Správy

Študenti zmapovali online za dve hodiny 1500 neznámych budov v Etiópii

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied  (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove pod hlavičkou UNIPO Mappers zorganizovala ďalšiu zo série mapovacích maratónov (mapathonov). Zmapovať chce „neobjavené“ miesta na svete, ktoré sú najviac ohrozené humanitárnymi krízami. Počas dvoch hodín sa študentom geografie podarilo zmapovať vyše 1500 budov.

Dalito.sk o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anka Polačková.

mapovanie sa uskutočnilo pri príležitosti celosvetového podujatia Týždeň geografického povedomia (OpenStreetMap Geography Awareness Week).


Mapathony sa na pôde Prešovskej univerzity konajú od roku 2018 pravidelne raz za semester. Ide o mapovacie maratóny, na ktorých sa zídu dobrovoľníci, aby podali pomocnú ruku a spoločne vytvorili a doplnili mapy oblastí, ktoré nie sú zmapované. Účastníci k tomu pritom potrebujú len počítač s internetovým prehliadačom a myš.

„Nápad zmapovať najviac ohrozené oblasti v rozvojových krajinách dostala pred štyrmi rokmi známa humanitárna a zdravotnícka organizácia Lekári bez hraníc. Tá prišla s projektom Missing Maps, ktorý má bezprostredný humanitárny, etický a praktický rozmer, pretože bez dostatočných údajov z krízových oblastí nie je možné plánovať napr. očkovacie kampane, vyhodnocovať rôzne zdravotnícke dáta, realizovať epidemiologické analýzy, resp. čo najlepšie logisticky riešiť dodávky zdravotníckeho materiálu,“ vysvetlila zámer projektu Jana Michalková z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s koronavírusom sa novembrový mapathon uskutočnil tentokrát vo virtuálnom priestore a spoluorganizovali ho študenti geografie z UNIPO Mappers. Ide o pobočku medzinárodného na študentov zameraného konzorcia Youthmappers za účelom mapovania pre potreby humanitárnych organizácií. Projekt Youthmappers je iniciatívou amerických univerzít Texas Tech University, The George Washington University a West Virginia University a k dnešnému dňu eviduje celkovo 223 pobočiek v 51 krajinách po celom svete.   


Na úvod podujatia, ktoré kvôli účastníkovi zo zahraničia, prebiehalo v anglickom jazyku, odznela krátka prezentácia o projekte Missing Maps a o mapathonoch v Prešove po vedením doktorky Michalkovej.

Nasledovali prezentácie študentiek Stely Tkáčovej a Františky Mackaničovej (obe 3. ročník bc. štúdia), ktoré stručne predstavili hlavné ciele projektu Youthmappers a popísali aktivity a plány UNIPO Mappers. Vzácnym hosťom bol aj absolventa GIS štúdia z Nigérie, ktorý sa s účastníkmi podelil o svoje skúsenosti z mapovania a reáliami z oblasti, z ktorej pochádza. Aj on sa pridal do mapovania utečeneckých táborov v Etiópii.

“Organizácie, ktoré sú zodpovedné za tábory v týchto územiach, nemajú v súčasnosti prístup k aktuálnym mapovým podkladom. Mapy, ktoré takto vytvárame “na diaľku”, tak predstavujú cenný zdroj informácií, ktorý môžu kompetentní použiť na plánovanie utečeneckých táborov za účelom zlepšenia životných podmienok miestnych komunít,” dodala Michalková.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *