kultúra

Nepohoda pred Pohodou

“Mám malý stan, mne na nohy táhne”… Na dodnes známy hit, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia naspievali Waldemar Matuška s Karlem Štědrým, som si spomenula za posledné tri dni minimálne 50 krát.…