technológie

V Prahe budú učiť roboti

Keď sa v Prahe vrátia deti do škôl, čakať ich tam budú roboty ako interaktívna pomôcka, ktorá im pomôže pripraviť sa na dynamický rozvoj budúcnosti. Robotov školy využijú pri výuke informatiky a v pro…