veda a výskum

Držiteľ Nobelovej ceny na UK

Na Univerzitu Komenského v Bratislave prišiel nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Hiroshi Amano s prednáškou o vysvietení Zeme pomocou LED svetiel. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., mu …

Požiadajte o štipendium v Nemecku 

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka. Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služb…