technológie

Lekári si sami tlačia ochranné štíty

Lekári a zdravotnícky personál by mohli na ochranu pred vírusom používať ochranné štíty tlačené na 3D tlačiarni. Na kritický nedostatok ochranných pomôcok zareagoval Ústav simulačného a virtuálneho vz…

Medici nastúpili do nemocníc

Vyše tridsať študentov z Fakulty zdravotníckych odborov  (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) vypomáhajú ako dobrovoľníci v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. U…

Samosprávy, žiadajte o bezplatnú Wifi

Európska komisia otvorí novú výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón. Samosprávy, ktoré majú záujem, by sa mali poponáhľať s registráciou. Európska komisia (EK) opäť otvorí výzvu na vybudovanie…