré sú v cestovných poriadkoch bez označenia alebo označené inverzným symbolom „11“. Cestujúci si môžu kúpiť lístky aj cez aplikáciu Bratislavskej integrovanej dopravy. Bratislavský samosprávny kraj priebežne pokračuje aj v ďalšej dezinfekcii autobusov.

Školy
Výučba na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ostáva prerušená do piatku 13. marca.

Na stránke www.bratislavskykraj.sk sú priebežne aktualizované všetky dostupné informácie.

16,08 hod TTSK: Všetky informácie o koronavíruse na jednom mieste

Trnavský samosprávny kraj prijal sériu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Všetky informácie o prijatých opatreniach, ako aj opatreniach miest a obcí, sú dostupné na webovej stránke Úradu TTSK.

„Je dôležité, aby ľudia mali prístup ku všetkým dôležitým informáciám na jednom mieste. Preto sme na našej web stránke zriadili sekciu, kde je možné nájsť všetky informácie o prijatých opatreniach, ako aj informácie o tom, aké obmedzenia boli prijaté v obciach a mestách nášho kraja,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

TTSK zriadil pracovnú skupinu, ktorá už od minulého týždňa situáciu sleduje a prijíma opatrenia na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírusu). Táto skupina zasadala po druhýkrát 10. marca 2020. Trnavský župan navyše rokoval so zástupcami všetkých samospráv na území TTSK – s regionálnymi združeniami miest a obcí a platformou miest Trnavského kraja (M17). Aj týmto spôsobom  sa trnavská župa snaží koordinovať postup samospráv, aby prijaté opatrenia boli efektívne a mali čo najmenší negatívny dopad na obyvateľov.

Všetky informácie sú dostupné TU.

Jozef Viskupič, trnavský župan

SR 17,20 Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

5.  návštevy študentov zo zahraničia – napr. družby a pod.

6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

NARIAĎUJE SA:

a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní. 

c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na: 

– vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a). 

– vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky 

– pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch. 

Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dôrazne sa neodporúča:

– cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),

– začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

– nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

– pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

– vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

– vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

– zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

– v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

– v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

– v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

– v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Ďalšie informácie nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

EÚ 17,02 Opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 (Európska únia)

O budúcich krokoch Európskej komisie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 dnes na tlačovom brífingu informovala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová. „Dnes som požiadala európsky tím zodpovedný za boj proti koronavírusu, aby preskúmali ďalšie nástroje, ktoré môže Komisia zmobilizovať, s cieľom riešiť vplyv vírusu na hospodárstvo v celej Európe. Mnohé odvetvia už trpia a my musíme nájsť spôsob, ako ich podporiť,“ informovala.  Ako príklad uviedla obrovský vplyv situácie týkajúcej sa koronavírusu na európsky a medzinárodný letecký priemysel, v ktorom sa situácia každým dňom zhoršuje. Komisia očakáva ďalší rapídny pokles leteckej dopravy, preto v zrýchlenom procese predstaví reguláciu prevádzkových intervalov letísk. Tá by mala uvoľniť tlak najmä na menšie letecké spoločnosti a obmedziť lietanie prázdnych „letov duchov“.

Cieľom Komisie je spomaliť šírenie vírusu, koordinovať opatrenia a urýchliť výskum liečby, diagnostiky a vakcín a znížiť vplyv na hospodárstvo. Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton a komisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová sa v týchto dňoch stretnú so zástupcami farmaceutických firiem a so zúčastnenými stranami, aby prediskutovali vplyv vírusu na ekonomiku a zaistenie dostatku lekárskych potrieb. Komisia hľadá všetky nástroje, ktoré by mohla využiť pri riešení vplyvu koronavírusu na ľudí a tiež na hospodárstvo.

Podrobnosti:

Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus

Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej

ČR 16,01 hod Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Opatření se týká základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých.

Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se opatření výslovně netýká, doporučujeme však jejich provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře, a to po dohodě se zřizovatelem.

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Výchovná a ubytovací zařízení – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz omezit v maximální možné míře.

Školní družina – nebudou po dobu platnosti opatření v provozu.

Školní klub a středisko volného času – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská účelová zařízení – jedná-li se o činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, tak se jich opatření týká. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – opatření se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Soutěže a přehlídky podle školských předpisů – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme tyto akce omezit nebo zrušit, případně je-li to možné odložit jejich konání.

Zaměstnanci školy:

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Informace k opatření Ministerstva zdravotnictví pro vysoké školy

Pokud jde o studium na vysoké škole, opatření se týká studentů veřejných, soukromých i státních vysokých škol, jakož i studentů studujících v zahraničních vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách na území České republiky poskytovateli zahraničního vysokoškolského vzdělávání (zahraničními vysokými školami a tuzemskými právnickými osobami s nimi spolupracujícími). 

Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek. Vysoké školy mohou využívat nástroje distančního vzdělávání. V případě státních zkoušek se doporučuje posuzovat situaci individuálně.

Pokud jde o případné praxe a další aktivity konané mimo budovy vysoké školy, vysoká škola by si měla sama podle jejich charakteru vyhodnotit, které z nich je vhodné omezit a které nikoliv.

Obdobně je na rozhodnutí rektora, jaká opatřením učiní směrem ke kolejím a dalším účelovým zařízením vysoké školy.

Vždy je nutné dodržovat případně i další mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví případně místně příslušnými hygienickými stanicemi.

Pokud jde o přítomnost akademických pracovníků na pracovišti, výkon jejich samostatné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti není opatřením dotčen. Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě (včetně domácnosti) v případech, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Obdobné se vztahuje i na neakademické pracovníky vysoké školy.

14,50 Aktuálne informácie o výsledkoch najnovších laboratórnych testov v SR.

Národné referenčné centrum v súvislosti s koronavírusom dnes nezaznamenalo pozitívny prípad. Aktuálne je 583 vzoriek negatívnych a stále 7 pozitívnych.

Mgr. Zuzana Eliášová, hovorkyňa/riaditeľka Komunikačného odboru MZ SR

15,46 hod VšZP obmedzuje vybavovanie klientov na svojich kontaktných miestach

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) oznamuje, že v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, od 11. 3. 2020 až do odvolania, obmedzuje režim vybavovania klientov na svojich kontaktných miestach. Chod pobočiek je naďalej zabezpečený a  všetky požiadavky klientov zamestnanci VšZP riadne vybavia.

V snahe obmedziť stretávanie väčšieho množstva ľudí na pracoviskách VšZP, budú pri vstupe do  budov umiestnené viditeľne označené schránky, kde budú môcť klienti vložiť doklady  na odovzdanie alebo vybavenie. Ak budú klienti potrebovať informácie súvisiace s dokumentmi, resp. s riešením svojej záležitosti, môžu VšZP kontaktovať prostredníctvom telefónnych čísel, ktoré bude uvedené na ozname priamo pri vstupe na konkrétne kontaktné miesto VšZP. 

Ďalšiu možnosť, vďaka ktorej môžu klienti získať potrebné informácie alebo usmernenia, predstavuje ePobočka. Otázky klientov bude VšZP vybavovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy infolinka@vszp.sk alebo telefónneho čísla         0850 003 003.

14,01 V krajine (SR) s výskytom nákazy bolo počas jarných prázdnin 1 775 žiakov a zamestnancov, v priamom kontakte s osobou, ktorá navštívila takú krajinu bolo 501 ľudí.

Aj po zmene platí, že rizikovú oblasť navštívil každý desiaty žiak alebo zamestnanec župnej školy.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

13,47 hod

Doporučení Ministerstva zdravotnictví

Všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta ( např. návštěvní služba – lékaři, všeobecné sestry, ambulantní specialisté, domácí péče – agentury domácí péče poskytující ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči a paliativní péči) a  zdravotnické záchranné službě,  aby při návštěvě pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí důsledně používali ústní roušku jako jedno z preventivních opatření snižujících možnost šíření nákazy.

Dodržujte prosím zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

13,46 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)  SR je najväčšou a najdlhšie pôsobiacou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku.  Jej členovia v súčasnosti zamestnávajú takmer 400.000 zamestnancov, čím sa radí medzi najreprezentatívnejšieho sociálneho partnera, ktorý má svoje zastúpenie vo forme podpredsedu aj v orgánoch Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Včera sa konal tlačový brífing predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ministerky vnútra SR Denisy Sakovej a ministra hospodárstva SR Petra Žigu s predstaviteľmi priemyslu k aktuálnej ekonomickej situácii aj v súvislosti s novým koronavírusom. Na stretnutí sa podľa medializovaných informácií zúčastnili predstavitelia automobiliek pôsobiacich na Slovensku, predstavitelia SOPK, Klubu 500, Zväzu automobilového priemyslu SR a Asociácie priemyselných zväzov a spoločnosti Slovnaft.

„Nevieme posúdiť podľa akého kľúča oslovoval organizátor zástupcov zamestnávateľov, avšak s poľutovaním musíme konštatovať, že na uvedené rokovanie nebola najväčšia zamestnávateľská organizácia pozvaná, a to aj napriek tomu, že medzi členmi má dominantné priemyselné zastúpenie naprieč rôznymi odvetviami, ako napr. chemický priemysel, farmaceutický priemysel, energetický priemysel, celulózo-papierenský priemysel a pod. V tejto súvislosti sa dnes obrátime listom na organizátorov, aby v budúcnosti k takejto situácii nedochádzalo,“ zhodnotil generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom má  ďalekosiahle ekonomické dopady  naprieč celým svetom a vzhľadom na otvorenosť našej ekonomiky, majú dopad aj na slovenské firmy.  Cez svojich zahraničných obchodných partnerov pociťujú nižší dopyt alebo im meškajú dodávky. Nedostatok ľudí na kľúčových pozíciách ako sú napr. colníci v Číne, spôsobuje meškanie, či rušenie dodávok. Nervozitu vyvoláva aj fakt, že niektoré firmy v zásobovacom reťazci  môžu v dôsledku oneskoreného dodania dostať zmluvnú  pokutu za každý deň meškania. Z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov ako aj zamedzenia šírenia vírusu prijímajú mnohé firmy preventívne opatrenia.

13,37 hod  Ministerstvo dopravy zaviedlo ďalšie preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Bratislava (10. marca 2020) – Vlaky, letiská aj poštové služby na Slovensku podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii. Uviedol to minister dopravy a výstavby Arpád Érsek po rokovaní krízového štábu na ministerstve. Minister v  tejto súvislosti zároveň požiada o zaradenie ZSSK ako súčasť krízového štábu, keďže práve vlakmi sa v súčasnosti prepravuje značná časť obyvateľstva a zvyšovanie ochrany zdravia je nevyhnutné.

„Všetky naše podriadené organizácie sú vybavené dezinfekčným materiálom. Už zajtra na vláde požiadam rezort financií o uvoľnenie finančných prostriedkov na ďalší nákup potrebných pomôcok, zvlášť v našich vlakoch. Chcem zdôrazniť, že robíme všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sme sa vírusu čo najviac vyhli. Určite nie je dôvod na paniku a všetkých vyzývam, aby sa správali predovšetkým zodpovedne voči svojmu okoliu,“ povedal minister dopravy A. Érsek.

Ministerstvo dopravy zakázalo svojim zamestnancom všetky zahraničné pracovné cesty ako aj akékoľvek vzdelávacie aktivity, konferencie a rokovania či iné hromadné stretnutia vo všetkých objektoch ministerstva a mimo neho.  Na miestach prvého kontaktu budú zamestnanci vybavení respirátormi a k dispozícii budú tiež dezinfekčné prostriedky.

Ministerstvo dopravy zároveň požiada telekomunikačných operátorov o vytvorenie záložných tímov, aby v prípade výpadku viacerých zamestnancov spôsobeného ochorením, bola zabezpečená neustála prevádzka.

MDV SR tiež žiada občanov, aby svoje žiadosti týkajúce sa schvaľovania vozidiel podávali elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

13,36 hod Župné stredné školy ostávajú zatvorené do konca týždňa

Ide o preventívne opatrenie s cieľom ochrániť verejné zdravie. Ako vyplýva z hlásenia škôl v kraji, v rizikovej oblasti strávil jarné prázdniny každý desiaty študent alebo zamestnanec školy.

Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, zostávajú zatvorené do konca týždňa. Vyučovanie na všetkých župných školách bolo prerušené už v pondelok 9. marca a dnes. Keďže boli prvý marcový týždeň na východe Slovenska jarné prázdniny, kraj chcel zozbierať informácie o pobyte študentov a zamestnancov počas voľných dní. „Na základe týchto informácií vieme, že v rizikovej oblasti s výskytom nového koronavírusu, bol každý desiaty študent alebo zamestnanec župnej strednej školy. Hlásili pobyt v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, ale aj v Thajsku či Kórey. Vysoké percento strávilo prázdniny v susedných krajinách, alebo mali kontakt s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Okrem preventívnych opatrení, ktoré od minulého týždňa prijímame, je naším cieľom aj ochrana verejného zdravia. Z toho dôvodu prerušujeme vyučovací proces na našich stredných školách do piatka 13. marca,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

V krajine s výskytom nákazy bolo počas jarných prázdnin 1 736 žiakov a zamestnancov, v priamom kontakte s osobou, ktorá navštívila takú krajinu bolo 468 ľudí. Opatrenie Košického kraja vychádza aj z podnetov rodičov, ktorí sa na zriaďovateľa obracali so žiadosťou o prerušenie vyučovacieho procesu do konca týždňa. Celkovo ostane zatvorených 70 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, vrátane stredoškolských internátov. Žiaci by sa do škôl mali vrátiť v pondelok 16. marca.

Od utorka 10. marca sú zároveň zatvorené aj všetky kultúrne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je župa. Týka sa to 23 múzeí, knižníc, galérií, osvetových stredísk aj hvezdární. Úrad KSK zároveň obmedzil prevádzku Kancelárie prvého kontaktu, ktorá poskytuje sociálne poradenstvo. Od utorka poskytuje občanom služby telefonicky na čísle 055/72 68 289, alebo emailom na kpk.socialne@vucke.sk. „Všetky opatrenia, ktoré sme prijali, sú preventívneho charakteru. Chceme, aby obyvatelia nášho kraja nemali dôvod na obavu. Keďže bol v našom kraji potvrdený pozitívny prípad nákazy koronavírusom, robíme všetko preto, aby sme zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Situáciu budeme ďalej monitorovať a vyhodnocovať,“  dodal Trnka.

Doteraz prijaté preventívne opatrenia Košického kraja:

 • Prerušený výchovno-vzdelávací proces v stredných školách a školských zariadeniach, odporučenie preložiť lyžiarske zájazdy, výlety, exkurzie a iné hromadné podujatia,
 • Zatvorenie kultúrnych zariadení, zrušenie hromadných kultúrnych podujatí,
 • Zákaz návštev v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, sprísnený hygienicko-epidemiologický režim,
 • Povinná karanténa (dovolenka/PN) u tých zamestnancov, ktorí v uplynulých dňoch navštívili Taliansko, Čínu, Irán alebo Kóreu po dobu 14 dní; odporučenie obdobného postupu aj pri návšteve iných rizikových oblastí,
 • Regulované návštevy na Úrade KSK,
 • Zrušenie zahraničných pracovných ciest zamestnancov Úradu KSK,
 • Dezinfekcia autobusov prímestskej dopravy ARRIVA a eurobus,
 • Vybavenie zariadení KSK bezdotykovými dezinfekčnými prostriedkami,
 • Odporučenie pre zariadenia KSK zabezpečovať dôkladnú dezinfekciu priestorov,
 • Odporučenie dodržiavania zásad osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov, zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní,
 • Pravidelné zasadanie krízového štábu KSK, ktorý priebežne monitoruje a vyhodnocuje situáciu.

11,54 hod Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy

Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázány divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána je rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách. Na základě vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru a doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu o tom v úterý 10. března 2020 rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Žáci základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a studenti vysokých škol mají od středy 11. března až do odvolání mimořádné volno. O uzavření všech školských zařízení, veřejných i soukromých, s výjimkou mateřských škol rozhodl na základě doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví také přikročilo k zákazu akcí, u nichž se jednorázově očekává vyšší koncentrace osob. „Zakazují se s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky a veletrhy, a to jak soukromé, tak veřejné s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a dalších veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Myslíme si, že opatření jsou nutná, protože v Evropě vícero států nemá koronavirus pod kontrolou. Hlavním důvodem, proč jsme se tak rozhodli, je doporučení krajských hygieniků a náměstka ministra zdravotnictví Prymuly,“ doplnil předseda vlády a vyzval veřejnost, aby vzhledem k závažnosti situace nezbytnost tohoto opatření pochopila. „Chápeme, že to bude pro lidi velice nepříjemné, ale v každém případě chceme zabránit, aby se u nás nestalo to, co se stalo v Itálii, kde je celá země v karanténě. To je určitě velice nepříjemná situace pro celou Evropu. A proto to opatření, které si myslíme, že je velice důležité, a doufejme, že to všichni pochopí a že to podpoří. Je to opravdu nutné,“ řekl předseda vlády.

Celý text mimořádných opatření, kterými byly nové zákazy vyhlášeny, naleznete v příloze.

Zákaz se zatím nevztahuje na mateřské školy a další subjekty předškolního vzdělávání. Vláda chce co nejvíce občanům umožnit i za této situace chodit do zaměstnání, aby nedošlo k závažným škodám v české ekonomice. S odbory a zaměstnavateli nicméně bude jednat o tom, aby matkám s malými školáky uznaly v případě nutnosti nepřítomnost v zaměstnání jako ošetřování člena rodiny.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

10,54 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

„Epidemiologická situace v Evropě se nevyvíjí dobře, a to nejen v Itálii, ale i dalších státech. Je lepší být aktivní na začátku, když je epidemie v počátku, než situaci řešit „ex post“ jako je tomu například v Itálii, kde vzrostl za jeden den počet případů skokově.“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání Bezpečnostní rady státu.Zároveň ministr potvrdil celkem 40 pozitivních případů i první „přelomový“ případ v ČR bez tzv. cestovatelské anamnézy.

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla. 

„Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“ dodal ministr.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná po adekvátním zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

„Uvědomujeme si, že jsou tato opatření velmi restriktivní, ale analyzovali jsme situaci v Evropě a sledovali jednotlivé přírůstky případů, které jsou v některých zemích explozivní a nedochází k jejich poklesu. Pokud nezamezíme těsnému kontaktu mezi lidmi, nejsme schopni onemocnění zabránit. Rozhodnutí, které by přišlo o týden nebo 14 dnů později má na vývoj situace velký vliv,“ uvedl po jednání náměstek ministra a epidemiolog Roman Prymula.     

10,03 Rektor Trenčianskej univerzity vydal opatrenia súvisiace s nerozširovaním možnej nákazy

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“)

v čase od 11. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane:

 1. prikazujem prerušiť kontaktnú prezenčnú výučbu na TnUAD vo všetkých formách a stupňoch štúdia a nahradiť ju dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Podrobnosti určia dekani fakúlt a vedúci celouniverzitných pracovísk TnUAD,
 • prikazujem zrušiť všetky konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a vysokoškolských učiteľov. Študentom sa odporúča komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky,
 • prikazujem všetkým vedecko-pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom, ak sú zapojení do vyučovania, poskytnúť študentom maximum potrebných informácií a podkladov pre samoštúdium,
 • odporúčam študentom, ubytovaným v ubytovacom zariadení TnUAD, s výnimkou zahraničných študentov, aby v čase prerušenia výučby opustili ubytovacie zariadenie najneskôr 11. 03. 2020 do 15,00 hod. a študentom, ubytovaným v zmluvných zariadeniach, rešpektovať rozhodnutia zmluvného ubytovacieho zariadenia. V prípade výskytu nákazy v ubytovacom zariadení sa ubytovaní študenti musia podrobiť karanténnemu režimu a ubytovacie zariadenie bude uzavreté. S okamžitou platnosťou sú návštevy v ubytovacom zariadení zakázané,
 • odporúčam počas letného semestra akademického roka 2019/2020 zrušiť pozývanie zahraničných študentov a pedagógov z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 • prikazujem zabezpečiť služby univerzitnej knižnice a fakultných knižníc pre svojich čitateľov výhradne elektronickou formou,
 • prikazujem prerušiť vyučovanie v rámci UTV až do odvolania,
 • prikazujem prerušiť činnosť detského kútika do odvolania,
 • prikazujem prerušiť činnosť univerzitného pastoračného centra,
 1. odporúčam zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch TnUAD do odvolania,
 1. odporúčam obmedziť a individuálne zvážiť plánované pracovné cesty na území Slovenska a zakazujem všetky zahraničné pracovné cesty do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu,
 1. prikazujem zamestnancom a študentom, ktorí sa vrátia z oblasti s výskytom koronavírusu, 14-dňové obmedzenie kontaktov s kolegami a študentami – do odvolania,
 1. v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi koronavírusovej infekcie prikazujem všetkým zamestnancom a študentom TnUAD bezodkladne vyhľadať odbornú lekársku pomoc a elektronicky informovať o tom svojho zamestnávateľa a študenti študijné oddelenie.

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

9,50 Bezpečnostná rada ČR

Česko potvrdilo 40 prípadov ochorenia COVID-19. Zlomový je prvý prípad bez cestovateľskej anamnézy u taxikára v Prahe. Prijala aj ďalšie opatrenie, zrušila všetky akcie nad 100 ľudí a zatvorila všetky základné a stredné školy v krajine. Nevylúčili, že čoskoro nezavedú celoplošné aspoň odporúčanie na nosenie rúškov a respirátorov.

Česi už začali rozdávať pokuty do 3 miliónov českých korún za porušenie nariadenia o domácej karanténe.

Česi a cudzinci s pobytom v ČR sa stále môžu z Talianska vrátiť domov.

Česká vláda odmieta kritiku opozície, že preventívne opatrenia prijíma neskoro.

9,49 hod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.

Postupy v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia na úradoch práce):

 úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú

 za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania

 nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom

 nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností

 nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností

 úrad preruší všetky pripravované výberové konania

 úrad preruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania

 úrad preruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov

 úrad preruší výkon kontrol dodržiavania liečebného režimu  úrad preruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov, t. j. prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení informovaní

 úrad preruší ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít klientom  úrad preruší vykonávanie aktivačných činností

 ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu. V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

 úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a e-mailom

 ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu

 skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam

 ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste pri vchode do úradu na recepcii úradu

 doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu

 ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu

 na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne

 preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá

 sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti

 lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá

 podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať.

9,39 hod

Sociálna poisťovňa dočasne uzatvorila menšie pracoviská

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu dnešným dňom až do odvolania zatvára menšie vysunuté pracoviská. Konkrétne ide pracoviská  v týchto mestách:

Sereď, Šahy, Štúrovo, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce, Moldava nad Bodvou. Z dôvodu prijatých opatrení samosprávou bolo v pondelok uzavreté aj pracovisko bratislavskej pobočky v Malackách.

Okrem týchto opatrení v minulých dňoch Sociálna poisťovňa obmedzila pohyb  návštevníkov/verejnosti vo všetkých svojich pobočkách tak, že doklady potrebné na vyplatenie dávok odovzdávajú pri vstupnej bráne do na to určených poštových schránok. Na ďalšie vybavovanie svojich záležitostí odporúča Sociálna poisťovňa telefonický, e-mailový, resp. poštový kontakt. Telefonické kontakty sú uvedené na www.socpoist.sk (v časti IPC-kontakty a pobočky)

Sociálna poisťovňa ubezpečuje všetky občanov, že uzavretie pracoviska alebo obmedzenie návštev neznamená, že pobočka nepracuje a nerieši požiadavky verejnosti. Chod pobočiek je zabezpečený a na vyplatení dávok sa riadne pracuje.

O prípadných ďalších zmenách týkajúcich sa prevádzky pobočiek bude Sociálna poisťovňa informovať.

Sociálna poisťovňa dočasne uzatvorila menšie pracoviská

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu dnešným dňom až do odvolania zatvára menšie vysunuté pracoviská. Konkrétne ide pracoviská  v týchto mestách:

Sereď, Šahy, Štúrovo, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce, Moldava nad Bodvou. Z dôvodu prijatých opatrení samosprávou bolo v pondelok uzavreté aj pracovisko bratislavskej pobočky v Malackách.

Okrem týchto opatrení v minulých dňoch Sociálna poisťovňa obmedzila pohyb  návštevníkov/verejnosti vo všetkých svojich pobočkách tak, že doklady potrebné na vyplatenie dávok odovzdávajú pri vstupnej bráne do na to určených poštových schránok. Na ďalšie vybavovanie svojich záležitostí odporúča Sociálna poisťovňa telefonický, e-mailový, resp. poštový kontakt. Telefonické kontakty sú uvedené na www.socpoist.sk (v časti IPC-kontakty a pobočky)

Sociálna poisťovňa ubezpečuje všetky občanov, že uzavretie pracoviska alebo obmedzenie návštev neznamená, že pobočka nepracuje a nerieši požiadavky verejnosti. Chod pobočiek je zabezpečený a na vyplatení dávok sa riadne pracuje.

O prípadných ďalších zmenách týkajúcich sa prevádzky pobočiek bude Sociálna poisťovňa informovať.

9.3.2020

22,51 Počet pacientů s koronavirem vzrostl o šest, celkem je nakažených 38 osob

V odpoledních hodinách byl dnes zaznamenán první případ ze Zlínského kraje. Jedná se o ženu ročník 1978, která byla na dovolené v Trentinu v Itálii. Dva další případy oznámila Nemocnice na Bulovce. Šlo o muže ročník 2008, který je v rodinné vazbě na již nakaženého z Itálie. Další potvrzený je muž ročník 1975, který se vrátil z italské Lombardie. Podle informací z Národní referenční laboratoře testy potvrdily koronavirus také u ženy ročník 1958, která má návaznost na skupinu, která byla lyžovat v italské Val Gardeně.

Ve večerních hodinách Středočeský kraj nahlásil druhého nakaženého v regionu. Je jím muž 1953, který navštívil italské Trentino a byl v kontaktu s dalším nakaženým. Pražská hygienická stanice dnes večer také potvrdila pozitivní případ muže ročník 1976, který nemá cestovatelskou anamnézu. Hygienici nyní pracují na dohledání kontaktů, se kterými muž přišel do styku, a zjišťují více informací. Nyní je izolován v Nemocnici Na Bulovce. Zbylých pět pacientů je v domácí karanténě.

Česká republika má k pondělnímu večeru 38 pacientů s koronavirem. Celkový počet laboratorních vyšetření na koronavirus za dnešní den najdete zítra ráno na webu Ministerstva zdravotnictví.

19,10 hod Vláda schválila finanční pomoc malým firmám a ,živnostníkům postiženým kvůli koronaviru, stát nakoupí respirátory

9. března 2020

Malí a střední podnikatelé a živnostníci, kteří byli prokazatelně ekonomicky postiženi v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, budou moci požádat o bezúročnou půjčku až do výše 15 milionů korun. Rozhodla o tom vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 9. března 2020. Ministři ve spolupráci s velením Policie ČR a Armády ČR schválili i další preventivní kroky proti šíření nemoci COVID-19.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo nový úvěrový program s názvem ÚVĚR COVID. Jeho podmínky schválila vláda. Cílem programu je v souvislosti s problémy způsobenými probíhající epidemií nového koronaviru usnadnit živnostníkům a malým a středním podnikatelům přístup k provoznímu financování. Ministerstvo a Českomoravská záruční a rozvojová banka vyčlenily dohromady 600 milionů korun, které budou žadatelům poskytnuty formou bezúročného úvěru s dvanáctiměsíčním odkladem splátek a bez poplatků.

Žadatelé budou muset doložit skutečně vážné okolnosti, které měly ekonomický vliv na jeho podnikání a byly důsledkem opatření zavedených proti šíření koronaviru. Jedná se například o případy, kdy se zpozdilo plnění nebo došlo ke zrušení obchodního kontraktu, kdy podnikatelé kvůli karanténě přišli o plánované kontrakty v důsledku zrušení veletrhů atd. Jednotlivé žádosti bude posuzovat expertní komise složená ze zástupců ministerstva a ČMRZB. Pokud bude žádost schválena, půjčí stát prostřednictvím ČMRZB podnikateli částky od 500 000 až do 15 milionů korun, a to do 90 procent prokázané škody. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/bezurocne-financovani-pro-podnikatele-zasazene-infekci-koronaviru-schvalila-vlada–253333/.

V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 vláda schválila také výjimku pro ministra zdravotnictví a ministra vnitra, která umožní neprocházet standardním schvalovacím procesem vlády v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění realizovaných v souvislosti s řešením epidemie nemoci COVID-19. Týká se to zejména nákupu osobních ochranných prostředků, tedy respirátorů třídy ochrany FFP2 nebo FFP3 a ochranných filtračních polomasek.

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra budou moci na základě další výjimky takto nakoupené ochranné prostředky distribuovat zdarma všem dotčeným organizacím, a to i krajům, popřípadě dalším poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb a dalším potřebným subjektům. Ministerstvo zdravotnictví má v plánu nakoupit v průběhu března 2020 ve veřejném zájmu cca 300 000 kusů respirátorů třídy FFP3 a cca 300 000 kusů respirátorů třídy FFP2 nebo obdobné úrovně ochrany od různých výrobců a dodavatelů. Na tyto nákupy už Ministerstvo financí uvolnilo do rozpočtu rezortu zdravotnictví dalších 50 milionů korun.

Vláda schválila také návrh novely zákona o Vojenské policii, kterou chce rozšířit kompetence Vojenské policie v rámci policejní ochrany vojenského materiálu a majetku Ministerstva obrany a jeho organizací. Vojenští policisté budou moci nově například působit i při ochraně majetku a jednotek ozbrojených sil cizích států, pokud projíždějí přes ČR nebo tu pobývají na základě mezinárodních smluv, a působit legálně i v zahraničí.

Ministři schválili také doplnění počtu členů Rady Českého telekomunikačního úřadu. Novým členem rady byl s účinností od 1. dubna 2020 jmenován Ing. Marek Ebert. Jedná se o odborníka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti regulace. Pro Radu by měl být přínosem především z pohledu regulace sítí a služeb v oblasti elektronických komunikací. Jeho mandát bude pětiletý.

Členové vlády poté řešili i s velením Policie ČR, Celní správy, Armády ČR a dalšími zainteresovanými složkami státu situaci na hraničních přechodech do České republiky, na kterých od pondělního rána policisté za pomoci celníků a hasičů v rámci akce Corona kontrolují osoby přijíždějící do ČR, zda nevykazují známky onemocnění COVID-19. „Cílem jednání bylo zabezpečit zázemí odběru vzorků u lidí, kteří cestují do České republiky a eventuálně by museli čekat na jejich výsledky či by byli umístěni do karantény,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Deset kontrolních míst na hraničních přechodech s Rakouskem a Německem by mělo být i za pomoci Armády ČR a Hasičského záchranného sboru dovybaveno zdravotnickými kontejnery a stany, kde bude probíhat odběr vzorků a kde budou dočasně umístěny osoby s podezřením na nemoc COVID-19. Armáda složkám integrovaného záchranného systému na hranicích pomůže i personálem proškoleným na odběr vzorků.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň vydá příslušné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které se bude vztahovat i na turisty a další cizince, kteří do České republiky cestují. Budou rovněž povinni strpět kontrolu na infekční onemocnění a případně i omezení svobody pohybu během laboratorního testování vzorku na přítomnost koronaviru.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9–brezna-2020–180178/.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

18,10 hod Potvrdzujem správu tak, ako odznela na tlačovke, teda že už aj v UNLP Košice máme pacienta s potvrdeným koronavírusom. Od 7.3. je u nás hospitalizovaný mladý Košičan, u ktorého výsledky vzoriek potvrdili ochorenie COVID-19. Uviedol, že sa pred niekoľkými dňami vrátil z Francúzska. Jeho zdravotný stav je nateraz stabilizovaný. 

Občania, ak majú podozrenie na koronavírus, by mali telefonicky kontaktovať svojho lekára, prípade sa spojiť s epidemiológom na infolinkách, ktoré sú k dispozícii, teda nechodiť priamo na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny (KICM). Pre Košice slúži infolinka na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841. Podľa posúdenia epidemiológa je  na tejto linke pacientovi odporúčaný postup. 

Čo sa týka koronavírusu, naši zamestnanci boli riadne vyškolení a vedia, ako pri kontakte s osobou, ktorá môže byť nakazená, postupovať. V UNLP Košice stále platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Čo sa týka ďalších opatrení, zrušili sme praktickú výučbu medikov, naši zamestnanci majú od dnes zákaz prísť do jedálne v pracovnom odeve a tým, ktorí boli v posledných dňoch v postihnutých oblastiach, bude nariadená domáca karanténa. Taktiež sme na KICM posilnili služby. 
 
Mgr. Ivana Vaněková 
PR manažérka a hovorkyňa UNLP Košice

18,08 Upozornenie ÚV SR!

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

Zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky.

Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1 650 €. Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

17,45 hod Ministerstvo zdravotnictví zakazuje návštěvy všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

„Našim cílem je ochránit ty nejzranitelnější skupiny, ke kterým patří senioři a lidé s větším počtem závazných chorob. Cílíme proto na zařízení, kde může skutečně dojít k riziku nákazy, jako jsou například domovy pro seniory či nemocnice,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

„Mimořádné opatření se nevztahuje například na dětská oddělení či hospice, protože v těchto případech by zákaz mohl mít nepříznivé důsledky, pokud by například děti nemohly být navštěvovány svými rodiči nebo rodina nemohla navštívit své vážně nemocné příbuzné v poslední fázi života,“ dodal ministr.

Momentálne zasadá Krízový štáb na Ministerstve vnútra SR. Zúčastňuje sa ho aj Igor Matovič, budúci premiér SR z OĽaNO.

foto: ÚV SR

16,13 hod Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku, sa ukladá povinnosť riaditeľom kultúrnych zariadení s účinnosťou od 10. 3. 2020 zatvoriť kultúrne organizácie pre verejnosť. Toto preventívne opatrenie sa týka 23 kultúrnych organizácií v kraji, teda múzeí, galérií, divadiel, knižníc aj osvetových stredísk.  Zároveň sa rušia všetky hromadné kultúrne podujatia, ktoré organizujú župné kultúrne zariadenia.

16,05 hod Osobné návštevy poistencov v Sociálnej poisťovni Malacky sa rušia, pracovisko však funguje ďalej

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu a v nadväznosti na opatrenia, ktoré boli prijaté na úrovni samosprávy a príslušných odborných inštitúcií, Sociálna poisťovňa dnešným dňom obmedzuje prevádzku svojho vysunutého pracoviska v Malackách. Až do odvolania ruší možnosť vstupu  návštevníkov/verejnosti do priestorov malackého pracoviska.  S výnimkou osobných návštev bude však Sociálna poisťovňa v Malackách zabezpečovať všetky služby tak ako doteraz.

Poistenci svoje záležitosti môžu vybavovať aj naďalej, treba však využívať telefonický, e-mailový alebo poštový kontakt.  Ak potrebujú odovzdať doklady na vybavenie niektorej z dávok,  môžu ich vhodiť do schránky umiestnenej pri vstupe na pracovisko Sociálnej poisťovne v Malackách. Ide napríklad  o žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné pre posúdenie nároku na niektorú z dávok.  Týka sa to aj žiadostí o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnancov a SZČO a žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy osôb vykonávajúcich činnosť zamestnanca a/alebo SZČO na území viacerých členských štátov.

Telefonicky môžu poistenci kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne – ústredie (kontakty sú uvedené na webovej stránke www.socpoist.sk , v časti IPC-kontakty) alebo priamo pracovisko Sociálnej poisťovne v Malackách (www.socpoist.sk, v časti pobočky/Malacky).  

Zrušenie osobných návštev tohto pracoviska, ani uvedený spôsob odovzdávania dokladov nebude mať vplyv na vybavenie požiadaviek poistencov a dávky budú vyplatené v riadnych termínoch.

Zrušenie návštev sa najviac dotkne žiadateľov  o niektorú z dôchodkových dávok alebo poberateľov invalidného dôchodku, ktorí majú v týchto dňoch absolvovať kontrolnú prehliadku a posúdenie  ich zdravotného stavu. Sociálna poisťovňa upozorňuje tých, ktorí majú na nasledujúce dni dohodnutú návštevu pracoviska (a to aj prostredníctvom rezervačného systému), že nebudú v určenom termíne vybavení. Neskôr, po obnovení návštev v Sociálnej poisťovni – Malacky sa môžu objednať nanovo. Odklad termínu spísania žiadosti alebo posúdenia ich invalidity nebude mať vplyv na začiatok výplaty týchto dávok.  

Sociálna poisťovňa bude verejnosť naďalej o vývoji situácie priebežne informovať.

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

15,24 hod Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Žilina, 9. marca 2020 – Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID na území Slovenskej republiky. Uvedené nariadenia začnú platiť od utorka 10. marca do 15. apríla a upravovať sa budú podľa aktuálneho vývoja situácie. Na základe koordinácie primátora mesta Petra Fiabáne zasadal Krízový štáb mesta Žilina v pondelok 9. marca. 

Preventívne opatrenia mesta Žilina v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID s účinnosťou od 10. marca do 15. apríla

 • Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré organizuje mesto Žilina a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v mestských priestoroch a budovách.
 • Športové stretnutia mestských hokejových klubov sa budú konať bez účasti divákov.  
 • S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 • Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia straostlivosti o detí do 3. rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí.
 • Uzatvorenie Mestskej plavárne v Žiline a plavárne na Základnej škole Martinská.
 • Zrušenie verejného korčuľovania na Zimnom štadióne v Žiline.
 • Zrušenie všetkých podujatí pre verejnosť Mestskom divadle v Žiline.
 • Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.
 • Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.  
 • Dodatočná dezinfekcia všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy, nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie.
 • Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia.
 • Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali.
 • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestský úrad v Žiline, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.

Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

Viac informácií: zilina.sk/koronavirus

13,56 Stanovisko Združenia samosprávnych krajov – SK8 

SK 8: Ústredný krízový štáb SR a hlavný hygienik SR musí informovať aj samosprávne kraje

SK 8, združenie samosprávnych krajov, apeluje na Ústredný krízový štáb a hlavného hygienika SR, aby o všetkých svojich krokoch súvisiacich s prevenciou šírenia koronovavírusu bezprostredne informovali aj samosprávne kraje.

Župy sú zriaďovateľmi stredných škôl, kultúrnych inštitúcií, zariadení sociálnych služieb či zdravotníckych zariadení, a preto je nevyhnutné, aby dostávali relevantné informácie priamo a nie len sprostredkovane.

Je dôležité, aby všetky plošné opatrenia boli prijímané v koordinácií všetkých zúčastnených inštitúcií, a aby bola zabezpečená ich vykonateľnosť s cieľom ochrany zdravia všetkých ľudí.

Jozef Viskupič

predseda SK 8 a trnavský župan

11,54 hod Kvůli šíření koronaviru budou až na výjimky zakázány návštěvy v nemocnicích a ústavech sociální péče

9. března 2020

Bezpečnostní rada státu se v pondělí 9. března 2020 na mimořádném jednání opět zabývala situací okolo šíření nákazy COVID-19. Projednala další preventivní opatření připravovaná Ministerstvem zdravotnictví, která se tentokrát týkají lůžkových oddělení nemocnic a ústavů sociální péče. Premiér Andrej Babiš znovu vyzval české občany, aby zvážili cestování do rizikových oblastí se zvýšeným výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání Bezpečnostní rady státu vyhlásí s platností od úterý 10. března mimořádné opatření pro všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, kde zakáže návštěvy pacientů s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček a u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci či umístěných v hospicech. Stejné opatření bude platit i v zařízeních sociální péče s pobytovými službami.

„Chtěl bych především poděkovat všem našim občanů, že chápou opatření, která Bezpečnostní rada státu, ale hlavně Ministerstvo zdravotnictví přijalo. Postupujeme podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zdraví našich spoluobčanů je samozřejmě priorita. A děkuji hlavně hygienikům, protože oni skutečně mají teď velice intenzivní práci, všem zdravotníkům, kteří se podílejí na odběru vzorků a dělají vyšetření. Bylo jich doposud 928 a stále máme, pokud to tak mohu říci, jen 32 pozitivních případů a většina z nich je v domácí karanténě,“ uvedl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha cílí zákaz návštěv na skupiny obyvatelstva, kde může dojít k riziku nákazy a k ohrožení jejich životů. „To jsou zejména senioři, polymorbidní pacienti, lidé, kteří zkrátka jsou v ohrožených skupinách, a pokud by byli infikováni, tak by to pro ně mohlo mít fatální následky. Ty potřebujeme primárně ochránit,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví také připravuje doporučení pro poskytovatele terénních sociálních služeb, aby se jejich zaměstnanci při návštěvách klientů v domácím prostředí vybavili přinejmenším ochrannými rouškami.

Bezpečnostní rada státu po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zahraničních věcí s ohledem na rychlé šíření koronaviru zejména v Evropě doporučila zvážit cestování do oblastí s nejvyšším výskytem koronaviru„Za tímto účelem doporučujeme sledovat údaje o oblastech s nejvyšším výskytem, pravidelně zveřejňované na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Například do Íránu doporučujeme necestovat vůbec,“ upozornil předseda vlády. Vláda také na odpoledním jednání rovněž zřejmě zakáže služební zahraniční cesty státních úředníků. „Výjimky bude udělovat pouze příslušný ministr,“ doplnil Andrej Babiš.

Bezpečnostní rada státu projednávala také otázku zajištění lůžkové péče pro pacienty, kteří by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebovali intenzivní péči, případně lůžka vybavená plicní ventilací. Ministerstvo zdravotnictví situaci zmapovalo, v současné chvíli má Česká republika dostatek ventilátorů, zhruba 20 na 100 000 obyvatel. Přesto z preventivních důvodů ministerstvo po dohodě nakoupí dalších 150 plicních ventilátorů. Stát také v tomto týdnu rozešle do českého zdravotnictví dalších 190 000 respirátorů.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň dostane od cestovních kanceláří seznam osob, které pobývají v zasažených lokalitách, aby krajské hygienické stanice měly přehled o rizikových osobách a nechaly je po návratu preventivně vyšetřit.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

VšZP odporúča poistencom eRecept, požiadajte oň telefonicky ošetrujúceho lekára 

Elektronický recept (eRecept) je účinným nástrojom na zvýšenie ochrany a bezpečnosti pacienta. V súčasnosti, v období šíriaceho sa koronavírusu, jeho význam ešte narastá. Aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) po odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR na obmedzenie osobných návštev v ambulanciách lekárov zaznamenala viacero žiadostí od svojich poistencov o vystavenie eReceptu.

VšZP v tejto súvislosti informuje, že eRecept je rovnocenným ekvivalentom papierového predpisu a na jeho využívanie nie je potrebná žiadna registrácia. Elektronický recept vystavuje cez svoj informačný systém výlučne ošetrujúci lekár, ktorého by mali poistenci kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť sa s ním, kedy eRecept pošle do lekárne. Výhodou je aktivovaná bezplatná mobilná aplikácia VšZP alebo ePobočka, kde si predpis liekov môžete jednoducho skontrolovať. Poistencovi potom stačí zastaviť sa v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku, kde na výdaj liekov potrebuje preukaz poistenca alebo občiansky preukaz.  

VšZP vyzýva poistencov na ohľaduplnosť. Ak máte príznaky respiračného ochorenia, dodržujte, prosím, pri výbere liekov odporúčané opatrenia. Zabránite tak šíreniu infekcie.  

11,30 hod Najnovšie informácie o situácii a opatreniach v meste v súvislosti s novým koronavírusom

Bratislava, 9. marca 2020 – Primátor hlavného mesta sa dnes stretol s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, starostkami, starostami mestských častí.  Cieľom bolo dohodnúť a koordinovať postup školských zariadení v nadväznosti na aktuálnu situáciu týkajúcu sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Výsledkom spoločného stretnutia je, že od zajtra (utorka 10.3.2020) bude v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí preventívne prerušené vyučovanie na dobu 5 dní. Rovnako budú zatvorené aj centrá voľného času a základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Primátor hlavného mesta sa dnes stretol s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, starostkami, starostami mestských častí/foto: mesto Bratislava

Rozumieme obavám Bratislavčaniek a Bratislavčanov zo situácie, ktorú riziko infikovania novým koronavírusom prináša. Považujeme preto za dôležité, aby sme jasne vysvetlili nielen kroky, ktoré inštitúcie a mesto robí, ale aj dôvody, prečo k týmto krokom pristupujeme. 

Na situáciu v súvislosti s novým koronavírusom sme sa pripravovali dlhšie, a to aj v spolupráci s mestskými časťami, Bratislavským samosprávnym krajom a príslušnými štátnymi organizáciami.

V piatok minulý týždeň boli potvrdené prvé prípady ochorenia COVID-19. Od včera máme potvrdené ďalšie 2 prípady. Môžeme v tejto chvíli potvrdiť, že jednou z nich je vodička električky nášho Dopravného podniku. Chceme ubezpečiť, že všetci kolegovia, s ktorými prišla do kontaktu sú preventívne v karanténe, vozidlá boli vydezinfikované. Zároveň môžeme potvrdiť, že druhým potvrdeným prípadom je učiteľka z materskej školy v Ružinove. Mestská časť túto škôlku zatvorila a informovala rodičov o ďalšom postupe.

V situácii, v ktorej sa nachádzame, sme prešli z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu.

Je potrebné povedať, že rozhodujúce kompetencie má štát, prostredníctvom krízového štábu zriadeného na úrovni vlády. Preto naše kroky koordinujeme so štátnymi orgánmi, najmä Úradom verejného zdravotníctva.

Opatrenia, ktoré sme prijali, sme sústredili v prvom rade na ochranu seniorov, odolnosť kľúčových služieb a infraštruktúry, spomalenie šírenia vírusu, koordináciu s mestskými časťami najmä v oblasti školstva a verejných podujatí a na transparentné informovanie obyvateliek a obyvateľov.

PREČO SPOMALENIE ŠÍRENIA VÍRUSU?

Štatistiky z viacerých krajín v Európe jasne ukazujú, že po prvých potvrdených prípadoch nasleduje rýchly nárast ďalších. Napriek preventívnym opatreniam sa nemôžeme spoliehať, že podobný vývoj nenastane aj na Slovensku, prípadne priamo v Bratislave.

Vláda a mesto zaviedli sadu opatrení na zníženie rizika šírenia nákazy. Napríklad:

 • ešte minulý týždeň sme zrušili verejné podujatia organizované mestom, kde sa očakáva väčší počet účastníkov a odporučili sme iným organizátorom, aby zvážili zrušenie svojich podujatí;
 • dezinfikujeme všetky vozidlá MHD a na vozidlách sa automaticky otvárajú všetky dvere na zastávkach;
 • zrušili sme návštevy v zariadeniach pre seniorov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejšou skupinou z pohľadu komplikácií pri nakazení novým koronavírusom;
 • zatvorili sme naše kultúrne inštitúcie – mestská galéria, múzeum, knižnica;
 • vydali sme pokyn na zatvorenie našich športových zariadení v správe STaRZ;
 • vydali sme pokyn na zatvorenie ZOO;
 • prijali sme opatrenia na zníženie priameho kontaktu medzi našimi zamestnancami v klientskom centre a na Oddelení miestnych dani, poplatkov a licencií a klientmi;
 • vláda zakázala návštevy v zdravotníckych zariadeniach, pozastavila odlety a prílety z Talianska a zaviedla kontroly na hraničných priechodoch do Bratislavy.

Bratislavský samosprávny kraj sa rozhodol prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Dôvodom pre tento krok je prítomnosť žiakov na viacerých stredných školách z Malackého okresu, kde už prítomnosť nového koronavírusu bola potvrdená.

Na základe výsledkov dnešného stretnutia so starostami, starostkami mestských častí bol dnes dohodnutý spoločný postup aj pre základné a materské školy. Od zajtra (teda od utorka 10.3.2020) bude v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí preventívne prerušené vyučovanie na dobu 5 dní. Rovnako budú zatvorené aj centrá voľného času a základné umelecké školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalší postup bude závisieť od pokynov zo strany kompetentných orgánov, na ktoré sa obraciame. Odporúčame aj ostatným prevádzkovateľom, aby pristúpili k rovnakému kroku.

„Rozumieme, že rodičom detí toto rozhodnutie spôsobí problémy. Opatrenia na spomalenie šírenia vírusu majú na našu spoločnosť rozsiahle dopady. Chápeme, že plošné zatvorenie všetkých základných a materských škôl znamená, že rodičia si musia zabezpečiť starostlivosť o svoje deti. Vieme, že mnohé rodiny sa spoliehajú na starých rodičov, keď deti nemôžu ísť do školy. Pričom práve seniori sú najzraniteľnejší, čo sa týka komplikácií pri tomto ochorení. Chceli by sme preto poprosiť rodičov, aby mysleli aj na toto. V situácii, keď na Slovensku máme potvrdený relatívne malý počet nakazených, sa môžu niektoré opatrenia javiť drasticky. Šírenie tohto vírusu ale musíme spoločne spomaliť. A musíme to robiť zodpovedne voči dopadom na každodenné životy ľudí,“ uviedol primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Matúš Vallo.

Je dôležité zdôrazniť, že cieľom všetkých spomínaných opatrení je znížiť príležitosti na šírenie infekcie. Nie je možné ich úplne vylúčiť.  Aj preto hovoríme o spomalení šírenia vírusu. Potrebujeme spomaliť šírenie tak, aby sa počet ochorení čo najmenej koncentroval v jednom čase. Toto je dôležité, aby napríklad zdravotnícke zariadenia zvládali poskytovať starostlivosť pacientom, ktorí túto starostlivosť skutočne potrebujú a neboli pod tlakom prílišného počtu prípadov naraz.

V tomto úsilí vedia najviac pomôcť samotné obyvateľky a obyvatelia, teda my všetci.

Odporúčania odborníkov sú jasné:

 • Pravidelne si umývať alebo dezinfikovať ruky.
 • Nepodávať si ruky (v tejto situácii to, naozaj, nebude neslušné).
 • Ak máte príznaky, vyhnúť sa verejným akciám a verejnosti všeobecne, snažiť sa zostať v domácej izolácii a kontaktovať lekára telefonicky.
 • Správať sa obzvlášť zodpovedne voči seniorom.
 • Riadiť sa informáciami a pokynmi z oficiálnych zdrojov.

Mesto bude naďalej obyvateľom aktívne a transparentne poskytovať všetky relevantné informácie o situácii. Sme presvedčení, že iba vďaka dobrej informovanosti sa môžu obyvatelia rozhodovať zodpovedne, adekvátne k situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií. Všetky informácie o situácii v Bratislave, vrátane odporúčaní a opatrení, naďalej zverejňujeme a neustále aktualizujeme na stránke https://zvladneme.to.

10,45 hod Banskobystrická župa pre koronavírus zatvára všetky kultúrne inštitúcie, do platnosti vstupujú aj ďalšie opatrenia

Preventívne opatrenia, ktorými chce Banskobystrický samosprávny kraj prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu, dnes odsúhlasil krízový štáb kraja. Ten bude zasadať každý deň až do odvolania a situáciu priebežne vyhodnocovať.

BANSKÁ BYSTRICA. Spomaliť šírenie nového koronavírusu (COVID-19) majú preventívne opatrenia, ktoré dnes prijal krízový štáb Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Tie sa týkajú všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, medzi ktoré patria stredné školy a školské zariadenia, kultúrne inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb i samotný Úrad BBSK.

„K týmto opatreniam sme pristúpili nie preto, aby sme šírili paniku, ale preto, aby sa šírenie koronavírusu na Slovensku spomalilo. Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vieme, že približne 10 percent pacientov s koronavírusom si vyžaduje akútnu zdravotnú starostlivosť. Preventívne opatrenia krivku nárastu počtu ochorení spomalia,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Preventívne opatrenia navrhol a odsúhlasil krízový štáb kraja, ktorý bude až do odvolania zasadať každý deň v ranných hodinách a vyhodnocovať aktuálnu situáciu.

K už vydanému zákazu návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré patria pod kraj, sa tak od dnešného dňa pridávajú aj ďalšie opatrenia:

 • Všetci zamestnanci všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorí boli v posledných 10 dňoch na akejkoľvek zahraničnej ceste, majú povinnosť zostať najbližších 7 dní v domácej karanténe. Rovnako tí študenti stredných škôl, ktorí boli za posledných desať dní v zahraničí, dostanú usmernenie nenavštevovať školu počas siedmich dní a zdržiavať sa doma.
 • V prípade prvého potvrdeného prípadu nového koronavírusu v Banskobystrickom kraji župa okamžite preruší výučbu na všetkých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Od dnes (9. marca) až do odvolania zostanú zatvorené všetky kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, divadlá, osvetové strediská a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Všetky plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako 10 sú až do odvolania zrušené.
 • Vo všetkých budovách, kde sídlia krajské inštitúcie, bude prebiehať zvýšená sanitácia. Kraj tiež objedná u autobusových dopravcov pravidelnú dennú dezinfekciu autobusov prímestskej verejnej dopravy na vlastné náklady.
 • Zariadenia sociálnych služieb dostanú pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti, župa tiež bude rokovať s riaditeľmi všetkých nemocníc na svojom území o zabezpečení priestorov pre karanténu.

10,30 hod Košický samosprávny kraj prijíma ďalšie opatrenia súvisiace s výskytom koronavírusu, župan vyzýva k pokoju

Košický samosprávny kraj prerušil 9. a 10. marca vyučovanie na všetkých župných stredných školách. Situáciu monitoruje a má ju pod kontrolou.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uložil župným stredným školám povinnosť prerušiť vyučovací proces od 9. do 10. marca. Zatvorené ostali aj školské internáty.

„Na prvom mieste chcem vyzvať ľudí, aby sa nebáli a zachovali pokoj. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že vírus nemá fatálne následky tam, kde sa kládol dôraz na prevenciu. Preto ju nechceme podceniť ani my. Nakoľko však v našom kraji boli minulý týždeň jarné prázdniny, je možné, že niektorí žiaci navštívili rizikové oblasti v zahraničí. Riaditelia preto vyhlásili v pondelok a utorok riaditeľské voľno. Počas týchto dní chceme zozbierať informácie týkajúce sa miesta pobytu študentov počas minulého týždňa,“ informoval župan Rastislav Trnka.

Opatrenie sa týka 70 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je kraj. Do škôl dnes nenastúpili ani žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku na osemročných gymnáziách. Kraj odporúča podobný postup aj pri ostatných stredných školách, ktoré má vo svojej územnej pôsobnosti. „Okrem toho odporúčame riaditeľom škôl zvážiť organizovanie lyžiarskych zájazdov do zahraničia, aj v rámci Slovenska. Ak je to možné, mali by lyžiarske zájazdy presunúť,“ dodal Trnka.

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých župných domovoch sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Tie sa od minulého týždňa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Košický samosprávny kraj zároveň dočasne ruší kultúrne podujatia, ktoré organizujú župné kultúrne zariadenia.

Opatrenia sa dotkli aj zamestnancov Košického samosprávneho kraja. Tí, ktorí v uplynulých dňoch navštívili Taliansko alebo Čínu, povinne čerpajú dovolenku v rozsahu dva týždne. Predseda zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. Od pondelka 9. marca sú regulované návštevy na Úrade KSK. Pre verejnosť je bez obmedzení k dispozícii iba podateľňa a kancelária prvého kontaktu. Úrad zároveň ruší zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov.

Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja, spoločnosti ARRIVA Michalovce a.s. a eurobus a.s. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť ARRIVA čistí autobusy aj ozónom. Sprísnený hygienický režim platí aj vo všetkých župných zariadeniach.

Usmernenie hlavného hygienika SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf

Aktuálna epidemiologická situácia vo svete: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

SR 9. 3. 2020 9,41 hod Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA :

1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil – hlavne do Talianska.

MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

· V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

· v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

· v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

· v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

– pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

– nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

– pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

– vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach. 

Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí:

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón.

MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

· realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

· ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

· pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

· ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil. 

Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Posledná správa z 8.3. 2020 MZ SR: COVID-19: Slovensko má ďalšie dva potvrdené prípady ochorenia

Slovensko má ďalšie dva pozitívne prípady na ochorenie COVID-19. Ide o jednu osobu z Bratislavy a jednu osobu zo Senca. Jedna je hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch, druhá je v domácej izolácii. Na Slovensku je tak potvrdených spolu 5 prípadov, 491 vzoriek je negatívnych.

Na Klinike infektológie a geografickej medicíny v UNB na Kramároch sú naďalej hospitalizovaní traja ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19.

Hygienici a epidemiológovia pracujú v pohotovostnom režime a ohnisko nákazy majú podchytené. RÚVZ so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR priebežne vyšetruje ďalšie klinické vzorky úzkych kontaktov potvrdených prípadov.

RÚVZ so sídlom v Bratislave rieši aj situáciu so 4 Slovákmi (dve deti, dvaja dospelí), ktorí sú pre potvrdené ochorenie COVID-19 v domácej izolácii v rakúskom Kittsee. Deti navštevujú Cambridge International School v Bratislave, hygienici tam dňa 7.3. vykonali epidemiologické vyšetrenie. Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia vydali karanténne opatrenie – prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 9.3 do 22.3.2020.

Rezort zdravotníctva epidemiologickú situáciu vyhodnocuje na dennej báze a v prípade potreby je pripravený operatívne pristúpiť k ďalším potrebným opatreniam.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

• umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
• zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
• nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
• ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Odporúčania pre cestovateľov po návrate na Slovensko:

• kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate,
• dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
• ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní,
• ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

ČR 8.3.2020 22:178

Počet pacientů s koronavirem vzrostl o šest, celkem je nakažených 32 osob

Česká republika má k nedělnímu večeru 32 pacientů s koronavirem. Během dnešního dne tak došlo k nárůstu pozitivních pacientů o šest. Nové případy jsou z Prahy, Ústeckého a Královehradeckého kraje.

Dva nové případy dnes nahlásila Nemocnice Na Bulovce.Jedná se o manželský pár, který byl lyžovat ve středisku Val Gardena v Itálii se skupinou osob, u kterých se již v minulých dnech onemocnění potvrdilo. Oba jsou v domácí karanténě.

Další tři pozitivní pacienty na koronavirus jsou z Ústeckého kraje. Dvě ženy, které byly se skupinou osob, u kterých se virus již potvrdil, v italském středisku Auronzo di Cadore. Obě jsou bez potíží a izolovány v domácí karanténě. Dalším nakaženým je starší muž, který je s nimi v rodinném vztahu a nebyl v Itálii. Došlo tedy k přenosu v rámci rodiny. Pán nemá obtíže a zatím zůstává v domácí karanténě.

Poslední dnes nahlášený případ je z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Muž byl v kontaktu s osobou, která se nakazila v Bostonu. Nyní je v domácí karanténě.

Celkový počet laboratorních vyšetření na koronavirus za dnešní den najdete zítra ráno na webu Ministerstva zdravotnictví.

ČR 8.3.2020 22:17

Karanténu pro kontakty nakažených osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Doposud toto rozhodnutí činili a osobně pacientům doručovali hygienici. Nově to budou dělat na dálku praktičtí lékaři na základě informací od hygieniků. Protože chceme, aby se hygienici soustředili na trasování kontaktů osob, které jsou nakažené, a nákazu maximálně podchytili,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dále Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem, aby poskytly potřebnou součinnost a podrobily se nařízené karanténě.

8.3.2020 20,18 hod Česká republika: Za optimistické označil minister zdravotníctva ČR to, že všetkých 32 prípadov (dnes 6) je spojených s centrom nákazy v Taliansku, teda sú to kontakty od už nakazených pacientov. 5 prípadov je spojených s bostonskou konferenciou. Rozhodnutia o domácej karanténe už budú prideľovať praktickí lekári a nie krajskí hygienici ako doteraz. Vyzval občanov, ktorí sa ocitli v talianskej karanténe, aby sa čo najskôr vrátili domov a podrobili sa 14 dňovej karanténe doma.

Bohužiaľ, nikto z testovaných pacientov ešte stále nevykazuje negatívny test dvakrát za sebou, aj keď sa cítia už dobre.

Chýbajúce respirátory v krajine doplnia novým nákupom. 190 tisíc kusov by malo doraziť do zdravotníckych zariadení do konca týždňa, výlučne do zdravotníckych zariadení, ďalších 20 000 praktickým lekárom. Dopĺňať ich budú podľa potreby a nevidia žiadny problém v ich financovaní. Podľa ministra Vojtech (nom. ANO), česká vláda je presvedčená, že je najaktívnejšia v EÚ a robí najmasívnejšie opatrenia na ochranu občanov. Na situáciu reaguje aktuálne a každý deň ju vyhodnocuje. Situáciu má údajne vláda pod kontrolou, keďže komunitný prenos v krajine nie je. Znamená to, že sa nekontrolovane nešíri.

V priamom prenose ČT24 ministerka financií Alena Schillerová (nom. ANO) oznámila, že zajtra presne o 7,00 hod vláda odštartuje akciu KORONA na 10 hraničných priechodoch do Českej republiky, kde budú prítomní policajti, colná správa a zdravotníci, ktorí môžu zastavovať vozidla. Budú robiť skríning ľudí, meranie teploty a rozdávanie info letákov. Ak namerajú vyššiu teplotu ako 38 stupňov Celzia, v prípade cudzincov ich vyzvú, aby sa vrátili do svojej vlasti, ak pôjde o českého občana, kontaktovať budú 112.

Všeobecne chcú zajtra zakázať návštevy vo všetkých zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre seniorov v krajine.

8.3.2020 18,22 hod Slovensko potvrdilo spolu 5 prípadov koronavírusu.

8.3.2020 18,19 hod TS: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto kvôli koronavírusu preventívne uzatvára Základnú školu Hlboká. Niektoré z detí boli v priamom kontakte s potvrdenými infikovanými osobami

Bratislava-Staré Mesto, 8. marca 2020 – Základná škola na Hlbokej ceste v bratislavskom Starom Meste zostane od pondelka 9. marca do 18. marca zatvorená. Podľa zriaďovateľa ide o preventívne opatrenie v súvislosti s novým koronavírusom. „Dozvedeli sme sa, že niektoré deti boli v priamom kontakte s potvrdenými infikovanými osobami. Nechceme nič podceniť, preto školu radšej uzatvárame. Zatiaľ na desať dní, situáciu budeme priebežne monitorovať a vyhodnocovať. Rodičia budú informovaní o všetkých našich zisteniach a krokoch,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Starostka ubezpečuje, že budeme sledovať aj ostatné základné školy a na hodinovej báze vyhodnocovať situáciu. „V prípade najmenšieho podozrenia uzavrieme aj ďalšie základné školy v Starom Meste, ktoré sú v našej pôsobnosti,“ doplnila Z. Aufrichtová.

Oznámenie o dočasnom uzavretí školy dostali prostredníctvom aplikácie EduPage už aj rodičia žiakov, ktorí navštevujú základnú školu na Hlbokej. „Deti dostanú elektronicky pokyny na domáce úlohy od svojich učiteľov,“ informovala riaditeľka školy Adriana Šišková.

ZŠ Hlboká je ďalšou školou, ktorá je v Bratislavskom kraji uzatvorená kvôli koronavírusu. Len krátko predtým oznámilo vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), že sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu a v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK prerušuje vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji. Dokopy ide o viac ako 50 stredných škôl.

Matej Števove, hovorca Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Česko hlási 31 prípadov pacientov s koronavírusom.

8. 3. 2020 17,11 hod Prerušenie prezenčnej výučby na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite: spoločné vyhlásenie rektorov

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30 tisíc študentami a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

 1. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby.
 1. Týmto vyzývame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu.
 1. Rektori obidvoch univerzít po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu dôrazne odporúčajú študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov. Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov.
 1. Dekani jednotlivých fakúlt a riaditelia ostatných súčastí na základe príkazov rektorov stanovia režim práce jednotlivých zamestnancov s cieľom chrániť ich zdravie.
 1. Zároveň rušíme všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov ako sú vedecké rady či akademické senáty a všetky hromadné podujatia v priestoroch oboch univerzít.

Študenti, sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky a webové stránky univerzít. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme okamžite informovať.

Mgr. Martina Mášiková, rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

8. 3. 2020 17,20 hod Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

„Bratislavský samosprávny kraj prijal za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Nič nenechávame na náhodu a v rámci našich možností robíme maximum proti šíreniu vírusu. Našou zodpovednosťou je ochrániť zdravie a životy obyvateľov kraja a preto konáme. Stále platí, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia. Tieto opatrenia sa týkajú zariadení, ktoré sú v kompetencii župy,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

ŠKOLY

„Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.“  Vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatku 13. marca. Zatvorené budú nielen stredné školy aj plavárne Na Pántoch, na Drieňovej a na Tomášikovej. Prerušenie vyučovania sa týka aj všetkých osemročných gymnázií, aj základných škôl na Dunajskej a Teplickej. ZŠ v Malinove zostáva otvorená. Župa zatvára strednú odbornú školu v Malinove. Dôvodom je, že najmä fakt, že veľké množstvo žiakov na stredných školách v našom kraji pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. Župa apeluje na zamestnávateľov, ak je to možné, aby dali aspoň jednému z rodičov home office.

DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Už v piatok vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia. Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb.

KULTÚRNE ZARIADENIA

Bratislavský samosprávny kraj dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek podujatí, predstavení, premiér. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predstavenia rušia.

DOPRAVA

„BSK prevádzkuje regionálne prímestské spoje po celom kraji. Od pondelka sme niekoľkonásobne zvýšili dezinfekciu autobusov. Od štvrtka sme nasadili najúčinnejšiu formu dezinfekcie. Zajtra budú týmto spôsobom dezinfikované všetky spoje. Aj vzhľadom na to, že máme veľa žiakov z Malaciek, rozhodli sme sa dezinfikovať prioritne tie spoje, ktoré boli v inkriminovanej oblasti,“ vysvetlil Juraj Droba.

ÚRAD

Úrad BSK si naďalej bude plniť svoje zákonné povinnosti, len obmedzuje kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru a bude fungovať len cez podateľňu. Všetky ostatné náležitosti bude úrad vybavovať elektronicky, cez e-mail a cez telefón. Podateľňa bude otvorená, ale aj tam budú vykonané preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. Uvedomujeme si, že hygiena je na prvom mieste. Keďže je nedostatok dezinfekčných prostriedkov, hľadáme alternatívne riešenia.

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse sú zverejnené na stránke www.BratislavskyKraj.sk

Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja

8,42 hod BSK: Kraj nariadil kvôli koronavírusu prerušiť vyučovanie na ďalších dvoch stredných školách

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ Gymnázia v Malackách nariadil v týždni od 9.3. do 15.3.2020 prerušenie vyučovania. Udialo sa tak na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu mesta Malacky, ktorý prijal opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavirusom.

Ďalšou školou, kde BSK nariadil prerušenie vyučovania, je Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej ulici v Bratislave. Dôvodom na tento krok bol aj fakt, že relatívne vysoký počet žiakov školy pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt vírusu. Rovnako ako v prípade gymnázia v Malackách, aj tu bratislavská župa nariadila prerušenie vyučovania od 9.3. do 15.3.2020.

Na všetkých župných školách naďalej platia zvýšené hygienické opatrenia, napríklad pravidelná dezinfekcia priestorov, kľučiek, podláh, šatní a podobne.

„Bratislavský samosprávny kraj prijal za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu v zariadeniach patriacich pod župu, teda na stredných školách, v zariadeniach sociálnych služieb, v kultúrnych zariadeniach a rovnako aj v prímestských spojoch. Nič nenechávame na náhodu a v rámci našich možností robíme maximum proti šíreniu vírusu. Stále platí, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia,” vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Komplexné informácie ku koronavírusu v kraji ako aj zoznam opatrení je možné nájsť na špeciálnej stránke BSK:

www.bratislavskykraj.sk/koronavirus

7.3. 2020 21:11 hod Nemocnice Na Bulovce potvrdila dalších pět pozitivních pacientů na koronavirus

Laboratoř Nemocnice Na Bulovce ohlásila dnes večer dalších 5 pozitivních pacientů na koronavirus. Celkem je tedy v České republice 26 nakažených. Jeden z nově potvrzených je muž, který pobýval v Bostonu. Dva nakažení byli v posledních dvou týdnech v rámci jedné skupiny na lyžích v Itálii. Koronavirus se také potvrdil u manželského páru, který byl v kontaktu s nakaženou ženou v Rakousku, ta se vrátila z Bostonu. U třech se projevily klinické příznaky, dva pacienti jsou bez obtíží. Nyní jsou všichni v domácí karanténě.

Celkový počet laboratorních vyšetření na koronavirus za dnešní den najdete zítra ráno na webu Ministerstva zdravotnictví.

7.3.2020 Zuzana Eliášová, hovorkyňa/riaditeľka Komunikačného odboru MZ SR

„Na Slovensku máme 3 potvrdené prípady ochorenia Covid-19 (koronavírus), 389 vzoriek je negatívnych, z toho 50 vzoriek bolo dnes prešetrených. Ako úzky kontakt potvrdených prípadov bolo identifikovaných a preverených 31 ľudí, ich vzorky boli odoslané na odber biologického materiálu na Kliniku infektológie a geografickej medicíny UNB. Prešetrené boli aj bežné kontakty uvedených osôb, išlo o 150 ľudí. V ich prípadoch boli nariadené príslušné opatrenia v závislosti od epidemiologického rizika.

7.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes sešel krizový štáb ustanovený v souvislosti s koronavirem. Vrcholní představitelé vlády, Policie ČR, Generálního ředitelství cel, Hasičského záchranného sboru a orgánů ochrany veřejného zdraví řešili aktuální situaci a také další opatření související s onemocněním koronaviru na našem území.

V návaznosti na toto jednání Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.

Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Bohužel jsme včera zaznamenali, že se někteří lidé chtěli nařízení vyhnout a snažili vrátit do ČR před půlnocí. Ale tohle není o razítkách a papírech, ale o tom ochránit občany ČR před onemocněním koronaviru. Bohužel Itálie je problematická, každý den eviduje velký nárůst nově nakažených. I u nás mají kromě jednoho všechny pozitivní případy původ v Itálii. Dodržením karantény jsme zodpovědní nejen ke svému zdraví, ale také ke zdraví našich blízkých a celé společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Opatření se netýká:

 • řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
 • řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
 • pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Tyto osoby, které mají výjimku, však telefonicky kontaktují lékaře v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění.

Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Krizový štáb dále pod vedením předsedy vlády rozhodl, že Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a za asistence Hasičského záchranného sboru bude od pondělí 9. března od 7 hodin všem osobám překračující hranice rozdávat informační letáky v češtině, angličtině, němčině a italštině a provádět namátkové kontroly na deseti silničních hraničních přechodech ČR, a to Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí, a dále také všem osobám překračující hranice namátkově měřit teplotu.

Informační letáky budou taktéž rozdávány všem cestujícím, kteří přiletí na mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. Letáky budou rozdávat i průvodčí ve vlacích přijíždějících do České republiky ze zahraničí.

Gabriela ŠTĚPANYOVÁ, ředitelka odboru MZ ČR

7.3.2020 V ČR je 21 nakazených koronavírusom

V České republice se během dnešního dne potvrdily dva nové případy nákazy koronavirem. Celkem je v karanténě dvacet jedna osob. Pět z nich je hospitalizováno v Nemocnici Na Bulovce, čtyři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a zbytek je v domácí karanténě. U všech pacientů má onemocnění mírný průběh.

Dalšími potvrzenými případy jsou jedna žena a jeden muž. Oba dva na koronavirus vyšetřila Nemocnice Na Bulovce a jsou v tuto chvíli v domácí karanténě.  Žena se nakazila od jiné ženy, se kterou je v úzkém známém kontaktu a která dříve pobývala v Itálii. Muž, stejně jako sedmnáct dalších pacientů, se v minulých dnech vrátil z Itálie, kde byl na dovolené v lyžařském středisku.

Aktuálně evidujeme dva přenosy z člověka na člověka, v ostatních případech se jedná o cestovatelské anamnézy. Z celkového počtu dvacet jedna pozitivních případů se pouze jedna žena nakazila v americkém Bostonu, všechny ostatní souvisí s Itálií. Mezi jednadvaceti nakaženými jsou dvě děti.

Aktuální čísla najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Česká republika už ohlásila 19 nakazených, medzi nimi v rodinnej anamnéze aj ročné dieťa. Prijali viaceré nové bezpečnostné opatrenia už aj pre cudzincov žijúcich v ČR.

Česká vláda zaviedla povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých obyvateľov krajiny s trvalým aj prechodným pobytom (viac ako 90 dní), alebo zamestnaným v ČR , ktorí sa vrátia z Talianska. Všetci, ktorí sa z tejto krajiny vrátia, musia zavolať všeobecnému lekárovi, ktorý im vystaví povinnú karanténu. Do ambulancií nemajú chodiť osobne. Na hraniciach začnú merať teplotu.

7. marca 2020 MZ SR: COVID-19: Slovensko pozná pacienta „0“

Poznáme výsledky vzoriek ľudí, ktorí boli v najbližšom kontakte so Slovákom, ktorému sa ako prvému potvrdilo ochorenie COVID-19 (koronavírus). Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR potvrdilo ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia Covid-19.  Výsledky testov syna aj manželky sú pozitívne.

POZNÁME PACIENTA „0“

Slovensko tak hlási spolu tri pozitívne prípady a pozná aj pacienta „0“, teda prvého nosiča daného ochorenia. Je to syn, ktorý bol v polovici februára na výlete v talianskych Benátkach.

Po 52-ročnom mužovi, u ktorého sa ochorenie potvrdilo včera (6.3.) ako u prvého Slováka sú pozitívne výsledky aj jeho najbližšej rodiny.

Manželka prvého nakazeného (52-ročného muža) je z domácej izolácie premiestnená už na infekčnú kliniku do nemocnice.

Na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava sú už tak hospitalizovaní všetci traja pacienti. Otec, syn a takisto aj manželka 52-ročného muža.

„Ide o úzke kontakty s prvým potvrdeným prípadom koronavírusu. Osoby žijú v spoločnej domácnosti,“ doplnil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia.

„Identifikovali sme pacienta prvého kontaktu, čo nám zjednodušuje aj realizáciu protiepidemiologických opatrení,“ povedal Peter Pellegrini.

„Na Slovensku máme doteraz známe výsledky v počte 339 negatívnych a 3 pozitívne,“ uzavrel Ján Mikas.

6. marca 2020 ČR už hlási 19 prípadov nakazených. ČT24 prišla s novinkou. V predpovedi počasia zverejňuje aj aktiváciu kronavírusu pod vplyvom UV slnečného žiarenia.
https://ct24.ceskatelevize.cz/pocasi

Počet nakažených pacientů koronavirem vzrostl na devatenáct

V České republice se během dnešního dne potvrdilo sedm nových případů nákazy koronavirem. Celkem je v karanténě devatenáct osob. Osm z nich je hospitalizováno v Nemocnici Na Bulovce, sedm v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a čtyři jsou v domácí karanténě. U všech pacientů má onemocnění mírný průběh.

Posledním potvrzeným případem je žena z Ústeckého kraje, která je zatím v domácí karanténě. Stejně jako sedmnáct dalších pacientů se v minulých dnech vrátila z Itálie. Pouze jedna žena se nakazila v americkém Bostonu. Kromě jednoho přenosu se tak jedná o cestovatelské anamnézy. K jedinému dosavadnímu přenosu došlo v rámci úzké rodiny. Mezi devatenácti nakaženými jsou dvě děti. Nejmladšímu pacientovi je přes jeden rok, nejstaršímu 68 let.

Vzhledem k tomu, že roste počet případů, od příštího týdne zavádíme nový mechanismus. Pokud bude stav pacienta dobrý, nebude mít závažný klinický průběh, tak ho izolujeme v domácí karanténě. Odlehčíme tím kapacitám na infekčních odděleních nemocnic, které jsou určené pro těžší případy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Aktuální čísla najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ku koronavírusu:

“ Chápem, že mnohých z vás dnes zasiahla informácia o výskyte koronavírusu na Slovensku. Chápem, že mnohí z vás pociťujú obavy, tak ako ich pociťujú aj moji blízki. Priebežne sa informujem o aktuálnej situácii a apelujem na kompetentné orgány, aby urobili všetky potrebné opatrenia. Ja osobne dôverujem tomu, že sa situáciu u nás ako aj celosvetovo podarí dostať pod kontrolu. Správajme sa zodpovedne, ale zároveň nepodliehajme strachu a panike. Pokojný, rozumný a zodpovedný prístup je to, čo teraz najviac potrebujeme. “ FB Zuzana Čaputová

Dnes ve 20.00 hodin se ve foyer Ministerstva zdravotnictví uskuteční tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuální situaci související s onemocněním novým typem koronaviru v ČR. Termín: DNES ve 20:00 hodin

Ministr zdravotnictví jednal v Bruselu o akutní situaci spojené s šířením nového koronaviru v Evropě

V pátek 6. března 2020 se uskutečnilo již druhé mimořádné jednání Rady EPSCO pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) za účasti delegace ČR vedené ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Setkání na úrovni ministrů zdravotnictví členských zemí EU bylo svoláno chorvatským předsednictvím v Radě EU v návaznosti na současnou akutní situaci spojenou se šířením nového koronaviru COVID-19 v Evropě.

Hlavním bodem programu byla diskuse ministrů zdravotnictví o aktuální situaci nákazy COVID-19 a o přijatých opatřeních s ohledem na zvýšený počet případů v zemích EU v posledních dnech. Na okraji Rady EPSCO se v návaznosti na jednání předsedů vlád zemí V4 na počátku tohoto týdne v Praze před zahájením jednání vlastní Rady sešli ministři zdravotnictví zemí V4, aby dále diskutovali možnosti hlubší spolupráce při zvládání epidemie COVID-19. Ministři se vzájemně informovali o současné situaci v jednotlivých zemích a prodiskutovali již přijatá opatření.

Ministři se shodli, že klíčové je sdílení informací, které je však efektivní pouze v případě, že se do něj zapojí všechny státy a budou sdílet veškeré dostupné informace, a to jak v rámci systémů EU, tak mezi zeměmi V4. Ministři souhlasili s pravidelným zasíláním údajů, které budou shrnovat vývoj v daném týdnu, přijatá ochranná opatření a plány.  Shoda panovala také na tom, že je nutné vhodně informovat veřejnost, uklidňovat paniku a dále šířit osvětu o vhodných hygienických opatřeních. Ministři uvítali kroky Komise v oblasti společného nákupu, považují však za nutné, aby Komise tuto iniciativu urychlila, jelikož zásoby ochranných pomůcek dochází napříč všemi státy.

Dle ČR je třeba užší koordinace Evropské komise a členských států, neboť stávající národní opatření se často napříč jednotlivými ČS výrazně odlišují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Bruselu zdůraznil, že absence jednotného přístupu EU ve svém důsledku vede k přijímání odlišných národních opatření, což není efektivní: „Všechny státy vnímají situaci jako poměrně vážnou. Je důležité udržovat úzkou komunikaci jednotlivých zemí a Evropské komise a postupovat jednotně tak, aby mohly evropské státy zmírnit šíření nákazy tím nejefektivnějším způsobem.“

„Řešila se také otázka nedostupnosti ochranných prostředků, jako jsou například respirátory. Apelovali jsme na Evropskou komisi, aby urychlila systém společných nákupů. Řešili jsme i otázku omezení vývozu ochranných prostředků, a to zejména mimo EU,“ dodal ministr Vojtěch.

Aktuální vydaná opatření najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

ÚVZ SR vydal dňa 06.03.2020 rozhodnutie č. OLP/2405/2020, ktorým s účinnosťou od 07.03.2020 nariadil nasledovné opatrenia:

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinní zabezpečiť:

1.        Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach

2.        Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.

UPOZORNENIE ÚV SR

Od 6. marca 2020 vyhlásil krízový štáb Slovenskej republiky zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb i vo väzniciach. Odporúča občanom, aby podstúpili dobrovoľnú karanténu a nenavštevovali verejné podujatia, nákupné centrá či bohoslužby. V tejto situácii je v záujme vlastného zdravia najlepšie ostať doma. Viac informácií nájdete na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR

Čeští občané vracející se z Itálie musí do karantény, stát bude řešit případné kompenzace pro zaměstnavatele

6. března 2020

Všichni čeští občané, kteří se vracejí z pobytu v Itálii, budou muset strávit dva týdny po návratu v karanténě. Na základě aktuálního vývoje šíření nákazy koronavirem Sars-CoV-2 vydalo příslušné zákonné opatření Ministerstvo zdravotnictví. Na tomto řešení se v pátek 6. března 2020 shodli členové vlády s hejtmany na jednání ve Strakově akademii.

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví vydal toto zákonné opatření, platné do odvolání, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lidé, kteří se budou cítit zdraví a budou chtít v dnech karantény dál pracovat, mohou požádat zaměstnavatele o přidělení práce z domova. Premiér Andrej Babiš zaměstnavatele vyzval, aby v této mimořádné situaci zaměstnancům vycházeli vstříc. Na tomto opatření se shodli přítomní členové vlády na jednání s hlavní hygieničkou a zástupci krajských samospráv.

„Vyhodnotili jsme situaci a dohodli jsme se na tomto opatření vzhledem k výraznému rozšíření onemocnění Covid-19 na území Itálie, kde jsou asi čtyři tisíce případů, a vzhledem ke skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při pobytu na území Itálie,“ uvedl premiér Andrej Babiš. V současnosti v Itálii podle dostupných informací pobývá okolo 16 500 českých občanů.

„Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun,“ upřesnil premiér Babiš. Pokud se prokáže výskyt nemoci, má praktický lékař právo karanténu prodloužit o dalších 14 dnů. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.

Stát také nechá prostřednictvím České pošty rozdistribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností a vláda připraví podmínky, aby bylo možné refundovat zaměstnavatelům ztráty způsobené v souvislosti s vyhlášenými mimořádnými opatřeními prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zároveň spustí i informační spoty v celostátní televizi.

S krajskými hejtmany se zástupci vlády domluvili na konkrétnějších způsobech vzájemné komunikace, například formou videokonferencí, a probrali i otázku vládou nařízeného centrálního nákupu respirátorů a dezinfekčních prostředků prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví a jejich následné distribuce.

Aktuální situaci projedná v pondělí ráno opět na mimořádném jednání Bezpečnostní rada státu, kterou premiér Babiš svolal.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *