cirkvi

Najmä v nemocnici potrebujú zázraky

V areáli žilinskej nemocnice pribudol kríž symbolizujúci vieru, nádej a silu pre pacientov, ich blízkych, návštevníkov a tiež zamestnancov. Kríž slávnostne posvätil nemocničný farár Fakultnej nemocnic…