financie

Národy, ktoré ochotne platia dane

Nemci na rozdiel od obyvateľov balkánskych krajín ochotne platia dane. Pomerne vysokú disciplinovanosť v tomto smere prejavujú aj Rakúšania a Kambodžania. Vyplýva to z prieskumu bazilejského Ústavu of…