Správy

Štát už nebude pomáhať, SOS dotácia skončila

Počet oprávnených žiadateľov o SOS dotáciu vzhľadom na postupné oživovanie ekonomiky klesá, zaznamenávame však zvyšujúci sa počet neoprávnených žiadostí. Stráca sa tak účel, pre ktorý bolo toto opatrenie prvej pomoci vytvorené. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto poskytne žiadateľom SOS dotáciu poslednýkrát za mesiac august. Doteraz sme poslali takmer 13 600 žiadateľom necelých 10,2 milióna eur.

„Ministerstvo prijíma žiadosti o SOS dotáciu už iba do 7. augusta 2020. Všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí stále nemajú príjem a nezaslali ministerstvu oznámenie o opätovnom vykonávaní činnosti, z ktorej im plynie nárok na príjem, poskytneme dotácia aj na mesiac august, ak bude táto situácia u žiadateľa pretrvávať minimálne do 15. augusta 2020 (vrátane). Zároveň ešte spracúvame žiadosti, ktoré boli doručené v predchádzajúcom období. Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky sa tak nemusia báť, že ak doteraz dotáciu nedostali, nebude im vyplatená.,“ upozornilo tlačové oddelenie sociálneho ministerstva.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však už pripravuje trvalé zavedenie SOS príspevku do legislatívy.


„Tento príspevok budeme vyplácať v mimoriadnych situáciách rodinám, ktoré z rôznych dôvodov prepadajú cez sito štátnej sociálnej pomoci. Bude to dlhodobý nástroj na pomoc ľuďom v zložitých životných situáciách,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ľudia, ktorí sú naďalej v nepriaznivej situácii, môžu požiadať o pomoc v hmotnej núdzi, jednorazovú dávku od obce alebo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci z ministerstva.

Pomoc v hmotnej núdzi poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, a to po splnení stanovených podmienok.

Jednorazovú dávku poskytuje obec na úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti či mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O túto dávku môže občan požiadať obec, ktorá ju môže schváliť najviac do výšky 644,49 eura, a to na základe preukázaných skutočných výdavkov.

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci poskytuje MPSVR SR podľa ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. prioritne žiadateľovi v mimoriadne krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, ako napr. strata živiteľa rodiny alebo živelná pohroma (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar a iné), keď fyzická osoba alebo domácnosť prišli o možnosť bývania, alebo sa im znehodnotil nábytok, ošatenie a podobne. Výška poskytnutej dotácie môže byť maximálne 800 € v danom kalendárnom roku. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *