médiá

Médiá a ich diktafóni

Autor fejtónu: Tony Železník Pozornému čitateľovi iste neunikla črtajúca sa chybička hneď v titulku, no musím napriek pochvale za postreh uviesť veci na pravú mieru. Nemám totiž na mysli prístroj…