Takto vyzerá Bratislava – Retro

MILAN BUNO - KNIŽNÝ PUBLICISTA -

Kniha Bratislava – retro vás vráti o desiatky rokov späť. Stále žije veľmi veľa ľudí narodených v tomto období, ktorí si prostredníctvom týchto pohľadníc možno radi osviežia nostalgické spomienky na Bratislavu svojho detstva či mladosti.

Kniha je pohľadnicovou prechádzkou po Bratislave v rokoch 1948 až 1989. Ponúka obraz mesta v období socializmu ako o tom vypovedajú v tej dobe vydané pohľadnice.
Autor Ján Lacika nimi pripomína ako vyzeralo a čím žilo hlavné mesto pred relatívne krátkym obdobím.

Pohľadnicová prechádzka nás prenesie do obdobia, ktoré neprialo vydávaniu pohľadníc z hľadiska pestrosti tém či umeleckosti záberov. A samozrejme uvedená skutočnosť neplatila len v prípade pohľadníc. Ak porovnávame toto obdobie s časmi takzvanej zlatej éry vydávania pohľadníc na začiatku 20. storočia, vidno veľké rozdiely.
V prípade Bratislavy sa pokračovalo vo vydávaní pohľadníc notoricky známych záberov hradu, Dunaja, Michalskej veže a ďalších bratislavských pamätihodností, avšak ubudlo pohľadníc z mestských štvrtí mimo historického centra mesta a takmer sa vytratili pohľadnice z predmestí. Akoby sme sa vtedy hanbili za prímestskú časť Bratislavy…

Kniha sa začína kapitolou Dunaj a hrad a hneď prvá fotka je letecký záber ponúkajúci jedinečný pohľad na centrum Bratislavy zo 60.rokov.
Nasledujú kapitoly Podhradie a staré mesto, Budovanie nového mesta a Na konci mesta. Na každej strane jedna fotografia a k nej dostatočný popis, čo všetko vidíme, čo sa zmenilo a čo tam už dnes nie je.

Pohľad späť prostredníctvom pohľadníc v knihe Bratislava – retro dáva príležitosť odpovedať aj na otázku či naša krásavica na Dunaji ešte viac opeknela alebo sa stratil jej niekdajší pôvab a šarm.
Podľa názoru autora Jána Laciku, nie sú výsledky konfrontácie spomienok a dnešnej reality celkom jednoznačné. Určite nie je sám, komu je ľúto za nenávratnou stratou bratislavského Podhradia a ďalších starobylých zákutí tohto mesta.

Na druhej strane však má radosť z toho, že z ulíc a námestí nadobro zmizla nevľúdna socialistická ošumelosť vyjadrená všadeprítomnou politickou agitáciou jednej štátostrany, ktorá nám chcela vnucovať ako máme žiť a myslieť. Podobne nejednoznačná je však aj súčasnosť mesta vzhľadom na jeho obraz. Popri veľkých urbanistických lapsusoch v ponovembrovej Bratislave sa však podarilo realizovať aj zmysluplné projekty pozitívnej revitalizácie modernej európskej metropoly a je na každom z nás k čomu skôr inklinuje.