EU

Začal sa európsky boj s plastami

Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia z…

Vedci sa zo zahraničia chcú vrátiť

V Aule Slovenskej akadémie vied sa stretli desiatky slovenských aj zahraničných vedcov, ktorí pôsobia na prestížnych zahraničných pracoviskách, alebo robia vedu v domácich podmienkach. Akadémia vied z…