technológie

NATO dešifruje šifry aj s STU

Bezpečnostné šifry ohrozuje nástup kvantových počítačov.Vývoj nových šifier je svetová výzva a tak na projekte NATO  teraz pracujú aj odborníci z STU.         Hackeri  a obrana pred nimi sa dostávajú …

  Tak ako? Už ste termín u zubára preložili?

Prečo? Nemám s tým problém. Alebo – keď to počkalo desať rokov, nejaký ten týždeň vŕtačka ešte vydrží … Najčastejšie scenáre, ktoré sa odohrávajú v našej hlave, ak nás čaká pobyt v kresle u stom…

Pražská šunka medzi elitou

Pražská šunka bude na seznamu Zaručených tradičních specialit. Zástupcům Ministerstva zemědělství a Českého svazu zpracovatelů masa se podařilo zápis dojednat u Evropské komise. Výrobek s názvem „Praž…