personalistika

Nevyjednávame o plate, tak potom…

Ženy na Slovensku majú v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či zakladaní si vlastného biznisu, horšie postavenie ako ostatné Európanky. V Únii majú ženy v priemere o …

Ženy si samé pýtajú menej ako muži

Hoci žena s mužom pracujú v jednej firme a napriek tomu, že sú na rovnakej pozícii, ich finančná odmena nie je zhodná. Štatistika hovorí, že na Slovensku zarába žena o 9 % menej. Ako vyplýva z analýzy…