Stanú sa vinohrady v bratislavských Krasňanoch minulosťou? Obyvatelia bojujú za ich záchranu

Dalito.sk/OZ Malé Krasňany už od roku 2019 bojuje proti výstavbe cestnej komunikácie/foto: OZ Malé Krasňany
PR -

Občianske združenie Malé Krasňany už od roku 2019 bojuje proti výstavbe cestnej komunikácie, ktorá by mala spojiť Horskú ulicu s Malokrasňanskou cez pásmo vinohradov. Súčasťou tejto spojnice je aj  komunikácia v  blízkosti frekventovaného detského ihriska pri  bytových domoch na Malokrasňanskej ulici. V dôsledku plánovania tejto komunikácie bol už vyklčovaný široký pás niekoľko desiatok rokov  obhospodarovaného  vinohradu.

Oblasť vinohradov je už dlhé roky obľúbeným miestom športových aktivít. Prechádza ňou cesta pre cyklistov a je častým cieľom prechádzok a rekreačným miestom pre obyvateľov Krasnian, Nového Mesta a mestskej časti Rača. Občianske združenie Malé Krasňany na jeseň 2019 doručilo na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste s vyše 1 500 podpismi.

V petícii poukázali na dôležitosť riešenia otázok výstavby vo vinohradoch a stanovenia jasne určených hraníc vinohradov tak, aby úplne nezmizli.

„Považujeme za kľúčové a zásadné, aby bolo na úrovni mesta prijaté koncepčné opatrenie k  problematike výstavby vo vinohradoch,“ hovorí Radoslav Čarský, obyvateľ Malých Krasnian, a jedným dychom dodáva: „Obytný súbor Malé Krasňany sme si vybrali práve pre jeho blízkosť k prírode, ktorej podstatnou súčasťou sú aj vinohrady. Budovanie obojsmernej cestnej komunikácie stredom obhospodarovaných vinohradov a necelé dva metre od detského ihriska nie je práve krokom hodným modernej metropoly,  nehovoriac o tom, že podľa nás je v rozpore s územným plánom.“

Územný plán hlavného mesta počíta s vytvorením cesty na zabezpečenie lepšieho obhospodarovania viníc, teda plánuje taký rozvoj územia, ktorý bude podporovať vinohradníctvo. V kontraste s tým navrhovaná obojsmerná komunikácia nemá slúžiť viniciam, ale ako nová dopravná tepna vedúca priamo cez vinice má vyriešiť dopravný prístup k výstavbe  a zlepšiť dopravnú situáciu na Peknej ceste. „Nerozumieme tomu, ako mohli predstavitelia mesta Bratislava s takýmto niečím súhlasiť,“ dodáva Radoslav Čarský.

Zástupcovia o. z. Malé Krasňany petíciu prezentovali aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Výstavba cesty súvisí s plánovanou výstavbou súboru bytových domov pod názvom Dolný Slanec. Je tak veľmi pravdepodobné, že jedinou spomienkou na prítomnosť viníc a vinohradov ostane iba názov železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady, ktorá bez prítomnosti skutočných vinohradov bude mementom vinárskej histórie hlavného mesta. Iniciátori petície zároveň zdôrazňujú, že veľmi dôležitá je vodozádržná a ochladzovacia funkcia vinohradov v čase hrozby klimatickej zmeny.

Výhrady obyvateľov:

  • pri posudzovaní vplyvu cesty na životné prostredie (EIA)  sa nezohľadnil jej vplyv  (hluk, smog, prach) na bytové domy v Malých Krasňanoch, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cesty (3 m),
  • v žiadnom stupni konania nebol posudzovaný zásah takejto výstavby do okolitej prírody – nebola zmapovaná existencia/neexistencia biotopov, migračných trás v podkarpatskom pásme, rozsah zásahu do fauny a flóry či prípadný vplyv na podzemné vody,
  • výstavba cesty môže byť nebezpečným precedensom, čo všetko môže byť postavené vo viniciach,  a je veľká pravdepodobnosť, že otvorí „dvere“ do viníc v Krasňanoch developerom.

 „Budovať cestu bezprostredne pri detskom ihrisku je nezodpovedné a nebezpečné. Budovať  cestu vo vinohradoch, ktoré okrem svojho hospodárskeho účelu majú aj významnú vodozádržnú a ochladzovaciu funkciu, je krátkozraké a nehodné mesta, ktoré chce zodpovedne čeliť klimatickej zmene. Okrem toho neustále bez reakcie mesta upozorňujeme na fakt, že táto cestná komunikácia bola navrhnutá ešte v časoch, keď tu obytné domy nestáli a nebola v pláne ani ďalšia výstavba niekoľkých stoviek nájomných bytov. Žiadame o opätovný proces EIA, ktorý by preskúmal  vplyv cesty na bytové domy na Malokrasňanskej ulici, ako aj na budúce projekty plánované v tejto lokalite a na okolitú prírodu. Súčasne žiadame o dopravnokapacitné posúdenie napojenia tejto cesty na hlavný ťah – Račiansku cestu,“ vysvetľuje Daniela Sliviaková, mamička z Malých Krasnian.

Obyvatelia Krasnian a Rače chcú svojimi aktivitami vyvolať zásadnú diskusiu o ochrane vinohradov a ich budúcnosti. Vinohrady sú historicky súčasťou koloritu Rače a Krasnian. Podľa iniciátorov petície a odborníkov je ich úloha zásadná pri zadržiavaní vody v prírode, a zabraňovaní prehrievania počas teplých letných dní. Prispievajú tak k udržaniu biodiverzity v hlavnom meste. Zároveň upozorňujú aj na nedostatočné dopravné riešenie plánovaných stavebných projektov a fakt, že táto výstavba zníži objem zelene.

Výstavba zelenej štvrte  obytných domov Malé Krasňany bola skolaudovaná v roku 2017. V tomto príjemnom prostredí obklopenom vinohradmi bývajú zväčša mladé rodiny. Ponúka kus nádhernej prírody na dosah, riadnu občiansku vybavenosť a dýcha pokojnou atmosférou. Cyklotrasa s peším chodníkom spája štvrť priamo s malokarpatskými lesmi.  

Kontakt pre médiá:

Radoslav Čarský, carsky.radoslav@gmail.com, 0905 624 659