komunál

Budeme viac rodiť a dlhšie žiť

Do roku 2035 očakávame nárast pôrodnosti i strednej dĺžky života. Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Výskumné demografické centrum pri Infostate vy…