personalistika

2. výročie DALITO aj vďaka Netfinancie, s.r.o.

DALITO.SK oslavuje 2. výročie existencie. Obrovská vďaka prispievateľom a klientom, vďaka ktorým je tu DALITO aj ďalší rok.  Lucia Tomečková, šéfredaktorka www.dalito.sk: „Je pre mňa mimoriadne dôleži…

2. výročie DALITO aj vďaka Strossle

DALITO.SK oslavuje 2. výročie existencie. Obrovská vďaka prispievateľom, platiacim klientom, ale aj obchodným partnerom, vďaka ktorým je tu DALITO aj ďalší rok.  Lucia Tomečková, šéfredaktorka www.dal…