komunál

Primaciálny palác nespoznáte

Viac ako polovica sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca je obnovená. Tohtoročná časť obnovy a reštaurovania atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby bola ukončená. Práce na náročnej…