Stúpa počet gastroenterologických ochorení

Dalito.sk/ilustračné foto: UNLP Košice

Z 10 dospelých až štyria trpia funkčnými gastroenterologickými chorobami rôznej intenzity. Je to pomerne vysoké číslo. Ukázala to štúdia na viac ako 73.000 ľuďoch z 33 krajín z celého sveta. Čo je to vlastne funkčné gastroenterologické ochorenie?

Ide o  súhrnný názov pre chronické choroby tráviaceho traktu so závažnými príznakmi, u ktorých sa nenájde jasné vysvetlenie alebo vzťah k organickým chorobám. Inými slovami ide o ochorenia pri ktorých vám gastroenterológ spraví krvné, zobrazovacie, endoskopické vyšetrenia, ale zjavnú organickú príčinu, ktorou by mohol byť zápal, či vred, nenájde. Symptómy pritom pochádzajú najmä z tráviaceho traktu. Z jeho hornej časti, ktorým je pažerák a žalúdok. Zahŕňa to aj napríklad časté pálenie záhy – pyrózu), ale aj reflux kyseliny a zlé trávenie – dyspepsiu.

CITLIVÝ ŽALÚDOK

Aj moji pacienti často problémy opisujú najmä ako „citlivý žalúdok“. Z dolnej časti, čiže črevá,  sa prejavujú chronickou zápchou (obstipáciou), ale aj nafukovaním brucha alebo dráždivým hrubým črevom. Štúdia bola publikovaná v prestížnom časopise Gastroenterology a ukázala celkový obraz prevalencie, čiže ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer počtu chorých ľudí k počtu obyvateľov, funkčných ochorení tráviacej trubice. Profesor Simrén zo Švédska, autor štúdie, komentoval aká zarážajúca je podobnosť nálezov medzi jednotlivými krajinami.

„Vidíme síce malé rozdiely, ale vo všeobecnosti sú tieto choroby rovnako časté nezávisle od krajiny pôvodu“. Otázky dané respodnentom boli vypracované na základe diagnostických kritérií používaných u pacientov s dráždivým hrubým črevom, ako aj pri iných funkčných ochoreniach tráviacej trubice.

VIAC PROBLÉMOV MAJÚ ŽENY

Prevalencia bola vyššia u žien a bola jasne spojená s nižšou kvalitou života. 49% žien a 37% mužov, spĺňala podľa diagnostických kritérií používaných celosvetovo pri diagnostike týchto ochorení podmienky, minimálne pre prítomnosť jedného funkčného ochorenia. Pacienti s pozitívnymi diagnostickými kritériami taktiež častejšie navštevovali zdravotnícke zariadenia a častejšie užívali lieky a boli aj hospitalizovaní.

Postupne si povieme o najčastejších chorobách. V mojej praxi sa v rámci funkčných ochorení tráviacej trubice najčastejšie stretávam s pacientami s dráždivým hrubým črevom. A to bude téma, o ktorej si povieme už o pár dní viac.   Dráždivé hrubé črevo je nielen celosvetovo, ale aj v našich gastroenterologických ambulanciách najčastejšie sa vyskytujúce funkčné ochorenie, ktoré žiaľ vie významne, pre svoje ťažkosti a chronický priebeh znížiť kvalitu života pacientov.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)