kultúra

Tri nové vzácne mince NBS

Dvesté výročie narodenia básnika, autor textu slovenskej hymny, Janka Matúšku. Sté výročie uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici. A sté výročie vzniku Speváckeho zboru slovenský…