životné prostredie

Žiaci zarábajú na kelímkoch

V rámci vzdelávacieho programu JA firma, ktorý sa na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyučuje, si skupina študentov založila …

V zime pozor na snežnú slepotu

Zima je pre zrak nepríjemné ročné obdobie. Komplikácie môže spôsobiť snežná slepota, ale aj návšteva sauny či wellness centra. A to nielen ľuďom s kontaktnými šošovkami. Problémy očiam môže spôsobovať…

Počet predajcov áut rapídne klesne

Podiel vozidiel vyrábaných v západnej Európe bude do roku 2030 nižší ako 5 %, keďže výroba sa z veľkej časti presunie do Ázie. Presvedčených je o tom 74 % top manažérov v autopriemysle. Trendom číslo …

8 000 Kč za zastrelenú sviňu

Ministerstvo zemědělství upravilo ve spolupráci se Státní veterinární správou opatření zavedená v reakci na výskyt afrického moru prasat (AMP). S účinností od 19. ledna dostanou lovci v celém okrese Z…

Začal sa európsky boj s plastami

Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia z…