turizmus

Koronavírus a cestovné poistenie

Kryje cestovné poistenie koronavírus? Ak vycestujem do krajiny s výskytom koronavírusu, kryje toto riziko cestovné poistenie? Ak už mám zaplatený zájazd a pre strach z koronavírusu nevycestujem, prepl…