zdravotníctvo

Medik roka dostal rovno prácu a 3000 eur

Víťazom štvrtého ročníka súťaže Medik roka je 25-ročný Lukáš Urban z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine. Celkovo 20 finalistov súťažilo v praktických i teoretických úlo…