Iné

Senior alebo malé decko

Nedá mi si nepovšimnúť, že na starších ľudí často na Slovensku pozeráme ako keby boli malé, nesvojprávne deti. Treba im hovoriť čo majú a nemajú robiť, kam môžu a kam nemôžu ísť. Zakazujeme im veci, k…