turizmus

Košické budovy majú v sebe Prahu

Stopy Československej republiky (ČSR) sú v Košiciach podľa Heleny Miškufovej zo Slovensko-českého klubu v SR viditeľné aj v architektúre. Ako hovorí, kúsok Prahy v sebe nesú napríklad budova Hlavnej p…