technológie

47% firiem podceňuje bezpečnosť IT

Riziká prichádzajúce od tretích strán firmy často podceňujú.  Až 47 % podnikov utrpelo stratu či únik údajov v dôsledku incidentu, ktorý zasiahol infraštruktúru dodávateľa IT služieb. Napriek miliónov…

Ani v biznise už nič nebude ako predtým

  Trendy, ktoré zmenia fungovanie biznisu v roku 2018 .  Digitálna transformácia firiem udáva tempo v konkurenčnom boji a ukazuje sa, že len tí, ktorí prejdú technologickou premenou, budú miešať …

30 rokov www – internetu 

Výskum v rámci teoretickej fyziky môže vytvoriť aj prevratné technológie alebo postupy. Tak vznikol aj internet ako sieť WWW (World Wide Web) pred takmer 30 rokmi, keď mal zjednodušiť komunikáciu medz…