šport

Prax nenahradí titul, ale ide to aj inak

Európska únia po roku 2005 uvažovala o tom, že ak niekto bude mať dostatočne dlhú prax v odbore, na danej pozícii to za určitých podmienok nahradí podmienky zamestnávania vysokoškolsky vzdelaných ľudí…

Rada ministra pre šport má nové zloženie

Minister školstva plánuje obnoviť činnosť Rady ministra s jej upraveným poslaním. Po novom bude Rada ministra pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôzny…