personalistika

Slovenské firmy odchádzajú do zahraničia

Jednoduchšie podmienky na biznis, prijateľnejšia legislatíva, nižšie dane, lepšie súdy, menej korupcie, nižšie náklady na ľudí, vyšší dopyt. Aj toto môžu byť dôvody, prečo sa minulý rok rozhodlo takme…

Medik roka dostal rovno prácu a 3000 eur

Víťazom štvrtého ročníka súťaže Medik roka je 25-ročný Lukáš Urban z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine. Celkovo 20 finalistov súťažilo v praktických i teoretických úlo…