Študent dokázal, že vegetácia na streche predlžuje životnosť domu

Dalito.sk/Múzeum pôvodných nórskych domov so zelenými strechami v Rjukane/foto: Dalito.sk
DALITO -

Študenti na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline prihlásili záverečné práce na tému strechy do česko-slovenskej súťaže Memoriál Antonína Fajkoše 2020. Uspeli obaja.

Nové poznatky v projektoch prinášajú nové riešenia stavbárom, projektantom, výrobcom materiálov, investorom a všetkých ľudom, ktorí chcú mať kvalitnú strechu nad hlavou. Študenti Stavebnej fakulty (SvF UNIZA) aj prostredníctvom zadaní záverečných prác riešia aktuálne trendy v oblasti striech, vypracovávajú nielen textovú, ale aj projektovú dokumentáciu a grafickú časť.

Zelená strecha

Študent pozemného staviteľstva na SvF UNIZA Ing. Marek Bartko získal 1.miesto v kategórii textové práce a študentka Bc. Veronika Strončeková obsadila 2.miesto v kategórii grafická práce – šikmé strechy.

Marek Bartko, súčasný doktorand na SvF UNIZA, získal 1. miesto za prácu s názvom Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody.

V práci riešil vplyv vegetačnej vrstvy na povlakovú krytinu (hydroizoláciu) v letnom a zimnom období. Pri porovnaní skladby plochej strechy s použitím vegetačnej vrstvy a skladby strechy ukončenej len povlakovou krytinou(hydroizoláciou) preukázal, že vrstva vegetačnej strechy jednoznačne predlžuje životnosť hydroizolácie, pretože výrazne znižuje teplotné rozdiely na povrchu hydroizolácie, čím eliminuje nepriaznivé pôsobenie vysokej teploty na hydroizoláciu.

Dokázal, že vegetačná vrstva s hydro akumulačnou vrstvou dokážu zachytiť pomerne veľké množstvo vody a v prípade silných návalových dažďov regulujú množstvo vody, ktoré vteká do odvodňovacích systémov. Vo svojej práci poukázal na pozitívne vlastnosti vegetačnej strechy, jej prínos v environmentálnej oblasti pri nahrádzaní zastavaných plôch zeleňou v oblasti striech, čo napokon môže pomôcť aj pri rozhodovaní investora o jej použití.

„Študentom, ktorí chcú popri štúdiu robiť aj niečo navyše, napríklad v podobe súťaži, by som určite odporučil, aby sa do nejakej súťaže hlásili a využívali svoj potenciál. Každá takáto aktivita prináša so sebou hlavne nové vedomosti a samozrejme v prípade úspechu aj nejaké to potešenie z ocenenia. Hlavným motorom úspechu je ísť do toho naplno a nevzdávať sa,“ dodáva Marek Bartko.

Penzión

Veronika Strončeková získala 2. miesto za prácu s názvom Penzión. Úspech v súťaži striech považuje hlavne za osobný prínos. Ako študentke jej účasť v súťaži rozšírila obzor, získala viac nových informácií ohľadom striech a tie sú veľmi dôležitou súčasťou jej profesijného rastu.

So študentskými súťažami má niekoľko pozitívnych skúseností a aj úspechov. V minulom roku získala 1.miesto v súťaži zameranej na drevené stavby, v ktorej vychádzala so svojej bakalárskej práce o drevostavbe penziónu. Za jej úspechmi stojí jej radosť z poznania a odvaha skúšať nové veci. Za jej konkrétnymi úspechmi hlavne podpora pedagógov z katedry, predovšetkým Ing. Peter Juráš, PhD., trpezlivý školiteľ a odborník zo SvF UNIZA, ktorý úspešne viedol aj M. Bartka počas celej tvorby diplomovej práce.

„Myslím si, že skúmanie patrí k životu. Aj deti sa stále pýtajú prečo je to tak a tak… A  to nám dospelým chýba. Pod každou otázkou prečo sa posunieme o level vyššie, lebo sa naučíme niečo nové. Strešné konštrukcie sú veľmi dôležité pre správne fungovanie stavby,“ dodáva Veronika Strončeková.

Obidvaja súťažiaci študenti pozemného staviteľstva vidia v súťažiach príležitosť vyniknúť, prehlbovať vlastné vedomosti a tiež vedomosti nás ostatných novými poznatkami z oblastí, ktoré sa nás týkajú. Mať dobre postavený objekt, napríklad dom a strechu v ňom, si vyžaduje poznatky rôznych profesionálov vrátane stavbárov, projektantov, statikov, urbanistov, technických inžinierov, ktorí sa učia neustále a mnohí z nich vzišli aj z UNIZA alebo pôsobia na UNIZA.

„Nebojte sa zlyhania, aj keď nevynikáte známkami, neuspejete v súťaži, môžu z Vás byť  raz super odborníci. Dôležité je sa nevzdať, určite nič neľutovať a každú prácu robiť na 100%,. Nie každý predmet nám ide, ale treba sa zamerať hlavne na to, čo nás baví. Každý z nás ma na niečo talent, len ho treba nájsť a potom sa mu venovať,“ odkazuje študentom Veronika Strončeková.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)