veda a výskum

Ani v biznise už nič nebude ako predtým

  Trendy, ktoré zmenia fungovanie biznisu v roku 2018 .  Digitálna transformácia firiem udáva tempo v konkurenčnom boji a ukazuje sa, že len tí, ktorí prejdú technologickou premenou, budú miešať …

30 rokov www – internetu 

Výskum v rámci teoretickej fyziky môže vytvoriť aj prevratné technológie alebo postupy. Tak vznikol aj internet ako sieť WWW (World Wide Web) pred takmer 30 rokmi, keď mal zjednodušiť komunikáciu medz…

Vedci sa zo zahraničia chcú vrátiť

V Aule Slovenskej akadémie vied sa stretli desiatky slovenských aj zahraničných vedcov, ktorí pôsobia na prestížnych zahraničných pracoviskách, alebo robia vedu v domácich podmienkach. Akadémia vied z…